1. října 2015

NATURA PARK – unikátní dřevostavba, která v sobě skrývá poselství pro příští generace

Pardubické Ekocentrum PALETA se chystá významným způsobem rozšířit svou činnost. Prvního října 2015 se otevírá v Pardubicích nový areál s názvem Natura park. Jedná se o environmentální návštěvnické vzdělávací a informační centrum, zaměřené na přírodu a ekologickou osvětu. 

 

Název Natura park v sobě skrývá základní poselství celého projektu. Cílem je představit a přiblížit občanům i návštěvníkům kraje soustavu Evropsky významných lokalit - soustavu Natura 2000. V areálu, který bude pro veřejnost otevřený sedm dní v týdnu, bude také probíhat ekologická výuka pro školy a další zájemce.

Stavba stojí v klidném místě blízko centra na břehu řeky Chrudimky a citlivě se napasovala ke stávající cyklostezce, která prochází přímo pod ní. NATURA PARK má dvě části – samotnou budovu návštěvnického centra a okolní parkový areál, oběma částmi se prolíná interaktivní expozice. Návštěvnické centrum bude poskytovat informace a služby k přírodnímu dědictví a soustavě chráněných území soustavy Natura 2000, kterých je jenom v Pardubickém kraji 53, včetně tří ptačích oblastí. Jedna z chráněných oblastí se nachází i přímo v Pardubicích nedaleko informačního centra - odtud také pochází logo Natura parku. Je v něm vyobrazen páchník hnědý - chráněný brouk, který žije právě v Evropsky významné lokalitě Pardubice.

NATURA PARK (7)

Samotná budova, jejímž autorem je architekt Tomáš Med společně s Jaroslavem Krupou a Filipem Klozarem, zahrnuje tři patra. Ve vstupní hale se nachází informační centrum. Další místnosti budou využívané jako učebny a v největším sále se budou konat přednášky a semináře. „Inspirací při návrhu domu byly koruny okolních vzrostlých stromů s pavučinami lesknoucími se ve slunci. Vznikl tak impuls navrhnout dům jako pavučinu v korunách stromů. Postupně se tato pavučina rozvrstvila do dvou výškových úrovní. Nejnižší podlaží je pro optické zmenšení hmoty domu částečně ukryto v rámci terénu nabíhajícího na protipovodňovou hráz,“ komentují své dílo autoři.

Kromě suterénu, který tvoří beton, je celá stavba ze dřeva, konkrétně z masivních celodřevěných panelů NOVATOP od českého výrobce. Pohledové smrkové dřevo tvoří dominantu většiny interiérů a podtrhuje tak základní myšlenku celého projektu, která je zaměřená na přírodu. „Velmi oceňujeme odvahu architektů i investorů. Celý projekt je unikátní a ladí s naší firemní filozofií, která je zodpovědná vůči přírodě a tím i vůči sobě samým. Jsme velmi rádi, že jsme se na něm mohli podílet a že bude přinášet své environmentální poselství především dětem, tedy nové generaci,“ říká ing. Jiří Oslizlo, předseda představenstva společnosti AGROP NOVA a.s., která panely vyrábí.

NATURA PARK (12)

Autoři usilovali o to, aby budova měla co nejmenší dopad na okolní prostředí. Při výběru stavebních materiálů tak bylo přihlíženo k přepokládané spotřebě energií při běžném provozu, ale také k míře emisí uvolněných při výrobě. Objekt je navržen s využitím prvků a konstrukcí vhodných pro pasivní budovy, vzhledem k nekompaktnímu tvarovému řešení spadá do kategorie nízkoenergetických budov (měrná potřeba tepla na vytápění je 32 kWh/m2a). Potřebná výměna vzduchu bude zajištěna centrální jednotkou s rekuperací tepla, regulace větrání bude automatická na základě  koncentrace CO2. Vytápění je řešeno podlahovým systémem. Objekt je pro svou potřebu tepla na vytápění a ohřev vody napojen na centrální zásobování teplem (v těsné blízkosti objektu vede horkovod).
Důraz je kladen na využití materiálů a technologií s malou ekologickou stopou, tedy materiálů z přírodních obnovitelných zdrojů (dřevěné konstrukce, dřevovláknité či celulózové izolace). Obecně jde o materiály s co nejmenší svázanou energií. Samotná stavba tak bude úsporná nejen svým provozem, ale také celkovým konceptem a bude tak ukazovat možnosti současných šetrných stavebních technologií.

“Budovu Natura parku se podle mého názoru podařilo výborně zasadit do okolního prostředí. Ve třetím podlaží máte skutečně pocit, že se nacházíte v korunách stromů, což byl také původní záměr. Celkově je pro nás otevření Natura parku významnou změnou a velmi se těšíme na tuto novou etapu,” řekl ředitel Ekocentra PALETA Jiří Bureš. 

Investor: Ekocentrum PALETA, Pardubice
Arch. návrh: Ing. Tomáš Med, Med Pavlík architekti
Projektanti: PK projekt s.r.o.
Konstrukce: masivní dřevěné panely NOVATOP, montáž ve spolupráci s Dřevostavby MC
Generální dodavatel: STAKO s.r.o.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dále projekt podpořil také Pardubický kraj. Celkové náklady činily 49 928 513 Kč, z toho byl příspěvek z fondu EU 41 928 386 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 2 466 376 Kč (5 %), příspěvek Ekocentra PALETA 2 432 751 Kč (4,9 %) a příspěvek Pardubického kraje 2 500 000 Kč (5,1 %).

Ekocentrum PALETA se již 25 let zabývá ekologickou a environmentální výchovou se zvláštním důrazem na děti a mládež. Za tuto dobu navštívily naše programy statisíce dětí a dospělých. S roční návštěvností přes 25 000 dětí na environmentálních vzdělávacích programech pro školy jsme v tomto ohledu v současnosti nejnavštěvovanějším centrem v republice. Na projektu Natura parku pracujeme od roku 2010, což umožní rozšířit aktivity širšímu spektru návštěvníků.

www.paleta.cz, www.ekovychova.cz 

Fotografie hotové stavby: Tomáš Malý

Fotogalerie

NATURA PARK (10) NATURA PARK (11) NATURA PARK (12) NATURA PARK (13)
NATURA PARK (14) NATURA PARK (1) NATURA PARK (9) NATURA PARK (7)
NATURA PARK (6) NATURA PARK (5) NATURA PARK (2)

Diskuse


Naši členové
 • Ing. Pavel Minář - EKOSTEP
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • Jan Foff
 • EnergySim s.r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • CONDA s.r.o.
 • Ing. Jiří Čech
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • PRIMA spol. s r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • Stach.cz stavby s.r.o.
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Stapring, s.r.o.