3. ledna 2016

Mámo, táto - pojďme bydlet zdravě!

Projekt prostřednictvím 3 vzdělávacích programů ukazuje, že problematika energeticky úsporných budov je pochopitelná i pro děti základních škol a že energeticky šetrné domy jsou jednoduchým a chytrým řešením, jak zdravě bydlet.

 

Jedním z klíčových důvodů vzniku projektu je skeptický postoj české veřejnosti k energeticky šetrným budovám a přetrvávající mýty, že tyto stavby jsou stavebně i provozně technicky náročné. Projekt řeší dlouhodobou potřebu aktivizovat a zapojit širší veřejnost do řešené problematiky – rodiče, učitele a děti. Stávající hlavní bariérou je nízká informovanost o možnostech a principech energeticky šetrného stavění. Díky projektu chceme vytvořit komunikační kanály, které přispějí nejen ke zvýšení povědomí širší veřejnosti o stavění a bydlení v pasivním standardu, ale o udržitelném rozvoji obecně.

Cíle projektu budou v letech 2017 a 2018 naplněny prostřednictvím několika aktivit, které zahrnují přípravu a realizaci 3 osvětově-vzdělávacích programů:

 
1. workshop s interaktivní dětskou knihou - Týna a kocour Mikeš staví zdravý a krásný dům (1. - 3. třídy ZŠ)

Téma je dětem tlumočeno prostřednictvím jednoduchého příběhu, který je dětem řešené věkové skupiny srozumitelný - holčička Týna a její kamarád kocour Mikeš si spolu staví dům a poznávají, co je přitom důležité, aby se jim žilo co nejlépe.

Lektor navštíví přihlášené třídy s připravenými interaktivními knihami a provede žáky zábavným programem s cílem postavit dům.

Deti_knizka Deti_se_hlasi

2. interaktivní výstava o pasivních domech - Experimentárium (4. - 6. třídy ZŠ)

Nejširší dopad již tradičně mívá interaktivní výuková expozice, která je založená na touze dětí zkoumat, hledat a hrát si. Výstava čerpá z celosvětového osvědčeného konceptu science center, kde děti zkoumají a hravým způsobem zjišťují, jak fungují zákony přírody. Naše výstava tak podobným způsobem dětem i dospělým objasňuje, co je důležité při stavbě domu s ohledem na jeho energetickou šetrnost. Expozice má celkem 12 stanovišť, která je přístupná jednak školním kolektivům, a pak také široké veřejnosti v muzeích, vzdělávacích centrech a science centrech (expozice zde bude po určitou dobu stabilně umístěna). Svým rozsahem, obsahem (pasivní domy) a zaměřením (děti) se jedná o celoevropsky unikátní výstavu. Součástí expozice jsou pracovní listy a desková hra pro děti a infolisty pro rodiče. 

Program pro školy bude probíhá jako hodinová interaktivní animace 1 třídy se 2 průvodci – animátory. Třída se rozdělí na skupinky, které budou po trase výstavy vedeny animátory a budou plnit úkoly z jednotlivých panelů. Na závěr animace dostanou v obálce infolisty pro rodiče a dětskou deskovou hru.

Výstava cestuje po celé ČR. Aktuální místo, kde se experimentárium nachází, naleznete zde.

Deti_experimentarium_hlaseni Deti_experimentarium_panely

3. workshopy na základních školách s měřením CO2 - V zdravé škole zdravý vzduch (7. - 9. třídy ZŠ)

Vzdělávací workshop o úsporách energie v budovách zahrnuje 2 vyučovací hodiny (tj. 90 minut), v rámci kterých se pomocí zážitkových edukačních metod starší žáci seznámí s principy energeticky šetrných budov a uvědomí si význam úspor energie pro člověka a přírodu v návaznosti na jejich každodenní život. Příklady úspor v budovách budou aplikované na jim společně známé prostředí, tj. školu. Hlavním tématem bude důležitost kvality vnitřního prostředí uvnitř budov, tedy čerstvého vzduchu. Větrání ve školách představuje podceňované a zanedbávané téma, které přitom silně ovlivňuje kvalitu učebního procesu. 

Díky měřiči budou moci sledovat, monitorovat a vyhodnocovat koncentraci CO2, teplotu a vlhkost v místnosti. Během trvání projektu proběhne celkem 40 workshopů, proškoleno v problematice úspor energie v budovách tak bude 800 žáků.

Deti_CO2_merak Deti_CO2_cviceni

V případě zájmu o školní program, prosím, kontaktujte: Kateřinu Tydlačkovou, katerina.tydlackova@pasivnidomy.cz, tel.: 777 479 141.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.sfzp.cz, www.mzp.cz
 

 MŽP ČRSFŽP

 

Fotogalerie

Deti_knizka Deti_se_hlasi Deti_knizka_detail_polystyren Deti_experimentarium_hlaseni
Deti_experimentarium_panely Deti_CO2_merak Deti_CO2_cviceni

Naši členové
 • pátý rozměr s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • Stanislav Martínek
 • ThermWet s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY PLZEŇ s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • AGROP NOVA a.s. (NOVATOP)
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • Stach.cz stavby s.r.o.
 • Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • PROPASIV s.r.o.
 • EJOT CZ, s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • E-KONCEPT, s.r.o.