Tento termín není aktivní.

Fórum CPD - Renovace

 
 
Termín: Kapacita: Místo:
23.11.2023
15:30 - 20:00
40 ON-LINE / OSOBNĚ v Otevřené zahradě, Údolní 33, 602 00 Brno-střed

PLÁNUJETE RENOVACI SVÉHO ZDRAVÉHO DOMOVA?
HLEDÁTE INSPIRACI ČI RADU OD SKUTEČNÝCH ODBORNÍKŮ?
ZÚČASTNĚTE SE FÓRA CPD – ZAMĚŘENO NA RENOVACE

 

Čas Na co se můžete těšit Přednášející
15:30–15:35 Uvítání - pravidla - cíle Fóra CPD Moderátor
15:35–15:55

Komplexní renovace řadového rodinného domu v Lednici z roku 2018

Filip Řehák vám představí, jak se rodinný dům z roku 1980, kde původním záměrem bylo jen vyměnit okna a natřít fasádu, změnil na energeticky pasivní.

Ing. arch. Filip Řehák_renovace Lednice

 • představení možností renovace rodinných domů
 • použité materiály
 • použité technologie a OZE
 • větrání s rekuperací tepla nejen pro novostavby
 • srovnání stavu před a po renovaci
 • na co si dát při renovaci pozor

Filip Řehák

Ing. arch. Filip Řehák

ČLEN CPD

15:55–16:10 Prostor pro dotazy účastníků  Moderátor
16:10–16:25

Komplexní renovace ŠUMPERÁK

Martin Krč  

Vize Ateliér, s.r.o.

ČLEN CPD

16:25–16:40 Prostor pro dotazy účastníků   Moderátor
16:40–16:55 V-SystémMartina Kuchařová vám představí, jak se ze starého domu určeného k rekonstrukci přes standardní renovaci dostaneme k nejvyšší možné variantě, tedy ke komplexnímu zateplení včetně využití OZE.

V případové studii porovnáme přínosy a náklady na jednotlivá opatření, včetně maximálního využití dotace.

CASE-STUDY aneb „Nepodceňte roli energetického hodnocení u rekonstrukce"
Cíle prezentace:

 1. Původní stav RD
 2. Možné varianty
 3. Standardní zateplení – popis

- Komplexní zateplení vč. využití OZE

 1. Vyhodnocení a srovnání variant

Martina Kuchařová

Saint-Gobain
divize V-systém elektro

 

16:55–17:10 Prostor pro dotazy účastníků  Moderátor
17:10–17:25

Libor Kvasnica představí výhody a požadavky předsazené montáže stavebních prvků vedoucí ke snížení tepelných ztrát prostupem, vyloučení teplených mostů a to včetně příkladů dobré praxe z realizací.
Kromě teplených ztrát je stále častějším požadavkem pro splnění teplotního standardu vnější stínění. To zvláště u renovací může často narážet na problém s jeho umístěním. Jaké jsou možnosti a principy, které je u kvalitních otvorových výplní možné využít? Také tato oblast bude součástí prezentace s možností další konzultace.

Okna pro energeticky úsporné domy předsazená montáž stavebních prvků systémem DAFE PUREX
(Důvody předsazené montáže, některé příklady z historické praxe, hlavní problematické body při aplikaci, princip a výhody systému DAFE PUREX, příklady z praxe)

Integrované vnější stínění PROGRESS EF+
(Význam vnějšího stínění pro vnitřní klima budovy, problémy s umístěním vnějšího stínění při rekonstrukcích, princip stínění integrovaného do okenních prvků, možnosti ovládání)

 1. Předsazená montáž – chybná/dobrá realizace
 2. Vnější integrované stínění
 3. Osazení do různých stavebních materiálů
 4. Vliv rámů (výhody/nevýhody/cena)

Libor Kvasnica

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.

ČLEN CPD

17:25–17:40 Prostor pro dotazy účastníků  Moderátor
17:40–17:55

Dušan Hanzík předá své zkušenosti s problematikou lokálního / decentrálního řízeného větrání s rekuperací. Teorii doplní příklady z praxe a bohatou fotodokumentací, realizovaných řešení.

Lokální / Decentrální systémy větrání s rekuperací

Push – Pull systém s reverzním výměníkem
Systém s protiproudým výměníkem
Porovnání obou systémů
Stručné představení produktů značky MELTEM
Příklad z praxe – dodatečná istalace - dřevostavba
Příklad z praxe – dodatečná istalace – byt

Meltem_ Wohnzimmer

Dušan Hanzík

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG

ČLEN CPD

 

17:55–18:10 Prostor pro dotazy účastníků   Moderátor
18:10–18:25

Jiří Heger vám představí využítí nestandardních tepelných izolací při vnitřním zateplení, zateplení podlahy a detailů, které je nutné vyřešit s ohledem na ochranu konstrukcí a zdravého vnitřního prostředí. U renovací, které neumožňují dostatečný koncepční návrh s vyloučením tepelných vazeb nebo s ohledem na prostor neumožňují osazení tepelné izolace v dostatečné tloušťce, je možné využít tepelných izolací s lepšími tepelně technickými vlastnostmi. Prezentace bude doplněna příklady dobré praxe a dlouhodobých zkušeností.

Řešení tepelných vazeb při prostupech dílčích konstrukcí a dodatečného vnějšího/vnitřního zateplení

Za účelem snížení energetické náročnosti budovy se obvykle přistupuje k výměně oken a dveří,
komplexnímu zateplení obvodového pláště, anebo i lokální izolaci např. podlahy či střechy. Při všech těchto renovacích je třeba myslet na důsledné přerušení tepelných mostů. Jaká jsou rizika tepelných mostů a jak je moderně a kvalitně řešit v nejrůznějších situacích ukážeme na praktických příkladech z praxe.

 • Proč eliminovat tepelné mosty
 • Využití tenké tepelné izolace VakuPRO na příkladech
 • Kotvení do zateplovaných fasád – příklady
 • Problematika otvorových výplní

Jiří Heger

PROPASIV s.r.o.

ČLEN CPD

18:25–18:40 Prostor pro dotazy účastníků  Moderátor
18:40-20:00 Řízená diskuze, networking, konzultace konkrétních projektů Moderátor
Drobné občerstvení po dobu konání Fóra zajištěno.Řečníci

Jiří Heger_PROPASIV s.r.o.

Jiří Heger

PROPASIV s.r.o.

Zakladatel a jednatel PROPASIV s.r.o. se již více než 15 let věnuje
problematice přerušení tepelných mostů. Díky svým bohatým zkušenostem umí navrhnout skutečně funkční řešení, při kterých jsou využity moderní
technologie a postupy.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu v Brně. Do stavebnictví pronikl prostřednictvím dlouholetého působení ve společnosti UNILUX A.G., která se specializuje na výrobu oken a dveří. Jeho pozornost upoutala absence řešení tepelných mostů při montážích oken, a proto se na tento problém zaměřil. Postupně vyvinul i postupy a technologie pro řešení tepelných mostů nejen v okolí oken, ale i v dalších problematických místech.

Nejnověji se zaměřuje na popularizaci vakuové tepelné izolace VakuPRO® -
nejefektivnější tepelné izolace. Své know-how předává jak kolegům dovnitř firmy, tak studentům, odborníkům i zájemcům z řad laické veřejnosti na přednáškách, konferencích a specializovaných akcích.

Libor Kvasnica_DAFE-plast

ing. Libor Kvasnica

DAFE-plast Jihlava s.r.o.

Absolvent ČVUT, od r. 1992 se věnoval oboru otvorových výplní pro společnost REHAU s.r.o.

Od r. 2014 pracuje ve firmě DAFE-plast Jihlava s.r.o., která je jedním z nejúspěšnějších a nejdéle působících výrobců stavebních prvků v ČR.
Zde působí jako technický konzultant a zabývá se především praktickými otázkami spojenými s výrobou, montáží a funkcí okenních a dveřních prvků. Podílí se rovněž na řešení technické problematiky u vývoje nových výrobků a technologických postupů. 

Dušan Hanzík_Meltem

Dušan Hanzík

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG

Problematikou řízeného větrání s rekuperací se zabývá od roku 2008, kdy byl tento obor v ČR velkým tabu.

Přináší s sebou 10 let zkušeností se systémy Push-Pull a 5 let se semicetrálními rekuperačními jednotkami značky MELTEM.

Martina Kuchařová_V-Systém

Ing. Martina Kuchařová

Saint-Gobain divize V-systém elektro

Je energetickým specialistou s oprávněním MPO. Svými znalostmi aktivně podporuje architekty/projektanty při zpracování projektů a je produktový manažer izolací.

Energetickou účinností budov se zabývá od roku 2008.

Ing. arch. Filip Řehák

Ing. arch. Filip Řehák

 

Autorizovaný architekt ČKA, absolvent fakulty architektury VUT v Brně, má vlastní architektonický ateliér. Od roku 2007 se věnuje navrhování pasivních domů a jiných energeticky úsporných staveb. Zabývá se rovněž udržitelnou výstavbou a poradenstvím.

Člen Centra pasivního domu od roku 2009.

Martin Krč

Ing. arch. Martin Krč

Vize Ateliér, s.r.o.

 

 FÓrem CPD vás provede

Tomáš Vanický

Ing. Tomáš Vanický

Absolvent ČVUT Fakulty stavební v Praze, obor – pozemní stavby a konstrukce, specializace v oblasti stavební fyziky. Dlouhodobě se zabývá návrhy energeticky úsporných domů u novostaveb i renovací, vyhodnocením přínosů pro koncového uživatele i jejich vliv z globálního pohledu. 

Držitel oprávnění energetického specialisty a energetického auditora. 

 


Speciální cenové podmínky:

PREZENČNĚ / ONLINE (zdarma)

Naši členové
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • KM BETA a.s.
 • WOBAU STAVBY s.r.o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • WIPPRO GmbH
 • Ing. Michal Hučík
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • JRD
 • Čanda, s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství