18. října 2013

Ve Slivenci byla otevřena první pasivní školka v republice

Na konci září byla v Praze - Slivenci otevřena nová mateřská škola pro 112 dětí, čímž se vyřešil dlouholetý problém s nedostatečnými kapacitami v obci. Budova je unikátní v tom, že jde o první mateřskou školu v České republice, postavenou  v pasivním standardu, tedy s extrémně nízkou spotřebou energie.

 

Jádrem řešení školky je rekuperační jednotka s výměníkem tepla, která snižuje spotřebu tepla a navíc díky ní mají děti zajištěn stálý přísun čerstvého vzduchu a příjemné prostředí. Kromě toho je školka nadstandardně izolována, s kvalitními okny i dveřmi. Investorem stavby bylo Hlavní město Praha.

4240_500x167x75.jpg

Historie stavby

Situace v předškolním vzdělávání byla  v Městské části Praha – Slivenec již dlouhou dobu neúnosná. Městská část, která se prudce rozrůstá, disponovala pouze malou a prostorově zcela nevyhovující školkou s kapacitou 13 dětí, kde byl pouze na výjimku hygienika povolen pobyt 20 dětí.

Městská část dala proto zpracovat projekt výstavby nové školky z kapacitou 100 dětí a zajistila i stavební povolení. Starostka MČ Praha – Slivenec RNDr. Jana Plamínková na neúnosnou situaci opakovaně upozorňovala jak bývalého primátora MUDr. Béma, tak bývalou náměstkyni pro školství Mgr. Kousalíkovou. 

V březnu  roku 2010 schválilo zastupitelstvo Hlavního města Prahy  15 mil. Kč na výstavbu nové mateřské školy ve Slivenci. 

4233_200x267x75.jpgPeníze (15 mil. Kč) byly po mnoha jednáních starostky se členy nové Rady HMP převedeny do roku 2011. Nová Rada HMP dne 15. března 2011 schválila výběr zhotovitele, pardubickou firmu Ingbau. Stavba byla zahájena v květnu 2011 a počítalo se s tím, že v září 2012 již nastoupí do školky děti. Výstavba byla ovšem od počátku provázena četnými komplikacemi. 

Poté  se pod stavbou propojovacího foyer objevily staré topné kanály (mezi učebními pavilony) ve zcela havarijním stavu, které bylo nezbytné přeložit. To sice stavbu poněkud prodražilo, ale zase se tím výrazně zmodernizovala škola postavená víceméně svépomocí v 60. letech. Přeložení kanálů totiž povede s úsporám energie ve škole a umožní lepší regulaci topení. Překládala se i trasa vody a splaškové kanalizace. Tyto práce zabraly léto a podzim roku 2011. 

V červenci 2011 bylo na stavbě objeveno sídliště z doby halštatské. Výstavba samotné školky proto byla zastavena až do doby provedení záchranného archeologického průzkumu, bylo možné stavět pouze propojovací  foyer. Cca 2,5 mil. Kč na archeologický průzkum se v rozpočtu Prahy našlo na podzim roku 2011, samotný průzkum prováděl Archeologický ústav AV ČR od listopadu 2011 do února 2012.

Od února 2012 se rozeběhly práce na vlastní budově mateřské školy. Od konce března 2012 se budovaly  základy mateřské školy: během dubna byla zhotovena  první podkladová vrstva betonu, na ni přišla počátkem května izolační vrstva tvořená pěnovým sklem a na ni vlastní základová deska.

Během června probíhala betonáž nosných sloupů 1. nadzemního podloží, v červenci přibyly první zdi. V srpnu již školka měla i 2. nadzemní podlaží, koncem srpna se začalo s montáží svislých nosných trámů. V září již byla obvodová konstrukce téměř hotová. V říjnu 2012 byla zhotovena trámová konstrukce střechy, v listopadu byl udělán záklop střechy.

Do zimy se podařilo osadit též okna a dveře, takže před nástupem mrazů byla stavba  uzavřena a mohlo se pracovat v interiéru. 

4234_250x188x75.jpgBěhem výstavby se ukázala nutnost navýšit kapacitu mateřské školy na 112 dětí, protože do Slivence se během posledních let nastěhovalo  velké množství rodin  s malými dětmi. Náklady na toto navýšení  uhradila Městská část Praha – Slivenec.

Stavba pokračovala pomaleji, než se předpokládalo, a dvakrát dokonce došlo k jejímu zastavení: na jaře 2012, kdy se musely najít na stavbě úspory ve výši několika milionů, aby se vykompenzovaly náklady na přeložky a na archeologický průzkum, a v červnu a červenci 2013, kdy bylo nutné najít v rozpočtu HMP peníze na její dokončení.

Nakonec se stavbu  podařilo zkolaudovat dne 17. září 2013, tedy se zpožděním jen několika týdnů oproti předpokladům.

Základní finanční údaje: 

Celková cena dodávky 59.698.431,- bez DPH; 71.894.662,- vč. DPH

Z toho: 

 • Vícepráce za topné kanály a přeložky inženýrských sítí 4.622.963,- bez DPH; 5.547.556,- vč. DPH
 • Cena vlastní budovy školky (s chodbou) 44.830.552,- bez DPH; 53.796.662,- vč. DPH
 • Cena foyer 10.088.564,- bez DPH; 12.106.276,- vč. DPH
 • Cena požárního koridoru 3.273.130,- bez DPH; 3.927.756,- vč. DPH

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • PROJEKCE PASIVNÍCH DOMŮ - Ing. Lukáš Dawid
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • INTOZA s.r.o.
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • Evora Trade s.r.o.
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • atelier3, s.r.o.
 • Evora CZ, s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • SUNWORK, s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství