24. dubna 2007

Tepelná ochrana budov 2007

14. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov má podtitul Tepelnotechnické riešenie - základ energetickej hospodárnosti budov.
10. - 11. 5. 2007 - Vysoké Tatry - hotel Patria, Slovensko

 

Koná se pod záštitou Mariana Janušeka - ministra výstavby a regionálného rozvoja Slovenskej republiky. Odbornou garani převzali:

prof.Ing. Zuzana Sternová, PhD. VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, s.r.o., Bratislava, SR
Ing. Jiří Šála, CSc., ŠÁLA-MODI, Praha, ČR

Cíl konference:

Cieľom konferencie je prezentovať verejnosti zmeny platné od 1. januára 2006, súvisiace s hodnotením potreby tepla na vykurovanie, ovplyvňovaním potreby energie v budovách, hodnotením energetickej hospodárnosti budov a ich energetickou certifikáciou v zmysle smernice 2002/91/ES, zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov vykonávacej vyhlášky, ktorá má platiť od 1.1.2007.

Zároveň zohľadniť požiadavky na stavebné výrobky pred a po ich zabudovaní do stavby, ako aj preukázanie splnenia hygienických a energetických požiadaviek. Vzhľadom na prebiehajúci proces zavedenia smernice
č. 2002/91ES do procesu výstavby, ale aj jej ohľadnenia pri predaji a nájme nehnuteľností, pozývame Vás na 14. medzinárodnú konferenciu Tepelná ochrana budov 2007.

Cieľová skupina sú projektanti, autorizovaní inžinieri, pracovníci stavebných úradov a štátnej správy, bytové družstvá, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich budov na bývanie a nebytových nevýrobných budov, zástupcovia realitných kancelárií, zhotovitelia stavieb, výrobcovia komponentov. Súčasťou konferencie bude sprievodná výstava, na ktorej významné odborné spoločnosti predstavia najnovšie zatepľovacie systémy a tepelnoizolačné materiály.

Více informací, program a přihlášku najdete zde.

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Sinc s.r.o.
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • PROPASIV s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • VELUX Česká republika, s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Ing. arch. Dalibor Borák - BORÁK ARCHITEKTI
 • Budovy21 s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství