8. února 2024

Tepelně aktivované betonové konstrukce

Technologie tepelně aktivované betonové konstrukce nebo také temperování betonového jádra, zkráceně BKT (Betonkerntemperierung), se rychle stává součástí moderního stavitelství. Tento inovativní nízkoteplotní systém nachází uplatnění nejen v administrativních a veřejných budovách, ale nalézá uplatnění i v bytových a rodinných domech.

 

Hlavní výhodou při využití této technologie je ekonomika a efektivita provozu. BKT dokáže vytvořit optimální tepelnou zátěž na m2 při správném navržení architektury objektu a nastavení samotné technologie. Jeho základní princip spočívá v akumulaci tepla a chladu v masivních betonových konstrukcích (přibližně 25 cm) prostřednictvím systému umístěného ve stropní konstrukci před betonáží (při navrhování může být systém pro optimální nastavení umístěn i do podlah případně stěn). Pomocí cirkulující vody v trubkových registrech je zajištěno vytápění i chlazení, přičemž v místnostech dochází k celoplošnému sálání tepla/chladu.

Výhodou systému je jeho efektivita a komfort pro uživatele budov. Sálavé vytápění a chlazení nezpůsobují teplotní rázy, jaké můžeme zažít u klasických klimatizačních systémů, a zároveň minimalizují víření prachu. S ohledem na fakt, že lidé tráví téměř 90 % svého času v interiérech, jedná se o velký zdravotní přínos.

Významnou roli hraje energetická úspora. Systém BKT využívá nejčastěji nízkoteplotní zdroje energie, kdy vstupní teploty topného média jsou relativně nízké okolo 30/23 °C, respektive 18/20 °C při režimu chlazení.
Zásadním faktorem pro efektivní provoz budovy s BKT systémem je kvalita projektu. Moderní architektura by měla zohledňovat preventivní opatření, aby se budova v létě nepřehřívala a v zimě maximálně využila přirozené tepelné zisky ze slunce. Navíc je nezbytné správně navrhnout rozložení topných okruhů a mít chytrou regulaci, která bude reagovat na aktuální klimatické podmínky.

Celoplošné vytápění a chlazení BKT přináší nejen ekonomické výhody (jednoduché zabudování, nízké investiční náklady, udržitelnost, využívání obnovitelných zdrojů), ale také designový bonus. Technologie je ukryta v konstrukci stropu, což znamená, že nezabírá žádný další prostor. To je výhodou jak pro developery, tak i uživatele. Systém BKT se stává technologií budoucnosti a nabízí mnoho výhod pro udržitelné a efektivní vytápění a chlazení budov.

MŠ Treperka a walfdorfská Semily
Velmi zajímavým příkladem dobré praxe je novostavba MŠ pro 110 dětí v Semilech (architekt a generální projektant Marek Topič ze studia MTA). Cílem bylo vytvořit objekt s centralizovaným zázemím a kuchyní pro dvě nezávislé dvoutřídní školky.

mta-kindergarten-treperka-waldorf-boysplaynice-03 mta-kindergarten-treperka-waldorf-boysplaynice-15

mta-kindergarten-treperka-waldorf-boysplaynice-18 mta-kindergarten-treperka-waldorf-boysplaynice-24
Foto: BoysPlayNice

Objekt je založen na základových pasech a patkách s oboustranně pnutou základovou deskou. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové monolitické sloupy a stěny, které jsou po obvodu doplněny o ocelové sloupy. Strop je navržen jako železobetonová monolitická obousměrně pnutá deska, po jejímž obvodu je navržena vykonzolovaná markýza. Osvětlení zajištěné celoobvodovou prosklenou fasádou doplňují 2 velké světlíky a 41 světlovodů. Vnější stěny jsou obloženy fasádními deskami HPL.

Budova splňuje parametry energeticky pasivního standardu a udržitelnosti. Zdrojem tepla pro vytápění je tepelné čerpadlo vzduch-voda a plynový kondenzační kotel (uvažovaný poměr pokrytí TČ 75 %, plynový kotel 25 %). Řízené větrání zabezpečují dvě centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla. Stínící rolety redukují nežádoucí solární tepelné zisky v letním období. Objekt je tepelně stabilizován systémem stropního chlazení a topení. BKT 330 m2 (50W/m2), výkon z plochy topení 16,5 kW (40/33°C-16/20°C), čtyři větve s rozdělovači 5, 5, 8, 8 okruhů, PDL výkon z plochy topení 30-18 kW (40/33°C-16/20°C).

BKT.SUMMIT 2024_realizace_Mgr. A.M.Topič

BKT_realizace, Mgr. A. Marek Topič

Konference BKT.SUMMIT
31. ledna 2024 se uskutečnil 3. ročník největší hybridní konference o udržitelných budovách v Česko-Slovensku. Konference, kterou organizuje společnost REHAU s.r.o., se zaměřila na tématiku nejnovějších trendů a inovací v oblasti vytápění a chlazení budov mezi které patří i systém BKT.
Centrum pasivního domu se konference také účastnilo s dílčí prezentací na téma "Kvalitní renovace jako klíč k bezemisním budovám" v rámci prvního tematického panelu. Vítězslav Malý zdůraznil, že cesta k dekarbonizaci sektoru budov povede přes kvalitní renovace s využitím materiálů a technologií s nízkou uhlíkovou stopou, neboť musíme posunout renovace na novou úroveň, a to nejen kvantitativně, ale také kvalitativně.
Při výstavbě nových budov a renovací stávajících je proto třeba dbát na používání ekologických materiálů a inovativních technologií, které minimalizují uhlíkovou stopu budov a povedou k bezemisnímu cíli. BKT je dobrou možností, jak k tomuto cíli dospět.

BKT Summit_1_2024 BKT Summit_2_2024

Zdroj:
BKT.SUMMIT
LINKA
Mgr. A. Marek Topič
 


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Stanislav Martínek
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • WOBAU STAVBY s.r.o.
 • FINO-trade s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství