Martin Jindrák

Martin Jindrák


Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Olomouci. V letech 1993 – 2002 se ve spol. RD Rýmařov věnoval přípravě a návrhům konstrukcí prefabrikovaných dřevostaveb vč. úpravy konstrukčního systému RD Rýmařov a vytvoření konstrukce „NOVA“. Od roku 2002 do roku 2013 se ve společnosti Atrea s.r.o. věnoval problematice teplovzdušného vytápění, řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla a mikroklimatu v rodinných domech, bytových domech a školách, hlavně ve vazbě na energeticky pasivní objekty. V současné době se těmto tématům, projekci VZT a energetickým auditům věnuje ve vlastní projekční kanceláři.

V rámci propagační činnosti kromě lektorování kurzů CPD mimo jiné spolupracuje na seminářích ČKAIT a Asociace energetických specialistů.

Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika.
Od roku 2004 bydlí s rodinou v jednom z prvních energeticky pasivních objektů v České republice - EPD Rychnov. Účastnil se mnoha dalších pilotních akcí pasivních domů – BD Dubňany, BD pro seniory Modřice apod.

Podílel se na připomínkování implementace směrnice o energetické náročnosti budov a přípravě technických podkladů k programu Nová zelená úsporám – vzduchotechnické systémy.Naši členové
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Stanislav Karásek
 • CIKO s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • Meesenburg s.r.o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • WIPPRO GmbH
 • Stapring, s.r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • pátý rozměr s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • PRIMA spol. s r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka

Hlavní mediální partneři CPD