26. listopadu 2006

Co je pasivní dům?

Sníte o bydlení v prostorném komfortním domě, ve kterém můžete aktivně pracovat, bavit se s přáteli, hrát si s dětmi nebo jen tak odpočívat? Kde neplatíte horentní sumy za energie a přitom dýcháte vždy čerstvý vzduch? Představujeme vám osvědčený koncept pasivního domu!

 

Život v pasivním domě neznamená pouze úsporu nákladů na vytápění, ale můžete také počítat s tím, že se zbavíte většiny svých zdravotních problémů. Zařízení, které pracuje i v noci, filtruje vzduch a tím ho zbavuje škodlivých nečistot a prachu.

Díky tomu, že stroj přivede vždy přesně tolik vzduchu, kolik potřebujete, se nemusíte bát plísní, které tak často trápí obyvatele rekonstruovaných panelových domů. Uvnitř domu dýcháte pouze čerstvý vzduch.

Pasivní dům má spoustu výhod:

 • vyšší komfort života
 • extrémně nízké náklady na vytápění
 • stálý přívod čerstvého vzduchu
 • netvoří se průvan
 • vysoká tepelná pohoda v místnosti
 • příjemné teploty v zimě i v létě

Infolisty - architektura

Úspora tepla

Pasivní dům ročně spotřebuje maximálně 15 kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy. U běžného rodinného domu, který má podlahovou plochu kolem 120 metrů čtverečních, to dělá 1800 kilowatthodin. Pro vytápění místnosti o velikosti 20 metrů čtverečních stačí 200 wattů, pro porovnání tepelný výkon člověka v klidu je 80 wattů, výkon stolního počítače 250 wattů.

Můžete sledovat, jak neustále rostou ceny energií a zůstat v klidu, protože Vy se bez nich téměř obejdete.

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ

Pasivní domy se v českých normách objevily ještě mnohem dříve než byl na našem území vůbec nějaký postaven. Norma ČSN 73 0540 jej popisuje následovně:

"Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a el. energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a).... "

Norma dále dělí budovy s nízkou energetickou náročností obecně na domy nízkoenergeticképasivní. Hraniční hodnotou pro nízkoenergetický dům je v České republice 50 kWh/(m2a), například v Německu je za nízkoenergetický považován již dům na úrovni 70 kWh/(m2a), avšak je zde také požadavek aby tohoto standardu dosáhla každá novostavba.

V zahraniční literatuře je také možné najít termín nulový dům (dům s nulovou potřebou energie). Těchto parametrů však většinou není dosaženo pomocí výrazného zlepšení tepelné izolace, ale např. navýšením plochy fotavoltaických panelů. Za nulové domy jsou považovány již s potřebu tepla menší než 5 kWh/(m2a).

Dalším navýšením vnějších tepelných zisků je možné dosáhnout i takového stavu, kdy je možné kompletně pokrýt potřebu domu a ještě dodávat elektrickou energii nebo teplo do rozvodné sítě. Zde je používán termín dům s přebytkem tepla v zahraničí Energie-plus.

Přehledněji následující tabulka:

domy běžné ve 70.-80. letech současná novostavba nízkoenergetický dům pasivní dům nulový dům, dům s přebytkem tepla
charakteristika
zastaralá otopné soustava, zdroj tepla je velkým zdrojem emisí; větrá se pouhým otevřením oken, nezateplené, špatně izolující konstrukce, přetápí se klasické vytápění pomocí plynového kotle o vysokém výkonu, větrání otevřením okna, konstrukce na úrovni požadavků normy otopná soustava o nižším výkonu, využití obnovitelných zdrojů, dobře zateplené konstrukce, řízené větrání řízené větrání s rekuperací tepla, vynikající parametry tepelné izolace, velmi těsné konstrukce parametry min. na úrovni pasivního domu, velká plocha fotavoltaických panelů
potřeba tepla na vytápění [kWh/(m2a)]
většinou nad 200 80 - 140 méně než 50 méně než 15 méně než 5

 

Stáhněte si: Informační listy Centra pasivního domu

 
Podrobnější informace o pasivním domě najdete v infolistu sestaveném týmem odborníků Centra pasivního domu. Dozvíte se:
 • Principy pasivního domu
 • Jak pasivní dům vypadá 
 • Z čeho může být postaven (vhodných materiálů je spousta)
 • Jak dům funguje
 
Máte-li zájem o  podrobnější informace, najdete je v sekci Jak stavět pasivní dům.

 

Fotogalerie

interier_v_zime.jpg feist001.jpg cepheus_kronsberg.jpg

Diskuse


Naši členové
 • Kalksandstein CZ s r.o.
 • JRD s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Jan Foff
 • AGROP NOVA a.s. (NOVATOP)
 • STOLAŘSTVÍ - Jiří VAŠÍČEK
 • ABatelier
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Ing. Michal Hučík
 • Izolační skla a.s.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • Vladimír Štefek - Projekční a poradenská kancelář
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o.
 • Karon s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • PASIV s.r.o. - PASIVproject
 • Skanska a.s.