9. května 2019

Trendy a inspirace udržitelné výstavby z Rakouska pohledem členů Centra pasivního domu

Členská základna Centra pasivního domu (CPD) se sešla na pracovním setkání, na kterém se kromě jiného hodnotily trendy a výsledky v oblasti pasivní výstavby za uplynulý rok. Diskutovala se nová témata, projekty a směřování oboru vysoce úsporných budov. Podle nové studie Mezinárodní energetické agentury se budovy stanou klíčovým prvkem při přechodu k čisté energetice a snížení globálních emisí. Při výstavbě vysoce úsporných budov a kvalitní renovaci stávajících budov lze dosáhnout snížení spotřeby energie až o 30 % do roku 2050.

 

Handout Aspern ke stažení ZDE.

Fotografie Aspern ke stažení ZDE.

Jeden z takových příkladů udržitelné výstavby byl cílem společné exkurze členů CPD - rakouské město Aspern, které je někdy nazýváno „městskou laboratoří Evropy“. Nově vybudované vídeňské předměstí sleduje všechny aktuální stavební i technologické trendy šetrné k životnímu prostředí, včetně využití obnovitelných energetických zdrojů. Na ploše 240 ha má kolem uměle vybudovaného jezera do roku 2028 vyrůst multifunkční městská čtvrt s 10.500 byty pro 20.000 obyvatel a 20.000 pracovních míst.

aspern1

Foto: Seestadt Aspern, zdroj: Aspern AG

„Inspirace, kterou nacházíme u našich jižních sousedů se netýká pouze technického hlediska pasivních a energeticky úsporných domů, ale hlavně zdravotních, sociálních hledisek a urbanistického chápání města jako celku. Sdílení prostoru, tak aby život nebyl pouze za zdmi domů, ale i na ulicích, hřištích a komunitních prostranstvích. Sdílené dílny v bytových domech, komunitní zahrady na střechách a pasivní standard jako bonus, který přispívá k pohodlnému a komfortnímu bydlení rozdílným sociálním skupinám. Směr, který bychom chtěli společně se členy dále šířit, abychom pokračovali v naplňování vize CPD. Jedním z bodů je výstavba v pasivním standardu, která podpoří odpovědné investory a přispěje k udržitelnému rozvoji nejen po technické stránce“, komentuje Tomáš Vanický, ředitel Centra pasivního domu.

Postřehy z exkurze a výzvy k zamyšlení doplňují i někteří účastníci.

Pan Ing. Václav Pinďák, 3AE s.r.o., komentuje: „Největším kamenem úrazu výraznějšího posunu v českém stavebnictví je naše vlastní hlava a vlastní bariéry. Ve Vídni jsem viděl, že se nemusíme bát ani těch nejodvážnějších výzev. Realizovatelné je u nás vše stejně tak, jako v Rakousku, ale jen za podmínky spolupráce města a všech zainteresovaných stran.“

aspern2

Foto: Model města Aspern při exkurzi členů CPD, jaro 2019, zdroj: Centrum pasivního domu

První energeticky plusová kancelářská budova v Rakousku

Členové navštívili první energeticky plusovou kancelářskou budovu v Rakousku, Technologické centrum Seestadt. První etapa byla dokončena v roce 2012, druhá fáze projektu s dalšími 6.800 m2 má být dokončena během letošního roku. Budova s oceněním European Green Building využívá centrální větrání s rekuperací řízené CO2 sensory, přirozené větrání v přechodných ročních obdobích, 1.300 m2 (140 kWp) fotovoltaiky, management denního světla s automaticky řízeným stíněním a LED osvětlením, vytápěním a pasivním chlazením studniční vodou přes aktivovaný betonový strop, free-cooling v zimním období, rekuperací tepla a tepelným čerpadlem voda-voda.

Budoucnost dřeva jako trvale udržitelného stavebního materiálu

Pionýrská hybridní stavba HO HO s ambicí stát se se svými 84 metry a 24 podlažími nejvyšší dřevostavbou na světě, deklaruje víru developerů ve dřevo jako ekologického stavebního materiálu budoucnosti. „Výšková dřevostavba má být dokončena v červnu 2019 a ukazuje nové možnosti výstavby nejen českým architektům a stavitelům“, hodnotí Petra Pacáková z portálu Dřevostavitel.cz.

aspern3

Foto: Dřevostavba HO HO Vídeň, zdroj: Cetus Baudevelopment

Kombinace dřevěného stavebního systému a železobetonu se objevila také v projektu sociálního bydlení (sídliště blok D12) s 213 bytovými jednotkami, multifunkční přízemní zónou a centrální garáží pro několik dalších obytných bloků. Zdrojem tepla je kombinace sedmi tepelných čerpadel voda-voda, země-voda a vzduch-voda, využití odpadního tepla z garáží, 150 m2 solárních a 150 m2 hybridních kolektorů, 150 m2 fotovoltaiky. Potřeba energie objektu na vytápění je 15,6 kW/m2. Technologický způsob výstavby budovy je velkoformátovými panely stěn vyráběných na bázi dřeva v hale a na stavbě pouze smontovaných se skeletem domu metodou just-in-time.

aspern4

Foto: Seestadt Aspern, sídliště blok D12, zdroj: Centrum pasivního domu

„Tato technologie je v Rakousku již dlouhou dobu používána, ale v našich podmínkách jsem ji zatím nepotkal. Pravděpodobně kvůli českým legislativním omezením v oblasti požárně bezpečnostních předpisů“, komentuje jeden z členů, Ing. Rostislav Kubíček, Vize Ateliér, s.r.o., a dodává: „Jednou z největších výhod Aspernu je urbanistický plán, ve kterém byl dán velký důraz na dopravu veřejnými prostředky. Vše je navrženo tak, že v blízkosti domů nejsou frekventované silnice, ale na zastávky MHD, ale i ke školám atd., je blízko pěšky a na kole.“

Společné sdílené bydlení neboli co-housingový bytový dům v pasivním standardu

CO-LIVING JASPERN, tak se jmenuje netradiční bytový dům, který vznikl po dohodě 18 rodin, které se rozhodly společně využívat a sdílet prostory domu. Skupina tak vytvořila vlastní model udržitelného bydlení v pasivním standardu.

Motto projektu – společné sdílené bydlení – je zřetelné ve všech částech domu. Srdcem je střešní terasa s meeting lounge, prádelnou a prostory pro městské zahradničení. Bránou do domu je salon JAspern, čtyřmetrový, akusticky a klimaticky optimalizovaný multifunkční prostor, který pojme až 60 osob. Jak domácí, tak návštěvníci používají toto oblíbené místo pro různé aktivity. V prosvětleném sklepě je mimo jiné umístěna společná dílna a kolárna.

aspern5

Foto: Seestadt Aspern, CO-Living Jaspern (vpravo), zdroj: Centrum pasivního domu

Ing. Irena Truhlářová, ARCHCON atelier, s. r. o., vidí možnosti využití myšlenky i pro český trh: „Bylo by skvělé, kdyby se myšlenka co-housingu aplikovala i u nás. Ve svojí práci se často setkávám s klienty, kteří mají určitý objem peněz, ale ne dostatečný pro realizaci komfortního bydlení. Pokud by se tito lidé dokázali spojit a domluvit, tak, jako to vidíme na příkladu ve Vídni, mělo by to pro všechny pozitivní dopad“, a komentuje i jednu z dalších změn, které jsou viditelné nejen v Aspernu, ale i ve Vídni: „Velmi mě zaujalo, že ve Vídni klesá počet osobních automobilů díky propracovanému systému veřejné dopravy a carsharingu. Garáže – či lépe parkovací domy, jsou budovány tak, aby v budoucnu byla možná jejich přestavba na jinou funkci.“

Více o objektu: http://www.pos-architecture.com/projects/cohousing-jaspern/

Školní budovy - BILDUNGSCAMPUS ASPERN

Na užitné ploše 11.900 m2 vznikl v roce 2015 čtyřpodlažní areál budov mateřské školky s 11 skupinami, celodenní základní školy se 17 třídami a 8 třídami pro děti se zvláštní péčí. Na areál navazuje rozsáhlá zahrada. Budova vznikla v kooperaci s Aspern Smart City Research (ASCR) v pasivním standardu. Pro vytápění a ohřev teplé vody využívá alternativní energie – tepelné čerpadlo voda-voda, solární kolektory a rekuperované teplo z větrání. Na střeše jsou umístěny fotovoltaické články. Optimální světelné podmínky v místnostech jsou zajištěny senzory, které řídí stínění žaluziemi a umělé LED osvětlení místností.

Pan Václav Pinďák shrnuje své postřehy: „Nová čtvrť byla zajímavá koncepcí a jejím dodržením, způsobem výběru a prodeje developera, kdy hlavní roli nehrála cena za pozemek, ale celkový přínos budovy. Zajímavý byl také sociální přesah. Po návštěvě tohoto nového města chodím po Praze a vidím spoustu promarněných šancí posunout naše hlavní město dál. Praha měla šanci vybudovat podobný projekt například na Rohanském ostrově, přilehlých plochách, na jiných brownfieldech. Budovy nejsou jen o architektuře nebo technologiích, ale o širším přesahu, které by měly nabízet obyvatelům čtvrtí.“

aspern6

Foto: Seestadt Aspern, zdroj: Centrum pasivního domu

Více o projektu Seestadt Aspern: https://www.aspern-seestadt.at/

O společnosti Centrum pasivního domu:

Centrum pasivního domu (CPD) vzniklo jako nezisková organizace v roce 2005 s cílem podpořit šetrnou výstavbu v České republice a stát se hlavním kontaktním místem pro nejširší veřejnost. Zároveň Centrum v rámci svých prezentačních a vzdělávacích aktivit veřejnosti ukazuje, že kvalitně postavené, ekologické a zdravé bydlení je moderní, komfortní a dostupné prakticky každému. CPD sdružuje fyzické a právnické osoby, které mají zájem podporovat a propagovat standard pasivního domu. Dodnes je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší odbornou platformou, která podněcuje a moderuje diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč expertní i laickou veřejností.

Osvětové a vzdělávací aktivity CPD jsou zaměřené jak na investory, tak i na stavební experty a studenty architektonických či stavebních oborů, ale také děti. Pořádá specializované i obecnější kurzy na témata spojená s výstavbou a kontrolou kvality pasivních a nulových domů pro odborníky, stejně jako osvětové semináře a výstavy pro širokou veřejnost. Jednou z největších akcí, do kterých je Centrum pasivního domu každoročně zapojeno, jsou listopadové celosvětové Dny pasivních domů, které Centrum koordinuje v rámci České republiky a během nichž může veřejnost navštívit zdejší obydlené i ještě rozestavěné pasivní domy. Mezi další významné projekty, které Centrum organizuje, patří soutěžní přehlídka Pasivní dům a pravidelná mezinárodní konference, která je největší akcí v oboru úsporných budov a související problematiky v České republice. Pro děti Centrum připravilo dětské experimentárium „Bydleme zdravě – půjde to hravě,“ inspirované velkými světovými science centry, která umí všem bez rozdílu věku vysvětlit, jak fungují přírodní zákony, taje fyziky i chemie.

V současné době probíhá měření CO2 na školách v rámci projektu „Táto, mámo – pojďme bydlet zdravě!“, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Další informace:

Ing. Ivana Duchoňová
Tel.: +420 727 822 795

Email: marketing@pasivnidomy.cz
www.pasivnidomy.cz

Diskuse


Naši členové
 • 3AE s.r.o.
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Josef Bárta
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Ing. arch. David Vašíček
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • atelier3, s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • ATREA s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • CIKO s.r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.

Naši partneři


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton