12. března 2014

Zkušenosti s betonovým konstrukčním systémem pro pasivní domy

Připravili jsme pro vás exkluzivní zkušenosti s betonovým prefabrikovaným konstrukčním stěnovým systémem, které vycházejí z jeho použití v několika úsporných domech. Zajímavý článek zejména pro odborníky.

 

S betonovým prefabrikovaným, konstrukčním stěnovým systémem, určeným zejména pro výstavbu pasivních domů jsme vás již seznámili. Podstata tohoto konstrukčního systému spočívá v tom, že betonová prefabrikovaná stěna tloušťky 120 mm je v patě pomocí tepelné izolace částečně přerušena tak, aby se minimalizoval tepelný most ve styku se základovou konstrukcí (viz obr. 1 a 2). Malá tloušťka nosné stěny s vysokou akumulační kapacitou spolu s výše uvedenou vlastností vytváří velmi výhodné podmínky pro využití tohoto stěnového systému pro výstavbu pasivních domů.

Součástí systému je rovněž technické řešení, které přerušuje tepelný most v patě zděných příček ve styku se základovou konstrukcí (viz obr. 3). V tomto článku se s vámi chceme podělit o zkušenosti získané při realizaci prvních domů a s prvotními poznatky při jejich užívání.

Betonová konstrukce

Základy

Plošné založení objektů na základových pasech je obdobné jako při zakládání standardního rodinného domu. Odlišnosti vyplývají pouze ze zvětšené tloušťky tepelné izolace v podlaze a z požadavku na zateplení horního stupně základového pasu z exteriérové strany objektu.

Montáž nosných stěn

Montáž nosné konstrukce probíhala v souladu s předpoklady. Stěny tloušťky 120 mm byly osazovány jednak na natavené pásy hydroizolace nebo na pásy ze svařitelné folie. Zvýšená pozornost byla věnována podbetonování paty stěn v místech nosných můstků z důvodu zajištění jejich rovnoměrného zatížení.

Svislé styky stěn

I když na styky stěn nejsou u konstrukčních systémů určených pro výstavbu rodinných domů kladené významné nároky na únosnost ve smyku, bylo nutno těmto stykům věnovat zvýšenou pozornost zejména s ohledem na zajištění trvalé vzduchotěsnosti domu a z důvodu estetických. Proto jsou svislé styky řešeny jako hmoždinkové, vyplněné zálivkovým jemnozrnným betonem a v patě, v horní úrovni a v jedné třetině výšky propojeny výztuží, nebo dodatečně umístěnými montážními kotvami.

Je obecně známo, že se do styků prefabrikovaných stěnových systémů zpravidla koncentrují důsledky objemových změn jednotlivých dílců způsobených účinky smrštění a změn teploty. Tyto objemové změny se někdy projeví na styku výskytem mikrotrhlin.

Z těchto důvodů bylo riziko spojené s možností dodatečného výskytu mikrotrhliny eliminováno těsnící páskou, která je současně pojistkou pro zajištění funkce jak vzduchotěsné tak estetické. Výsledky těchto opatření jsou po 6-12 měsících užívání domů velmi příznivé. K výskytu mikrotrhlin v oblasti styků na sledovaných objektech nedochází.

Stropní konstukce

U dvou objektů byla střešni konstrukce řešena jako plně prefabrikovaná. V jednom případě jako poloprefabrikovaná z desek filigran z monolitické nabetonávky. U plně prefabrikované varianty je výhodná rychlost montáže a možnost osazování kotevních prvků pro montáž navazujích střešních konstrukcí s vysokou přesností. U poloprefabrikované varianty je výhodou samotěsnící funkce monolitické nabetonávky.

 

Fotogalerie

Obr 1 - Betonový prefabrikovaný systém Obr. 2 - Betonový prefabrikovaný systém Obr 3 - Betonový prefabrikovaný systém

Diskuse


Naši členové
 • Chytrý dům s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • LINDAB s.r.o.
 • Ing. Jiří Čech
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • SLAVONA, s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • S-Power Energies, s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Čanda, s.r.o.
 • KM Beta, a.s.