24. února 2020

ZAPOJ SE! Příprava studentů pro praxi v oblasti udržitelných budov

Legislativní trend v České republice i v celé Evropě povede dnešní studenty k potřebě umět reagovat na nové požadavky týkající se udržitelného stavitelství, energetické náročnosti novostaveb i rekonstrukcí budov. Budoucnost moderního stavitelství dnes sedí ve školních lavicích a příprava studentů do praxe je důležitá právě pro maximální rozvoj jejich potenciálu.

 

interreg_eu

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci projektu Společně bez hranic „Příprava studentů pro praxi v oblasti udržitelných budov“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce, 304000-Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 www.sk-cz.euwww.europa.eu, ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/ Kód žádosti o NFP: NFP304010U332.

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU PROBĚHLO NA STAVEBNÍM VELETRHU V BRNĚ 26.2.2020

Předávání zkušeností je to nejcennější

Příprava studentů pro praxi je postavena na předávání zkušeností firem zabývajících se udržitelnými budovami, a to formou stáží, odborných přednášek, kurzů, exkurzí atd. Projekt se vztahuje na kraj Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský, na straně slovenské na Trnavu, Trenčín a Žilinu. Studenti získají tyto zkušenosti bezplatně ve společnostech, které jsou členy Centra pasivního domu.

On-line platforma – všechny aktuality na jednom místě

On-line Platforma "Udržitelné budovy v praxi" slouží pro výměnu kontaktů a informací mezi studenty a firmami. Jsou zde všechny aktuální informace o stážích, přednáškách, kurzech, exkurzích a jiných souvisejících akcích.

45 stáží pro studenty VŠ v odborných firmách

Chystá se 3 x 15 stáží pro studenty ze zapojených VŠ v odborných firmách v oblasti udržitelné výstavby (členové Centra pasivního domu). Ve 3 semestrech proběhnou stáže v rozsahu 50 – 300 hodin, a to v období 02-06/2020, 09-12/2020, 01-04/2021.

27 odborných přednášek o energetické náročnosti budov v praxi

Každý semestr proběhne série přednášek od odborníků z praxe. Přednášky se budou vztahovat k tématu energetické náročnosti budov - architektonický návrh, řešení detailů v praxi, používané technologie v budovách... Termíny a témata přednášek budou vypsány na platformě "Udržitelné budovy v praxi".

Kurz "Úvod do navrhování udržitelných staveb" bezplatně

Celodenní kurz je zaměřený na problematiku návrhu a stavby domů s velmi nízkou energetickou náročností. Jak přemýšlet o energetických úsporách? Jak poznat návrh, realizaci a kontrolu staveb do detailu? Kurz ukáže konkrétní příklady řešení z praxe. Součástí je praktická ukázka optimalizace návrhu pasivního domu. Každý semestr bude k dispozici 1 kurz v Brně, celkem 3 kurzy v období 02-06/2020, 09-12/2020, 01-04/2021. Kapacita je omezena počtem 35 studentů na jeden kurz.

Aktuální kurz v Brně 13.května

přihláška

6 exkurzí na stavbě a ve výrobních firmách

Celodenní nebo půldenní exkurze proběhnou 2x v období 02-06/2020, 2 x 09-12/2020, 2 x 01-04/2021.

Cílem tohoto česko-slovenského projektu je připravit studenty (nejen) technických škol na vstup do praxe. Aktivity projektu jsou naplánovány od února 2020 do dubna 2021. Do projektu za českou stranu jsou zapojeny 4 VŠ (zaměřeno hlavně na studenty 3.-5. roč.), za slovenskou 6 SŠ (zaměřeno zejména na maturanty). Zapojených členů Centra pasivního domu bude 25 a 15 firem ze Slovenska. Projekt vznikl spoluprací organizací Centrum pasivního domu, Rada pre zelené budovy (SKGBC)Budovy pre buducnosť (BPB).

Projekt navazuje na úspěšný projekt „Cesty na zkušenou“

Zapojené školy na české straně

• MENDELU - Stavby na bázi dřeva
• VUT - FAST
• VUT - FA
• UTB - Fakulta aplikované informatiky

Připravované aktivity na Slovensku, které organizuje SKGBC:

• Zprostředkování letních brigád pro studenty SŠ (v létě 07-08/2020 - 15 brigád v rámci projektu)
Odborné přednášky, které proběhnou ve 3 pololetích 02-06/2020, 09-12/2020, 01-04/2021, celkem 60 přednášek
Exkurze ve 3 pololetích- 3 exkurze 02-06/2020, 3 exkurze 09-12/2020, 3 exkurze 01-04/2021
• Spoluprácena vytvoření a zapojení do platformy "Udržitelné budovy v praxi"
Veletrh - prezentace projektu a workshop pro studenty na Coneco 2020 a 2021
• Zapojené školy:

- Gymnázium na Hlinskej ulici v Žiline
- Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline
- Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline
- Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne
- Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave
- Stredna odborná škola elektrotechnická v Trnave

SKGBCbudovy_pre_buducnost

 

Diskuse


Naši členové
 • Ing. Michal Hučík
 • Ing. arch. David Vašíček
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • Meesenburg s.r.o.
 • Ing. Jiří Čech
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Stanislav Karásek
 • INTOZA s.r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • RECIFA a.s.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • WIPPRO GmbH
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Ing.arch. Josef Tlustý
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • CONDA s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec

Hlavní mediální partneři CPD