Tyto Zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely, v jakém rozsahu, na jakém základu a po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje.

Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči CPD můžete uplatnit.

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účely, které jsou stanoveny v následujících podkapitolách.

1. Zpracování spojené s registrací uživatelského profilu na webu www.pasivnidomy.cz

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Registrace, vedení a správa uživatelského účtu, včetně komunikace s uživateli a možnosti registrace na jednotlivé akce

jméno, email, firma, telefon, profese

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do okamžiku zrušení registrace, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení

Uživatelský profil Vám umožní přidávat a editovat domy v naší databázi, stahovat podrobné informace z databáze konstrukčních detailů, přidávat firemní články a usnadní přihlašování na akce.

2. Zpracování spojené s firemním profilem na webu www.pasivnidomy.cz

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Informace o členech CPD, informace o firmách podílejících se na návrhu/stavbě domů v našem katalogu

Název, adresa, IČ, DIČ, web, kontaktní osoby vč. telefonu a emailu

Nezbytnost pro splnění podmínek členství

Do okamžiku žádosti o zrušení záznamu

Firemní profil umožňuje reklamu našim členům i dalším firmám uvedeným u jednotlivých domů v katalogu domů.

3. Zpracování spojené se záznamem domu na webu www.pasivnidomy.cz

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Informace o domech

Adresa domu, GPS, jméno a kontakt na majitele, technické parametry domů

Oprávněný zájem

Do okamžiku žádosti o zrušení záznamu

Vložení domu do katalogu je dobrovolné

4. Zpracování spojené s registrací a/nebo účastí na akci CPD

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Registrace na akci, včetně komunikace s účastníky s cílem hodnocení akce

Jméno, telefon, email, údaje o firmě

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu trvání smluvního vztahu a 3 let poté; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku, apod.) až po dobu 10 let po skončení smlouvy; dále osobní údaje vyžadované právními předpisy po dobu stanovenou právními předpisy.

Provedení platby

Platební a fakturační údaje

Tvorba prezenční listiny

Jméno, firma, email, podpis na prezenční listině

Oprávněný zájem

Po dobu trvání akce, po dobu povinnosti uchovávat pro poskytovatele dotace

Abyste se mohli registrovat na naše akce, potřebujeme k tomu výše uvedeným způsobem zpracovávat Vaše osobní údaje. Mimo údaje, které potřebujeme pro provedení registrace, potřebujeme od Vás i podpis na prezenční listině.

Tyto údaje nám poskytujete dobrovolně proto, abychom Vám mohli umožnit účast na našich akcích. Nicméně bez jejich poskytnutí nejsme schopni Vás nahlásit na konkrétní akci. Rovněž potřebujeme Váš podpis na prezenční listině, abychom mohli ověřit Vaši účast na akci.

5. Zpracování spojené s odběrem newsletteru

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zasílání novinek týkajících se činnosti CPD

email

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, případně do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Váš email máme v naší databázi z jednoho z uvedených důvodů:

 • Přihlásil(a) jste se k zasílání novinek z oboru na webu www.pasivnidomy.cz
 • Zúčastnil(a) jste se některé z našich akcí, kde jste vyjádřil(a) přání novinky dostávat
 • Zúčastnil(a) jste se některé z našich soutěží, kde jste vyjádřil(a) přání novinky dostávat
 • Využil(a) jste našich poradenských služeb, kde jste vyjádřil(a) přání novinky dostávat
 • Jste, případně Váš zaměstnavatel je, Členem nebo Partnerem CPD

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli zasílat naše informační sdělení s novinkami a nabídkami.

Souhlas samozřejmě můžete kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným níže.

6. Zpracování spojené s účastí v soutěžích CPD

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Účast v soutěžích

jméno, email

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu trvání soutěže a 3 let poté

7. Pořizování fotografií a videozáznamů na akcích

Chceme, abyste věděli, že Vaši ochranu bereme naprosto vážně. Proto Vás chceme informovat, že na některých akcích pořizujeme fotografie a videozáznamy. Veškeré fotografie a videozáznamy používáme pouze velmi omezeně pro edukační a prezentační účely a to tak, že neuvádíme konkrétní jména ani Vás nijak neidentifikujeme, a tedy nezpracováváme Vaše osobní údaje.

Tím, že na naši akci přijdete, souhlasíte s tím, že takové fotografie a videozáznamy budou pro využívány v nezbytné míře pro edukační a prezentační účely.

Nemusíte se však bát, že by Vaše fotografie byly zneužity či použity jinak, než je obvyklé pro výše uvedené účely.

8. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)

Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů

Osoby poskytující marketingové a grafické služby

S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících v zasílání obchodních nabídek) nám pomáhají marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.

Externí redaktoři

S prezentací Naší společnosti nám pomáhají také externí redaktoři, kteří s námi připravují rozhovory a reportáže.

Poskytovatelé dotací

Některé naše akce jsou financované z dotací. Abychom mohli prokázat účelné využití dotací, musíme poskytovateli předat seznam účastníků akce.

Účetní

Naše účetní se setká s údaji o firmě vč. platebních údajů.

9. Jaká jsou Vaše práva?

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí zaslanou na adresu info@pasivnidomy.cz.

Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Naše sdružení zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii Vašich osobních údajů. Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Své údaje si částečně můžete doplnit či změnit sami v sekci Můj účet. Změnu či výmaz Vašich osobních údajů nad rámec možností sekce Můj účet provedeme na Vaši žádost individuálním způsobem.

Další práva

Další práva jsou uvedeny v nařízení Evropské unie 2016/679.

10.Účinnost

Tyto zásady jsou účinné od 25. 5. 2018.


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Evora Smart s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • ARCHTEK - Ing. arch. Bc. Jiří Trávníček
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Josef Bárta
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • WIPPRO GmbH
 • Ing. Martin Škornička
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • Ing. arch. Dalibor Borák - BORÁK ARCHITEKTI
 • FINO-trade s.r.o.
 • atelier3, s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • REFAGLASS s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství