21. července 2020

Známe parametry nZEB II

Architekty, projektanty a energetické specialisty čeká změna, na adaptaci mají čas do 1. ledna 2022.

 

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov je prováděcím předpisem zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a stanovuje postup hodnocení energetické náročnosti budov a závaznou podobu průkazu energetické náročnosti budovy. Hlavními cíli současné novelizace vyhlášky je zefektivnění hodnocení energetické náročnosti budov na základě zkušeností z předchozích let, zvýšení kvality a kredibility zpracovávaných průkazů energetické náročnosti budov, včetně zvýšení přehlednosti a využitelnosti PENB k energetické optimalizaci budov. Současně je novelizace využito k implementaci evropské směrnice o energetické náročnosti budov EPBD III. Vyhláška byla vydána ke dni 5. 6. 2020 s účinností od 1. 9.2020.

Změny jsou především koncepčního charakteru a lze je shrnout do následujících čtyř bodů:

 • Úprava parametrů referenční budovy a aktualizace faktorů primární neobnovitelné energie
 • Úprava definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie po 1. 1. 2022 (nZEB II)
 • Stanovení jednotné metodiky pro hodnocení energetické náročnosti budov
 • Změna obsahu protokolu a grafické části průkazu energetické náročnosti budovy

 

INTERAKTIVNÍ WEBINÁŘE nZEB
Nová legislativa, nová pravidla, kdo se v tom vyzná?
My ano. Máme dlouholeté know-how a tisíce realizací.
Principy nZEB II vás naučíme za jeden den.
Aktuální webináře na
www.nzeb.cz

 

Úprava vyhlášky je doprovázena i úpravou navazujících normativních předpisů, především pak ČSN 730331-1 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data a koordinována s aktualizací ČSN 730540-2.

Jak bude vypadat nový průkaz energetické náročnosti budovy?

penb_novy_po_2020

Autoři: Ing. Michal Čejka, Ing. Libor Hrubý, Centrum pasivního domu, z.s.

publicita_platformaIII

 

Diskuse


Naši členové
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Wienerberger, s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • KM Beta, a.s.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • WIPPRO GmbH
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • JRD s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Ing. arch. David Vašíček

Hlavní mediální partneři CPD