Platforma pasivních domů

Centrum pasivního domu je inciátorem pracovního uskupení, tzv. Platformy pasivních domů, jejímž úkolem je propojit výzkum a vývoj s potřebami průmyslu v oblasti pasivních domů. Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nyní byl opět podpořen Evropskou unií.

 

PLATFORMA PASIVNÍCH DOMŮ III

svb20

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Číslo a název výzvy: 01_17_105 - III. Výzva Spolupráce - technologické platformy
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018879
Termín realizace: 1.1.2020 – 31.12.2021
Garant projektu: Tomáš Vanický, tomas.vanicky@pasivnidomy.cz

Cíle projektu

 • Zefektivnění spolupráce v rámci technologické platformy, založené na výzkumných potřebách členských firem a rozvoj mezisektorové spolupráce.
 • Posilování vzájemných vazeb technologické platformy na regionální, nadregionální a evropské úrovni.
 • Zvýšení spolupráce malých a středních podniků a výzkumných organizací na konkrétních projektech výzkumu a vývoje v oblasti energeticky efektivních budov.
 • Zintenzivnění přenosu informací a znalostí o energeticky úsporném stavění mezi podnikovou a výzkumnou sférou.
 • Iniciovat projekty vývoje systémových řešení pro prefabrikaci stavební prvků i technologie.
 • Iniciovat projekty automatizace výstavby (novostavby i změny stávajících staveb).
 • Iniciovat projekty vývoje využití vyrobené energie - elektřina i teplo (v budově a jejím okolí).
 • Iniciovat projekty vývoj v oblasti výměny/doplnění zastaralých (technicky nebo morálně) technických zařízení budovy.
 • Zajistit podmínky pro rozvoj lokálních energeticky soběstačných územních celků.
 • Zviditelnění výsledků a zapojení jednotlivých cílových skupin.
  • Profesionálové
  • Investoři
  • Veřejná správa

forpasiv20_stanek

Postup řešení

Projekt je realizován prostřednictvím následujících klíčových aktivit:

 1. Řešení průmyslových a společenských výzev a uplatnění nových technologií
 2. Zapojení do evropských platforem
 3. Zapojení do evropských výzkumných programů
 4. Překonávání bariér rozvoje oboru EEB
 5. Sdílení znalostí a informací

Výstupy projektu

Aktualizace dokumentů zohledňující vývoj v  jednotlivých oblastech prohlubování spolupráce a definování výzev pro výzkumné organizace a zlepšení přenos vědeckých poznatků do realizací ve stavebním průmyslu.

PPDIII


 

PLATFORMA PASIVNÍCH DOMŮ II.

V letech 2017 a 2018 Centrum pasivního domu realizovalo navazující projekt „Platforma pasivních domů II."

Cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce, výzkumných a vývojových aktivit mezi podnikovou a výzkumnou sférou v oblasti energeticky efektivních budov.

Cíle budou dosaženy prostřednictvím 5 aktivit:

 1. Řešení průmyslových výzev a uplatnění nových technologií - technologický foresight
 2. Zapojení do Evropské technologické platformy
 3. Zapojení do evropských výzkumných programů
 4. Překonávání bariér rozvoje oboru energeticky efektivních budov (EEB)
 5. Sdílení znalostí a informací

Projekt „Platforma pasivních domů II." je spolufinancován Evropskou unií.

Logo_OPPIK


 

13. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE CENTRA PASIVNÍHO DOMU 2018: INOVACE PRO NULOVÉ BUDOVY

Centrum pasivního domu ve spolupráci s ABF pořádá 13. Mezinárodní konferenci Centra pasivního domu 2018 s podtitulem INOVACE PRO NULOVÉ BUDOVY. Konference se uskuteční v rámci veletrhu FOR PASIV 2018 ve čtvrtek 8. února 2018 v kongresovém sálu areálu PVA EXPO Praha v Letňanech. Cílem konference je přinést informace o nových a připravovaných inovativních postupech, řešeních, výrobcích a materiálech a jejich použití v budovách s téměř nulovou spotřebou energie a energeticky soběstačné zástavbě.

Mezinárodní konferenci 2018 pořádá nezisková organizace Centrum pasivního domu, která představuje nejrozsáhlejší a nejvlivnější platformu v oblasti pasivních domů v České republice. Jednodenní konference se prvně koná v Praze, a to v rámci veletrhu FOR PASIV 2018, na kterém se budou prezentovat desítky firem z oblasti architektury, stavebnictví nebo úspory energií. Cílem konference je přinést informace o nových a připravovaných inovativních postupech, řešeních, výrobcích a materiálech a jejich použití v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. Konference je určena pro odbornou veřejnost, zejména pro projektanty, zástupce firem nebo pro studenty. „Program konference je rozdělen do tří samostatných přednáškových okruhů, první bude zaměřen na inovace ideové, v druhém řečníci představí inovativní materiály a prvky a třetí okruh je věnován inovacím v technologiích. Budeme mluvit také o praktických příkladech řešení a zkušenostech z praxe, například jak se staví pasivní domy v době klimatických změn, o vývoji střešních oken nebo o zpětném získávání tepla z odpadních vod,“ přibližuje průběh konference Jan Bárta, ředitel Centra pasivního domu, a dodává: „Velký prostor věnujeme také diskusi, která bude součástí každého okruhu přednášek a produktovým prezentacím.“ Více informací o Mezinárodní konferenci Centra pasivního domu 2018 naleznete na stránkách www.konference.pasivnidomy.cz.

Konference je pořádána jako součást projektu Platforma pasivních domů II. (reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007179), který je spolufinancován Evropskou unií.


26. 4. 2019

AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY

Projekt technologické platformy v oblasti pasivních domů rozvíjí započatou činnost Centra pasivního domu ve strategickém odvětví energetických úspor a dostává jej na evropskou úroveň.

Cílem projektu v letech 2009 - 2016 bylo:

 • Rozvoj kooperačního seskupení v oblasti pasivních domů za účelem posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky a dosažení udržitelného rozvoje.
 • Zvýšení úrovně odborných znalostí a dovedností v oblasti energeticky úsporného stavění
 • Zvýšení konkurenceschopnosti českých stavebních podniků a podnikatelů vůči ostatním zemím v EU
 • Rozšíření inovačního konceptu pasivního domu prostřednictvím vzdělávání, výměny zkušeností, dovedností a šíření dobré praxe

Aktivity projektu v letech 2009 - 2016:

 • Propagace odvětví pasivních domů v ČR
 • Semináře na propojení podnikatelské a veřejné sféry
 • Konference Pasivní domy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 • Mapování potřeb odvětví na úrovních výzkumu – aktualizace Strategické výzkumné agendy a Implementačního akčního plánu
 • Tvorba studií - Strategie energetických úspor ve stavebnictví v ČR a návrh Dotační politiky státu na pasivní domy
 • Spolupráce firem a univerzit na inovativních řešení energetických úspor v oblasti pasivních domů

Více:

 


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Ing. arch. David Vašíček
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • atelier3, s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Josef Bárta
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • PORSENNA ENERGY s.r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • SUNWORK, s.r.o.
 • REFAGLASS s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • WOBAU STAVBY s.r.o.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • JRD
 • Ing. Ondřej Bízek

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství