Platforma pasivních domů

Centrum pasivního domu je inciátorem nového pracovního uskupení, tzv. Platformy pasivních domů, jejímž úkolem je propojit výzkum a vývoj s potřebami průmyslu v oblasti pasivních domů. Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

img_2157

Projekt technologické platformy v oblasti pasivních domů rozvíjí započatou činnost Centra pasivního domu ve strategickém odvětví energetických úspor a dostává jej na evropskou úroveň.

Cílem projektu v letech 2009 - 2015 bylo:

 • Rozvoj kooperačního seskupení v oblasti pasivních domů za účelem posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky a dosažení udržitelného rozvoje.
 • Zvýšení úrovně odborných znalostí a dovedností v oblasti energeticky úsporného stavění
 • Zvýšení konkurenceschopnosti českých stavebních podniků a podnikatelů vůči ostatním zemím v EU
 • Rozšíření inovačního konceptu pasivního domu prostřednictvím vzdělávání, výměny zkušeností, dovedností a šíření dobré praxe

Účelem technologické Platformy pasivních domů je rozšíření spolupráce na poli výzkumu, vývoje, inovací a realizace pasivních domů, díky která zvyšuje konkurenceschopnosti českého stavebnictví v rámci EU a řeší strategicky významné technologické oblasti ENERGETICKÝCH ÚSPOR.

Aktivity projektu:

 • Propagace odvětví pasivních domů v ČR
 • Semináře na propojení podnikatelské a veřejné sféry
 • Konference Pasivní domy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 • Mapování potřeb odvětví na úrovních výzkumu – aktualizace Strategické výzkumné agendy a Implementačního akčního plánu
 • Tvorba studií - Strategie energetických úspor ve stavebnictví v ČR a návrh Dotační politiky státu na pasivní domy
 • Spolupráce firem a univerzit na inovativních řešení energetických úspor v oblasti pasivních domů

Více:

Fotogalerie


Naši členové
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Stanislav Martínek
 • NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY PLZEŇ s.r.o.
 • Schiedel, s.r.o.
 • Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • RealizaceDomů s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Lightway s.r.o
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • ISOCELL GmbH
 • TAUSH, s.r.o.
 • Josef Bárta