2. března 2015

Tepelně izolační parapetní profily – kvalitní zateplení dolní části oken

Oblast parapetu patří z hlediska tepelné izolace k nejkritičtějším místům montáže oken. V místě napojení parapetu na okno často vzniká tepelný most, který se pak negativně projevuje v interiéru kondenzací vody a sníženou tepelnou pohodou v blízkosti oken. Elegantním a dostupným řešením jsou tepelně izolační parapetní profily z materiálu Compacfoam. Jejich použitím se výrazně zvýší obývací komfort v blízkosti okna a oblast parapetu nebude chladná.

 

Tepelně izolační parapetní profil z materiálu Compacfoam se používá v místě napojení okenního rámu na parapetní zdivo. Jedná se o přesně tvarovaný hranol, který umožní montáž okna na podkladové zdivo a zaručí dobrou izolaci rámu v místě, které není jinak dobře možné překrýt kontaktním zateplovacím systémem.

WOODEXPERTCZ.JPG
Okno s izolací Compacfoam (popis obrázku); A - tepelně izolační parapetní profil, B - tepelně izolační rozšiřovací profil

 

Podokenní profil z Compacfoamu je vyroben tak, aby odpovídal danému typu okenního rámu. Výrobce, společnost PROPASIV s.r.o., nabízí několik desítek profilů pro nejpoužívanější typy plastových i dřevěných oken. Je ale také v krátké době schopen vyrobit profil přesně na míru pro kterýkoli další rám.

Kvalitní izolace spodní části okna

Použitím profilu z izolačního materiálu Compacfoam se v místě napojení okenního rámu a parapetu zabrání vzniku lineárního tepelného mostu. Běžné napojení rámu okna na zdivo je totiž často v tomto místě příčinou zvýšené kondenzace vlhkosti a nižší tepelné pohody v blízkosti okna. Tepelný most a následná kondenzace vody pak vede ke vzniku plísní a rovněž výrazně snižuje životnost samotného okna.

Tepelněi zolační parapetní profil je hranol z izolační hmoty Compacfoam s výškou 37 mm a tloušťkou 60 mm, který plní v tomto místě úlohu tepelné izolace a zároveň konstrukčního prvku. V profilu jsou vyfrézovány drážky podle požadavků daného okenního rámu. Pro výrobu se využívá Compacfoam CF 100 s přípustným zatížením 0,38 MPa, což odpovídá přibližně 380 kg/dm2. Vysoká pevnost Compacfoamu umožňuje okno dobře usadit přímo na profil bez nutnosti další konstrukce. Součinitel prostupu tepla (U) činí při tloušťce profilu 60 mm pouze 0,63 W/K.m2.

Montáž a izolaci okna pomocí podokenního profilu je možné použit jak u novostaveb tak u rekonstrukcí. Profily umožňují dosáhnout co nejnižší hodnotu lineárního činitele prostupu tepla požadovanou pro pasivní domy. Compacfoam je paropropustný a je možné jej využívat také u difúzně otevřených konstrukcí. Pokud je vyžadována nepropustnost pro vodní páru, je potřeba použít ze strany interiéru parotěsnou izolační pásku.

Compacfoam - detaily
Okno plastové v rovném ostění

 

Compacfoam - detaily
Tepelně izolační parapetní profil VEKA SOFTLINE 82

 

Dostupná cena, velký tepelně izolační efekt

Ceny podokenních parapetních profilů z materiálu Compacfoam představují v kontextu nákladů na celou stavbu téměř zanedbatelnou částku. Použití podokenního profilu výrazným způsobem pomáhá vylepšovat tepelně izolační vlastnosti oken a tím i komfort bydlení.

Použití tepelně izolačního podokenního profilu představuje stavebně jednoduché, ale velmi efektivní a trvalé řešení izolace spodní části okna. V praxi jej obyvatelé domu ihned pocítí vyšší tepelnou pohodou v místnosti. Parapet a spodní část rámu se totiž při nižších venkovních teplotách daleko méně ochlazují. Známý a velmi častý pocit chladu v blízkosti oken se díky instalaci tepelně izolačního podokenního profilu stane navždy minulostí.

Compacfoam – izolační materiál s vysokou pevností

Compacfoam, z něhož jsou podokenní profily vyrobeny, je tepelně izolační materiál s velmi vysokou pevností v tlaku a velmi malou deformací při zatížení. Z hlediska chemického složení jde o polystyren, s ním má ale Compacfoam společnou jen výbornou schopnost tepelné izolace. Vzhledově i mechanickými vlastnostmi se jedná o velmi rozdílný materiál. Compacfoam je mnohem pevnější a umožňuje bez problémů kotvit další konstrukce a stavební prvky, aniž by došlo k narušení tepelně-izolační vrstvy stěny a vzniku tepelného mostu.

Kromě tepelně izolačních parapetních profilů se Compacfoam používá také pro předsazenou montáž oken, případně ke kotvení různých dalších prvků – konzol, svítidel apod. – přímo do fasády zateplené systémem ETICS. Podobně jako aerogelová izolace, kterou rovněž společnost PROPASIV s.r.o. nabízí, se Compacfoam používá také pro izolaci různých problematických míst a stavebních detailů. Hlavně tam, kde je potřeba vysoká pevnost izolačního materiálu.

Tepelně izolační parapetní profily z materiálu Compacfoam v kostce:

 • Tepelná izolace spodní části rámu okna
 • Zamezuje vzniku tepelného mostu v místě napojení rámu a parapetního zdiva
 • Díky vysoké pevnosti v tlaku je možné okno ukotvit přímo na profil
 • Dodává se v provedeních pro nejběžnější typy okenních rámů, je ale možná i rychlá individuální výroba podle požadavků zákazníka
 • Součinitel prostupu tepla U = 0,63 W/K.m2 při tloušťce profilu 60 mm
 • Vysoká pevnost v tlaku – nosnost až 380 kg/dm2 (platí pro Compacfoam CF 100)

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • Lightway s.r.o
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Čanda, s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • CONDA s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • MESSY s.r.o.
 • Refsite Group s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • KM BETA a.s.
 • Ing. arch. David Vašíček
 • FINO-trade s.r.o.
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton

Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby