18. října 2013

Ve Slivenci byla otevřena první pasivní školka v republice

(pokračování z předchozí strany)

« předchozí 1 2 3
 

slivenec_foyerProjekt stavby navrhl akad. Arch. Aleš Brotánek z  AB Ateliéru spolu s Ing. arch. Janem Mártonem, Ing.arch Janem Praislerem a Ing. Jiřím Čechem. 

Budova školky byla pojata jako přístavba k současnému areálu základní školy. Mateřská škola je dvoupodlažní, se čtyřmi odděleními po 28 dětech. Součástí původního projektu je také tělocvična pro školu, fotbalový klub AFK Slivenec i pro veřejnost, ale tato část stavby zatím nebyla z finančních důvodů realizovaná.

Školku a budoucí tělocvičnu propojuje s pavilony základní školy základní komunikační prostor – foyer. Bude sloužit jako aula školy, ale také jako společenský sál pro celou obec  (jde o největší veřejný prostor v městské části). 

Školka je pojata jako energeticky úsporná zdravá stavba v pasivním standardu, tedy se spotřebou energie na vytápění do 15 kWh/m2 za rok. Jsou zde záměrně a důsledně použity materiály s co nejmenší ekologickou stopou, přírodní, pro děti zdravé (nepálená hlína na stěnách, přírodní marmorir na podlahách apod.). 

Konstrukce je smíšená. Hlavní nosný železobetonový skelet z desek a sloupů je založen na štěrkovém pěnoskle bez tepelných mostů. Tato masivní hmota funguje jako tepelný setrvačník a zajišťuje vnitřní stabilitu prostředí. Na nosný skelet je zavěšena  sendvičová konstrukce stěn a střechy z dřevěných  nosníků.

slivenec_interierVnitřní omítky tohoto pláště jsou z nepálené hlíny, která přispívá kromě tepelné stability i k vyváženému vlhkostnímu režimu svojí schopností regulovat vlhkost v interiéru a tím vytvářet zdravé vnitřní prostředí. Hlavní izolačním materiálem je celulózová foukaná izolace a dřevovláknité desky.

Mateřská škola se hlavní fasádou obrací k západu do zahrady, budoucí tělocvična k východu do sportovního areálu. Obě stavby jsou důsledně dělené na vytápěné části (pasivní mateřská škola, tělocvična) a nevytápěné v temperovaném režimu (foyer, komunikace pro školku). 

Budova mateřské školy je dvoupodlažní, mírně zapuštěná pod stávající terén tak, aby propojení se stávající školou a terénem bylo možné bezbariérovými rampami. Na její východní straně se nachází nevytápěná chráněná přístupová komunikace s výtahem.

slivenec_interierZ této komunikace se vchází do centrálního prostoru se šatnami a společnými prostory a zde je hranice vytápěného prostoru. Z šaten se vchází do jednotlivých oddělení, která jsou na patrech po dvou. Do každého oddělení jsou z komunikačního prostoru vždy dva vstupy. Jeden hlavní, pro příchod dětí s rodiči a druhý provozní, pro oddělené zásobování hotovým jídlem, přiváženým v zásobovacích uzavřených várnicích z provozu školní kuchyně.

Školka se svými dispozicemi otevírá do zahrady na západní straně. Tomu odpovídá i fasáda s několika možnými výstupy na terén či terasu, s únikovými východy, prosklenými horními osvětlovacími okny i intimními nepravidelnými okénky v horizontu dětských pohledů. Denní osvětlení herny je doplněno světlovody.

Fasáda je horizontálně členěná terasou a výrazným přesahem střechy. Vzniká tak škála  výstupů  do zahrady i do chráněných prostorů a na  pavlače, kde je možné se ochránit jak před letním žárem, tak před nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Vertikální členění a rozbití velkých měřítek je provedeno nosnými sloupy v nepravidelném rastru, nepravidelných dimenzí a nepravidelných zešikmení. Tato nesymetrická řešení podporují fantazii dětí a tvoří prostor pro všemožné hry.

Zahrada je přímo přístupná z prvního nadzemního podlaží. Z druhého nadzemního podlaží je možné vyjít několika výstupy na terasu a odtud pak třemi schodišti na zahradu.

Střecha na objektu byla navržena jako ozeleněná a vegetační. V rámci úspor byla zelená střecha zrušena, nicméně ozelenění sukulenty by mělo být provedeno dodatečně, za svépomocně místními občany za dohledu architekta Brotánka. Přebytečná voda ze střechy je odváděna chrličem na severní straně budovy.

Nevytápěná komunikace při východní straně školky je zastřešena částečně ozeleněnou střechou a částečně světlíky, které zajišťují dostatečné prosvětlení interiérů. Foyer je navrženo jako centrální komunikační jádro s přístupem do všech stávajících i navrhovaných objektů. Je jednopodlažní, výškově umístěn v niveletě školky a tělocvičny, to znamená 0,70 m nad úrovní podlahy pavilonů. Výškový rozdíl je překonán rampou a schodištěm.

(pokračování z předchozí strany)

« předchozí 1 2 3

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Ing. arch. Dalibor Borák - BORÁK ARCHITEKTI
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • Ing. arch. David Vašíček
 • CONDA s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • INTOZA s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství