Martin Jindrák

Martin Jindrák


Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Olomouci. V letech 1993 – 2002 se ve spol. RD Rýmařov věnoval přípravě a návrhům konstrukcí prefabrikovaných dřevostaveb vč. úpravy konstrukčního systému RD Rýmařov a vytvoření konstrukce „NOVA“. Od roku 2002 do roku 2013 se ve společnosti Atrea s.r.o. věnoval problematice teplovzdušného vytápění, řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla a mikroklimatu v rodinných domech, bytových domech a školách, hlavně ve vazbě na energeticky pasivní objekty. V současné době se těmto tématům, projekci VZT a energetickým auditům věnuje ve vlastní projekční kanceláři.

V rámci propagační činnosti kromě lektorování kurzů CPD mimo jiné spolupracuje na seminářích ČKAIT a Asociace energetických specialistů.

Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika.
Od roku 2004 bydlí s rodinou v jednom z prvních energeticky pasivních objektů v České republice - EPD Rychnov. Účastnil se mnoha dalších pilotních akcí pasivních domů – BD Dubňany, BD pro seniory Modřice apod.

Podílel se na připomínkování implementace směrnice o energetické náročnosti budov a přípravě technických podkladů k programu Nová zelená úsporám – vzduchotechnické systémy.Naši členové
 • Martin Jindrák
 • EnergySim s.r.o.
 • EJOT CZ, s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Stanislav Karásek
 • Ing. Jiří Čech
 • Ing. arch. David Vašíček
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Evora CZ, s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • CIUR a.s.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.

Hlavní mediální partneři CPD

forpasiv_150admagazin_150