18. října 2013

Ve Slivenci byla otevřena první pasivní školka v republice

(pokračování z předchozí strany)

« předchozí 1 2 3
 

slivenec_interierMŠ je založena na železobetonové desce umístěné ve štěrkovém loži s izolační vrstvou pěnového skla, s hydroizolační a protiradonovou fólií. Nosný konstrukční systém je sloupový železobetonový doplněný o ztužující zděné stěny.

Strop 1.NP je také monolitický železobetonový. Tyto konstrukce zajišťují svým objemem tepelnou akumulaci objektu. Konstrukci střechy tvoří dřevěné lepené vazníky, mezi něž je vyfoukaná tepelná izolace rovnající se výšce dřevěných  I nosníků 360 mm.

Tato konstrukce je chráněna protipožárními a akustickými podhledy. Také obvodové nenosné stěny, jež jsou konstruovány jako výplňová nenosná dřevěná konstrukce ze  stěnových I nosníků , jsou rovněž vyfoukány celulózovou izolací z recyklovaného papíru. Střecha je odvětrávaná, se skladbou ozeleněné střechy.

Dřevěná konstrukce terasy je založena nezávisle tak, aby byly eliminovány tepelné mosty. Přesah střechy je samonosný, vykonzolovaný ze střešní konstrukce.

slivenec_interierKomunikační prostor mezi MŠ a tělocvičnou je samostatný nevytápěný dilatační celek. Je založen opět na desce, jeho střechu nesou nosné zdi. Střecha je částečně ozeleněná a částečně obsahuje světlíky z polykarbonátu.

Okenní otvory jsou navrženy jako částečně otevíravé (cca 1/3 plochy), čímž je umožněno i přirozené větrání v letním období. Stavba je ale koncipována tak, že hygienicky požadované množství čerstvého vzduchu je zajištěno řízeným větráním s rekuperací tepla, čímž se snižuje energetická náročnost budovy v porovnání s přirozeným větráním a zároveň se dosahuje dostatečné kvality vnitřního vzduchu. 

Novostavby je provedena  v pasivním standardu. Pasivní dům je stavba se sníženou energetickou náročností na vytápění na cca 10% v porovnání s  běžnými stavbami realizovanými v minulém století. Potřeba energie na vytápění by neměla přesáhnout 15 kW/m2rok a toho zde je dosaženo i když nebylo stavbu možné ideálně jižně orientovat. 

Této hodnoty je dosaženo několika opatřeními:

 • zateplením obvodových konstrukcí s hodnotou U cca 0,11 - 0,13 W/m2
 • použitím kvalitních oken se zateplenými rámy U cca  0,80 W/m2
 • řízenou výměnou vzduchu s rekuperací tepla a dohřevem větraného vzduchu pro každé oddělení

Pasivní standard staveb umožňuje díky výraznému snížení potřeb energie na vytápění přejít od konvenčních teplovodních systémů k teplovzdušnému vytápění. Toto řešení sdružuje výhody dostatečného hygienického větrání budov a vytápění. V rekuperační jednotce je čerstvý chladný vzduch předehříván odcházejícím odpadním vzduchem.

Pří řešení budovy dle zásad pasivního domu nedochází k rozdílům teplot mezi vnitřním větraným vzduchem a povrchovou teplotou konstrukcí.

V MŠ se nachází technologická místnost, kam je přiváděn čerstvý vzduch a odkud je rozváděn dále do obývaných prostor a kam se znovu svádí odpadní vzduch určený k rekuperaci. Protože je MŠ navržena jako stavba se stálou vnitřní teplotou, s akumulačními podlahami a některými stěnami, stačí zde pro vytápění menší vzduchotechnický výkon. 

Teplá topná i užitková voda pro MŠ je připravována v plynové kotelně, umístěné v již dříve  rekonstruovaném správním pavilonu školy. 

Roční náklady na vytápění by měly činit jen cca 16 000 Kč.  Největším přínosem pro děti je  unikátní systém větrání s rekuperací tepla, který zajistí děti dostatečný přísun čistého vzduchu (na hygienu prostředí  se přitom velmi  často zapomíná). Projekt mateřské školy a tělocvičny  získal v roce 2010 cenu MŽP jako nejlepší ekologický a energetický projekt roku 2009.

(pokračování z předchozí strany)

« předchozí 1 2 3

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • WOBAU STAVBY s.r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • WIPPRO GmbH
 • Stanislav Martínek
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Isocell GmbH & Co KG
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • Meesenburg s.r.o.
 • FINO-trade s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • REHAU, s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství