Tento termín není aktivní.

Komín jako bezpečný a funkční prvek moderní stavby

/ / CIKO s.r.o.

 
 
Termín: Kapacita: Místo:
17.1.2017
9:00 - 13:00
Hradec Králové, Hradecké stavební centrum, Jižní 870/2

Přednášející

 • Ing. Libor Hrubý - odborný konzultant CPD
 • Ing. Miroslav Drobník - jednatel CIKO

Program semináře

 1. Obecný pohled na vývoj legislativy z pohledu požadavků na energetickou náročnost staveb Jaké domy se staví, a jaké se stavět budou, pojmy jako pasivní dům, nulový dům, budova s téměř nulovou spotřebou energie, rok 2020, stávající stav legislativy a její předpokládaný vývoj
 2. Zásady vytápění takto úsporných staveb Principy řešení vytápění energeticky úsporných staveb, místo spotřebiče na pevná paliva v této koncepci, nároky na komín a spotřebič z pohledu vzduchotěsnosti stavby
 3. Správný návrh komínu z pohledu funkčnosti Vývoj spotřebičů na pevná paliva a jejich nároky na komín, co má jaký vliv na spolehlivý odvod spalin, rozdělení sortimentu komínů podle jejich materiálového a tvarového řešení, základy výpočtu spalinové cesty, příklady poruch způsobených špatným návrhem
 4. Správný návrh komínu z pohledu požární bezpečnosti Jaká je teplota komínového pláště a co ji ovlivňuje, co je bezpečná vzdálenost od hořlavých konstrukcí, jak řešit bezpečně komín v dřevostavbě s požadavkem na vzduchotěsnost - ukázky stavebních detailů a realizací.
 5. Závěr, co bude vyžadovat revizní technik spalinové cesty od projektanta, co od stavební firmy a co je povinností výrobce komínu

Kontakt:

Přihlášky na seminář zasílejte emailem na info@ciko-kominy.cz, telefonicky na 326 329 526.

Semináře jsou zařazeny do databáze celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnoceny 1 bodem.


Speciální cenové podmínky:

zdarma

Naši členové
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • 3AE s.r.o.
 • Jan Foff
 • HAIDY a.s.
 • CIKO s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • E-KONCEPT, s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček
 • Wobau cz s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • AGROP NOVA a.s. (NOVATOP)
 • Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • Ing. Michal Hučík
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.