Ing. Michal Čejka

Ing. Michal Čejka


V roce 2008 absolvoval bakalářský studijní program „Architektura a stavitelství“ (specializace navrhování staveb) na stavební fakultě ČVUT v Praze. V roce 2010 dokončil magisterský studijní program „Budovy a prostředí“ (specializace stavební fyzika, technická zařízení budov) na téže fakultě. Od roku 2009 je konzultantem společnosti PORSENNA o.p.s., ve které působí jako projektový manažer a expert v oblasti stavební fyziky a energetických úspor. Podílí se na zpracování energetických auditů budov, zdrojů a zařízení, stavebně-fyzikálních posudcích staveb, přípravě projektů EPC, odborných analýzách, studiích a publikacích v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Hlavní specializací je energetická optimalizace a návrh pasivních budov s využitím obnovitelných zdrojů energie. V současné době se věnuje racionalizaci koncepčního návrhu developerské výstavby směřující ke zvýšení technických a energetických standardů výstavby. Jako externí specialista se podílel na připomínkování implementace směrnice o energetické náročnosti budov a přípravě technických podkladů k programu Nová zelená úsporám.

V roce 2011 získal evropský certifikát “Certified Passive House Designer” , který vydává Passivhaus Institut Darmstadt a spolupracuje se společností PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o. na projektech nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Naši členové
 • CONDA s.r.o.
 • Martin Jindrák
 • ECOTEN s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • Josef Bárta
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • RECIFA a.s.
 • INTOZA s.r.o.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
 • CIUR a.s.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Meesenburg s.r.o.
 • ISOCELL GmbH.
 • E-KONCEPT, s.r.o.