24. dubna 2007

Tepelná ochrana budov 2007

14. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov má podtitul Tepelnotechnické riešenie - základ energetickej hospodárnosti budov.
10. - 11. 5. 2007 - Vysoké Tatry - hotel Patria, Slovensko

 

Koná se pod záštitou Mariana Janušeka - ministra výstavby a regionálného rozvoja Slovenskej republiky. Odbornou garani převzali:

prof.Ing. Zuzana Sternová, PhD. VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, s.r.o., Bratislava, SR
Ing. Jiří Šála, CSc., ŠÁLA-MODI, Praha, ČR

Cíl konference:

Cieľom konferencie je prezentovať verejnosti zmeny platné od 1. januára 2006, súvisiace s hodnotením potreby tepla na vykurovanie, ovplyvňovaním potreby energie v budovách, hodnotením energetickej hospodárnosti budov a ich energetickou certifikáciou v zmysle smernice 2002/91/ES, zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov vykonávacej vyhlášky, ktorá má platiť od 1.1.2007.

Zároveň zohľadniť požiadavky na stavebné výrobky pred a po ich zabudovaní do stavby, ako aj preukázanie splnenia hygienických a energetických požiadaviek. Vzhľadom na prebiehajúci proces zavedenia smernice
č. 2002/91ES do procesu výstavby, ale aj jej ohľadnenia pri predaji a nájme nehnuteľností, pozývame Vás na 14. medzinárodnú konferenciu Tepelná ochrana budov 2007.

Cieľová skupina sú projektanti, autorizovaní inžinieri, pracovníci stavebných úradov a štátnej správy, bytové družstvá, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich budov na bývanie a nebytových nevýrobných budov, zástupcovia realitných kancelárií, zhotovitelia stavieb, výrobcovia komponentov. Súčasťou konferencie bude sprievodná výstava, na ktorej významné odborné spoločnosti predstavia najnovšie zatepľovacie systémy a tepelnoizolačné materiály.

Více informací, program a přihlášku najdete zde.

Diskuse


Naši členové
 • RECIFA a.s.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Wienerberger, s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • CIUR a.s.
 • Luftio Systems s.r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • Čanda, s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • PROPASIV s.r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • FINO-trade s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.

Naši partneři


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton