SDÍLENÍ INFORMACÍ A ZKUŠENOSTÍ S ŘEŠENÍM BUDOV SMĚŘUJÍCÍCH K UHLÍKOVÉ NEUTRALITĚ

Ve spolupráci s Technickou Univerzitou v Berlíně sdílíme přístup a zkušenosti našich sousedů v Německu v oblasti realizací staveb směřujících k uhlíkové neutralitě. Jako prostor pro předávání inspirace vytváříme digitální vzdělávací a informační platformu „Atlas of Post Carbon Architecture". Projekt navazuje na soustavnou činnost Centra pasivního domu (CPD), které již téměř 20 let usiluje o proměnu myšlení v oboru stavebnictví i u veřejnosti.

Termín realizace: 1. 2. 2022 - 31. 03. 2023
Garant projektu: Tomáš Vanický, tomas.vanicky@pasivnidomy.cz 
Projektový manažer: Zdenka Černá, zdenka.cerna@pasivnidomy.cz
Podpora projektu: Aneta Drobná, aneta.drobna@pasivnidomy.cz
Spolupracovníci: aktivní členové Centra pasivního domu a participující organizace
Hlavní projektový partner: Technická univerzita v Berlíně – NBL
Dotační titul: Deutsche Bundesstiftung Umwelt  www.dbu.de
Oficiální název projektu: "Digitale Informations-und Bildungsplattform – Transfer von Informationen und Erfahrungen zu CO2-neutralen Gebäuden"

CÍL A VIZE PROJEKTU

Vizí a cílem projektu je poskytnout architektům, a nejen jim, vhodnou inspiraci prostřednictvím zviditelnění dostupných příkladů dobré praxe. Touto cestou je chceme zároveň motivovat pro  intenzivnější zapojení se do přípravy návrhů budov směřujících k uhlíkové neutralitě, šíření povědomí a zájmu o dekarbonizaci výstavby v České republice mezi odbornou veřejností. Systematicky tak cílíme na rozvoj bodů uvedených v Deklaraci udržitelnosti ARCHITECTS FOR FUTURE, ke které se CPD připojilo v roce 2019 a k dnešnímu dni ji podepsalo přes 150 odborníků. Připojit se můžete i Vy! 

Projekt svými aktivitami významně přispívá k plnění vytyčených cílů uvedených v deklaraci udržitelnosti, a to:

 • Zvyšovat povědomí o alarmujícím stavu klimatu a biodiverzity (a tedy i potřebě změny přípravy projektů budov).
 • Prosazovat u navrhovaných budov taková řešení, která povedou ke snížení jejich vlivu na životní prostředí, používání stavebních materiálů a potřebných technologií s ohledem na jejich celoživotní cyklus.
 • Obnovovat stávající budovy a prodlužovat jejich morální životnost.
 • Zvyšovat podíl alternativních a obnovitelných zdrojů energie spotřebovaných při výstavbě i během provozu budov a zohledňovat hodnocení životního cyklu budov.
 • Sdílet otevřeně zkušenosti a informace z výzkumu a praxe.
 • Využívat přednostně principy udržitelné architektury a energeticky pasivního standardu s cílem stavět energeticky soběstačné budovy a územní celky.
 • Zrychlit změny ve stavebním odvětví směrem k udržitelnému rozvoji a aktivně spolupracovat s vedoucími představiteli na zařazení změn do strategických dokumentů státu.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Architekti
 • Zastupitelé měst a obcí
 • Projektanti a další odborníci

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉ SITUACE

V současné době se odborníci při výstavbě soustředí zejména na:

 • Na údržbu životního prostředí – podpora zelených střech
 • Změnu neekologických lokálních topenišť
 • Využívání dešťové vody pro zalévání
 • Podporu obnovitelných zdrojů energie

 

Vnímáme, že je potřeba dále se věnovat vzdělávání a podporovat sdílení zkušeností z praxe. Naši činnost vnímáme jako přínosnou a významnou součást osvěty v oblasti novodobé transformace stavebnictví.

 • Kontinuální vzdělávání v oblasti energeticky efektivních budov a výstavby v pasivním standardu
 • Podněcování zájmu o efektivní využívání materiálů a zdrojů
 • Zdůrazňování sociálně-enviromentální požadavků
 • Připomínání potřeb ochrany životního prostředí
 • Upozorňování na problematiku CO2 a podpora zájmu o výstavbu směřující k uhlíkové neutralitě
 • Sdílení možností efektivní spotřeby energie na vytápění a ohřev vody
 • Význam šedé zabudované energie v materiálech a CO2
 • Využití alternativních zdrojů energie (FVT, větrné elektrárny atp.)
 • Optimalizace novostaveb ale i stávajících budov (vhodná konstrukční řešení a technologické řešení atp.)
 • Možnosti a smysl využívání lokálních materiálů
 • Případy vhodného použití přírodních materiálů
 • Sdílení zkušeností s upcyklací materiálů
 • Posouzení výhod a nevýhod technologií v budovách (řízené větrání, rekuperace, „low-tech“ řešení)
 • Rozvoj modro-zelené infrastruktury (využívání dešťové vody, snižování přehřívání zástavby pomocí zelených prvků atp.)

VÝSTUPY PROJEKTU

 • Diskuzní fóra
 • 10 videoreportáží s e-book
 • Digitální vzdělávací a informační platforma „Atlas of Post Carbon Architecture“
 • Podpora osvěty a zájmu o výstavby směřující k uhlíkové neutralitě

PARTICIPUJÍCÍ ORGANIZACE


Projekt byl vytvořen a je spolufinancován v rámci projekt DBU "Digitale Informations-und Bildungsplattform – Transfer von Informationen und Erfahrungen zu CO2-neutralen Gebäuden".

DBU logo

 

NBL_logo TUB_logo


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Stanislav Martínek
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • ARCHTEK - Ing. arch. Bc. Jiří Trávníček
 • Ing. Martin Škornička
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Evora Design s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Sinc s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • REFAGLASS s.r.o.
 • Refsite Group s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Ing. arch. Dalibor Borák - BORÁK ARCHITEKTI
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • KUBUS atelier s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství