Efektivní technologie - veřejné budovy I.

 
 
Termín: Kapacita: Místo: Cena: Přihlásit se
29.5.2024
8:30 - 14:30
100 ONLINE 1 900 Kč

Řešíte novostavby a renovace veřejných budov (školské budovy, bazény, úřady, administrativní budovy) a zajímají vás využitelné efektivní technologie a jejich kombinace? Pak je tento webinář určen přímo vám. Seznámíte se s širokou škálou energeticky úsporných technologií.

pro koho je kurz určen:

 • pro architekty, projektanty, energetické specialisty
 • pro odbornou veřejnost
 • pro studenty a pedagogy VŠ, SŠ

Obsah kurzu:

 • Kurz je sestaven ze 4 - 6 samostatných odborných přednášek na téma energeticky efektivní technologie pro novostavby i renovace složitějších veřejných budov. Každá z přednášek se bude věnovat konkrétní technologii, principům jejího návrhu a provozu, sdílení zkušeností z praxe.
 • Spojujícím aspektem je minimalizace spotřeby energie s cílem splnit klasifikaci primární energie z neobnovitelných zdrojů na úrovni A – mimořádně úsporná.

Hlavní témata:

 • Zdravé a komfortní vnitřní prostředí - systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla a jeho efektivní zapojení a řízení.
 • Efektivní systémy distribuce tepla a chladu pro veřejné budovy - zdroje tepla vhodné pro pasivní domy, efektivita provozu tepelných čerpadel, spalinové spotřebiče, využití vodíku a spalinové cesty.
 • Eknomická efektivita energeticky úsporných staveb - využití obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaika).
 • Zkušenosti z provozu pasivních domů - energetická bilance a průkaz energetické náročnosti budovy.
 • Legislativní souvislosti.
 • Systém zpětného získávání tepla, systém chlazení.

 

Program:

Čas  Téma Přednášející
08:30–09:10

Širší souvislosti, legislativní vývoj novostavby a renovace

Ing. arch. Michal Egly
Centrum pasivního domu, z.s.

09:10–09:50

Energetický koncept, příklady správné praxe

Lukáš Pučelík
PORSENNA ENERGY s.r.o.

09:50–10:30

SŠ Českobrodská - koncept, měření, ...

Ing. Jiří Tencar, Ph. D. 
ECOTEN s.r.o.

10:30–11:10

Zdravé vnitřní prostředí (koncept větrání, CO2 měření, problémy školské budovy, ...)

Ing. Miloš Žáček 
Protronix s.r.o.

11:10–11:20 přestávka  
11:20–12:20

Řízené větrání do veřejných budov (základy navrhování, vhodné řešení, ukázky)

Ing. Vít Jiránek 
ATREA s.r.o.

12:20–13:20

Tepelná čerpadla pro úsporné novostavby veřejných budov

Ing. Jakub Doubrava 
STIEBEL ELTRON
spol. s r.o.

13:20–13:30 přestávka  
13:30–14:30 Efektivní návrh a provoz FVE na úsporném domě, rozumné dimenzování, význam baterií - obecné seznámení s rozumným přístupem

Ing. Tomáš Hollmann
SUNWORK s.r.o.

 

Přednášející:

ČLEN CPD

Přednášející z řad členů Centra pasivního domu, z.s.

 

 • Garantem celého kurzu je Ing. Michal Čejka, Centrum pasivního domu, z.s., PORSENNA ENERGY s.r.o. - specialista na energetiku budov a obnovitelné zdroje energie.

Jakub Doubrava_Stiebel Eltron

Ing. Jakub Doubrava

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

Oddělení technické podpory STIEBEL ELTRON, specialista na návrh tepelných čerpadel  a větracích systémů s rekuperací.

Michal Egly

Ing. arch. Michal Egly

Centrum pasivního domu, z.s.

Lektor a odborný poradce Centra pasivního domu.
Od roku 2012 architekt/projektant v oblasti bytové, administrativní a občanské výstavby se zaměřením na stavební fyziku, kvalitu vnitřního prostředí, využití OZE a energetickou optimalizaci budov za využití PHPP a dalších nástrojů.
Specialista na koncepční přístup, vliv návrhu na výsledné parametry budovy, udržitelnost a kvalitu budov v oblasti ekologické, ekonomické, i sociální.

no photo male

Ing. Tomáš Hollmann

SUNWORK s.r.o.

 

no photo male

Ing. Vít Jiránek

ATREA s.r.o.

 

no photo male

Lukáš Pučelík

PORSENNA ENERGY s.r.o.

no photo male

Ing. Jiří Tencar, Ph.D.

ECOTEN s.r.o.

 

Miroslav Žáček_Protronix

Ing. Miloš Žáček

Protronix s.r.o.

Majitel a ředitel společnosti.

"Elektronika je moje hobby — už v mládí jsem spravoval rádia a věnoval se elektronice jako takové, a u toho jsem i zůstal. Když jsme již více než před dvaceti lety vyvinuli první řídící elektroniku pro vzduchotechnické jednotky, uvědomil jsem si, že větrání je potřeba řídit smysluplně: na základě aktuální kvality vzduchu, nikoliv podle časového programu nebo nějak náhodně. A na základě faktu, že lidé tráví čím dál více času uvnitř budov (podle současných statistik až 90 %), jsme se pustili do vývoje a výroby čidel kvality vzduchu."

 

Zaměření akce podle typu uděleného oprávnění:

 • Zpracování energetického auditu a energetického posudku
 • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov 
 • Provádění kontroly systému vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání
 • Provádění kontroly systému klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání

 

informace k organizaci a MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ SLEVY

Akce je vhodná především pro odborníky z řad architektů, projektantů a energetických specialistů s oprávněním pro zpracování PENB, energetické audity a energetické posudky. 

E-mailem obdržíte přístupové údaje, kterými se připojíte k webináři. Po skončení vám přijde e-mail s odkazem, díky kterému budete mít záznam webináře k dispozici ještě 48 hodin po jeho skončení.

Slevy se nesčítají!

ČLENOVÉ ČKAIT A ČKA MAJÍ NÁROK NA SLEVU 10 %

 • V přihlášce, prosím, zaškrtněte "Jsem členem ČKAIT / ČKA a mám nárok na slevu”. Číslo autorizace zadejte do poznámky. 
 • Kurz ohodnocen 1 bodem v celoživotním profesním vzdělávání ČKAIT a v celoživotním vzdělávání ČKA 1 bodem.

OPRÁVNĚNÍ ENERGETIČTÍ SPECIALISTÉ MAJÍ NÁROK NA SLEVU 35 %

 • V přihlášce, prosím, zaškrtněte "Jsem oprávněný energetický specialista a mám nárok na slevu". Číslo oprávnění energetického specialisty zadejte do poznámky.
 • Termíny kurzů zařazených do průběžného vzdělávání energetických specialistů MPO (ENEX).
 • Přidělený počet kreditů: 2 kredity – ENEX

  29.05.2024/ číslo vzdělávací akce 389
  13.11.2024/ číslo vzdělávací akce 396

Vaše účast na webináři bude potvrzena Státní energetické inspekci za předpokladu, že se zúčastníte online vysílání v plném rozsahu.

ČLENOVÉ CPD MAJÍ NÁROK NA SLEVU 50 %

 • V přihlášce, prosím, zaškrtněte "Jsem členem CPD a mám nárok na slevu".

SLEVA PRO STUDENTY 100 %

 • V přihlášce, prosím, zaškrtněte "Jsem student a mám nárok na slevu”. Do poznámky uveďte název školy, obor a ročník, který navštěvujete. 

 

Life_publicita ClimArchiBase

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”

MŽP ČR

Projekt je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR. Veškerá sdělení a názory jsou pouze sděleními a názory autora, poskytovatel dotace (MŽP ČR) není zodpovědný za obsah těchto sdělení.Ing. Michal Čejka lektor kurzu


Naši členové
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • 3AE s.r.o.
 • Čanda, s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • pátý rozměr s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Ing. arch. David Vašíček
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Ing. Ondřej Bízek
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • Evora Design s.r.o.
 • Meesenburg s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • Josef Bárta
 • KM BETA a.s.
 • EnergySim s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství