24. dubna 2007

Tepelná ochrana budov 2007

14. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov má podtitul Tepelnotechnické riešenie - základ energetickej hospodárnosti budov.
10. - 11. 5. 2007 - Vysoké Tatry - hotel Patria, Slovensko

 

Koná se pod záštitou Mariana Janušeka - ministra výstavby a regionálného rozvoja Slovenskej republiky. Odbornou garani převzali:

prof.Ing. Zuzana Sternová, PhD. VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, s.r.o., Bratislava, SR
Ing. Jiří Šála, CSc., ŠÁLA-MODI, Praha, ČR

Cíl konference:

Cieľom konferencie je prezentovať verejnosti zmeny platné od 1. januára 2006, súvisiace s hodnotením potreby tepla na vykurovanie, ovplyvňovaním potreby energie v budovách, hodnotením energetickej hospodárnosti budov a ich energetickou certifikáciou v zmysle smernice 2002/91/ES, zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov vykonávacej vyhlášky, ktorá má platiť od 1.1.2007.

Zároveň zohľadniť požiadavky na stavebné výrobky pred a po ich zabudovaní do stavby, ako aj preukázanie splnenia hygienických a energetických požiadaviek. Vzhľadom na prebiehajúci proces zavedenia smernice
č. 2002/91ES do procesu výstavby, ale aj jej ohľadnenia pri predaji a nájme nehnuteľností, pozývame Vás na 14. medzinárodnú konferenciu Tepelná ochrana budov 2007.

Cieľová skupina sú projektanti, autorizovaní inžinieri, pracovníci stavebných úradov a štátnej správy, bytové družstvá, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich budov na bývanie a nebytových nevýrobných budov, zástupcovia realitných kancelárií, zhotovitelia stavieb, výrobcovia komponentov. Súčasťou konferencie bude sprievodná výstava, na ktorej významné odborné spoločnosti predstavia najnovšie zatepľovacie systémy a tepelnoizolačné materiály.

Více informací, program a přihlášku najdete zde.

Diskuse


Naši členové
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • KM Beta, a.s.
 • S-Power Energies, s.r.o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • FINO-trade s.r.o.
 • CONDA s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • LINDAB s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • ECOTEN s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • pátý rozměr s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • PORSENNA o.p.s.

Hlavní mediální partneři

for arch logo