Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D.

Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D.


Absolvent FA ČVUT (1997), doktorské studium tamtéž (disertace 2007). Působí jako nezávislý architekt. V posledních letech se zaměřuje na oblast energeticky efektivních staveb s využitím poznatků aktuálního vývoje technologicky pokročilých staveb a odborných kontaktů v zahraničí. V  letech 2002-2011 byl činný jako pedagog na FA ČVUT v Praze. Zabývá se také teorií architektury a urbanismu, především tématem vývoje architektury a zásahům moderní architektury do historického prostředí.Naši členové
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Meesenburg s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
 • Chytrý dům s.r.o.
 • EJOT CZ, s.r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • KM Beta, a.s.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Josef Bárta
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Ing. Jiří Čech
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus