15. prosince 2020

Česká chytrá města přišla s novými převratnými projekty a řešeními. Koncept Smart Cities...

...se také ukázal jako velmi účinný nástroj v boji proti pandemii covid-19. IV. ročník soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2020 ocenil přihlášené projekty a řešení v 7 kategoriích, ocenil osobnosti z veřejného a soukromého sektoru a zvláštní cenu poroty mimo soutěžní kategorie obdrželo 5 projektů. Mezi oceněnými je i projekt Chytré Líchy, na kterém CDP spolupracuje.

 

Tisková zpráva 14.12. 2020

Soutěž CHYTRÁ MĚSTA 2020, kterou pořádaná Smart City Innovations Institut, z.ú. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a Svazu měst a obcí České republiky, je zaměřená na inovace tzv. Chytrých obcí, měst a krajů. V letošním roce proběhl její již čtvrtý ročník.

Do letošního IV. ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA se přihlásilo přes 180 projektů a konkurence byla obrovská, a to nejen vzhledem ke kvantitě, ale především kvalitě. Odborná porota sestávající se z více než třiceti členů měla letos snad nejtěžší rozhodování ze všech proběhnuvších ročníků. Při dvoukolovém hodnocení odborná porota posuzovala, do jaké míry přihlášená řešení a projekty splňují 4 pilíře SMART CITY, kterými jsou Proveditelnost, Udržitelnost, Úspora, Informovanost, neboli otevřenost dat a zapojení veřejnosti. U mnohých projektů provedla odborná porota také dálkové on-line hodnocení v místě realizace projektu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Ocenění byla udělena v kategoriích Idea, Model, Projekt pro region, Projekt pro obec do 10 tisíc obyvatel, Projekt pro město od 10 do 50 tisíc obyvatel, Projekt pro město od 50 do 200 tisíc obyvatel, Projekt pro město nad 200 tisíc obyvatel a také byly oceněny osobnosti z veřejného a soukromého sektoru.

K jednotlivým oceněným

Ocenění v kategorii Osobnost pro soukromý sektor 2020 a současně Cenu ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové získala Ing. Rut Bízková, zakladatelka, předsedkyně správní rady ISFOR za zpracování implementační strategie SMART ČESKO, za přínos vzdělávání a působení ve prospěch kvality národního ekosystému chytrých měst a regionů. Rovněž za aplikační přínos a rozvoj enviromentální agendy a poznatků Společnosti 4.0.

Ocenění v kategorii Osobnost pro veřejný sektor 2020 a současně Cenu ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové získala Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svaz měst a obcí ČR, za osobní podíl na etablování projektu Strategického rámce Smart City v České republice, propagaci ekosystému chytrého města a obce na půdě Svazu měst a obcí ČR a oborových platforem.

Mezi oceněnými je i projekt Chytré Líchy

Velmi prestižním oceněním je tradičně kategorie IDEA Smart City, tedy projektový záměr. Svět patří vizionářům a téma inteligentních měst nabízí mnoho vizí i v České republice. Mezi dva finalisty a zároveň vizionáře patří v této kategorii Židlochovice za Koncepční řešení zástavby chytré čtvrti (jedná se o projekt Chytré Líchy, na kterém od začátku spolupracuje i Centrum pasivního domu) a Liberecký kraj za Akční plán koncepce chytřejší kraj pro Liberecký kraj. Ocenění v kategorii IDEA Smart City se stává Liberecký kraj za Akční plán koncepce chytřejší kraj pro Liberecký kraj.

V kategorii Projekt pro region byla nominována dvě zajímavá řešení, a to řešení přihlašovatele Jihočeský kraj, kterým je projekt Smart Region Jižní Čechy a strategie přihlašovatele Moravskoslezský kraj s názvem „Jdeme na to chytře“, která je právě reakcí na pandemii spojenou s onemocněním covid-19. Vítězem této kategorie se stal projekt Smart Region Jižní Čechy přihlašovatele Jihočeský kraj.

Další oceněnou kategorií je Projekt pro obec do 10 tisíc obyvatel, kde se mezi finálovou dvojici probojovalo město Nový Bydžov s projektem Systém MESOH/Odpadové hospodářství a dále město Milevsko spolu se svou organizační složkou Živé Milevsko za projekt Strategie rozvoje dopravy a veřejného sektoru. Vítězem této kategorie se stal projekt Strategie rozvoje dopravy a veřejného sektoru města Milevska.

V kategorii Projekt pro město od 10 do 50 tisíc obyvatel se prvním finalistou stala dvojice společnost ČEZ ESCO, a.s. a společnost ENESA a.s. za společný EPC projekt pro objekty ČVUT a druhým finalistou se stal projekt Senior Taxi Jeseník přihlašovatele města Jeseník. Cenu v kategorii Projekt pro město do 10 do 50 tisíc obdržel EPC projekt pro objekty ČVUT přihlašovatelů ČEZ ESCO, a.s. a ENESA a.s.

Finalisty kategorie Projekt pro město od 50 do 200 tisíc obyvatel se stali PXE Power Exchange Central Europe za projekt Digitální platformy odběrných míst energie a dále Statutární město Kladno za svůj projekt Platforma INVIPO - SMART KLADNO, který se nakonec stal také vítězem této kategorie.

Poslední hodnocenou kategorií byl Projekt pro město nad 200 tisíc obyvatel a jeho finalisty se staly projekt „Citymove“ - multimodální aplikace pro navigaci městem přihlašovatele ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o. a dále projekt PID LÍTAČKA Praha přihlašovatele Středočeský kraj. Vítězem této kategorie se stal projekt „Citymove“ - multimodální aplikace pro navigaci městem přihlašovatele ŠKODA AUTO DigoLab s.r.o.

S ohledem na kvalitu přihlášených projektů a řešení se odborná porota rozhodla letos udělit ocenění mimo soutěžní kategorie a ocenila 5 přihlášených řešení a projektů Zvláštní cenou odborné poroty za přínos v dané oblasti.

Zvláštní cenu odborné poroty za opatření pro boj s pandemií covid-19 získal projekt H-Check II Rozšíření stanice pro bezkontaktní dezinfekci přihlašovatele HESTEGO, a.s., na němž porota ocenila zejména snahu přihlašovatele o rozšiřování a zesilování stávajících opatření pro boj s pandemií covid-19.

Další zvláštní cena byla udělena odbornou porotou společnosti AXIANS redtoo s.r.o. za její projekt Axiom smart integrační platforma. Odborná porota ocenila zejména přínos pro oblast integrace technologií, který tato univerzální, modulární a otevřená platforma pro integraci stávajících technologií měst a krajů, smart systému a IoT prvků přináší.

Projekty je ale nutné především realizovat, aby mohly být užívány jejich koncovými uživateli, a právě proto odborná porota ocenila zvláštní cenou za přínos pro úspěšnou realizaci projektů participativního rozpočtu „Dáme na Vás“, který podporuje participaci a občanskou iniciativu, která je právě nutnou podmínkou rozvoje konceptu Smart Cities.

Za přínos v oblasti komunikace mezi obcí a občany udělila v letošním ročníku odborná porota zvláštní cenu společnosti Politinn a.s. za projekt Platformy pro komunikaci mezi obcí a občany, protože právě informovanost, otevřenost dat a zapojení veřejnosti je jedním z pilířů Smart Cities.

Zvláštní cena odborné poroty nebyla v letošním ročníku udělována pouze za projekty, ale ze strany odborné poroty byla oceněna rovněž iniciativa #SKODAAUTOpomaha, a to za podporu a pomoc občanům v průběhu pandemie covid-19. V rámci této iniciativy obdrželo zápůjčku automobilů více než 89 organizací z celé České republiky, které využily více než 200 vozů ŠKODA AUTO. Tato auta rozvezla více než 40.000 jídel a doručila přes 400.000 respirátorů a roušek těm, kdo je nejvíce potřebovali, a současně umožnili všem zdravotníkům, aby používali sdílené elektrické skútry BeRider zcela zdarma a mohli se tak snáze dostat ke svým pacientům.

Soutěž Chytrá města pro budoucnost probíhá za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které je gestorem zavádění konceptu Smart Cities do českých měst. Městům poskytuje metodickou podporu, přehled v oblasti financování, prostor pro sdílení dobré praxe v rámci českých i zahraničních zkušeností, pořádá odborné semináře a podporuje osvětu a odbornou iniciativu ze strany dalších aktérů.

Celý letošní rok byl poznamenán pandemií covid-19 a souvisejícími opatření. Oblast Smart City ale v průběhu pandemie spíše vzkvétala, protože města a obce nejen po celé České republice, ale i po celém světě začaly hojně využívat chytrá řešení. V Singapuru se pohyboval robotický pes, ve Španělku se prováděla dezinfekce prostranství pomocí dronů a mnohá chytrá řešení se uplatnila i u nás v České republice. Ať už jsou to bezkontaktní dezinfekční stojany s monitorováním tělesné teploty, chytrá karanténa nebo zlepšení dostupnosti lékařské péče díky chytrým technologiím. O širokém uplatnění nových chytrých řešení nás informovala média snad každý den. Koncept Smart Cities se tak ukázal jako velmi účinný nástroj právě v boji proti pandemii covid-19.

Předáním ocenění letošní IV. ročník soutěže skončil a před námi stojí výzva pro další, tentokrát již V. ročník. Věříme, že zůstanete soutěži věrni svou podporou, hledáním a uplatněním nových řešení, nástrojů a služeb chytrým obcím, městům a krajů i v roce příštím a že se přihlášená řešení stanou příkladem dobré praxe pro ostatní.

 

Kontankt: Mgr. Tereza Vašíčková

výkonná ředitelka

Smart City Innovations Institut, z.ú.

vasickova@scii.cz

www.soutezchytramesta.cz

 

Chytrá města 2020


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Evora Design s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • JRD
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Ing. arch. David Vašíček
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Evora Smart s.r.o.
 • ARCHTEK - Ing. arch. Bc. Jiří Trávníček
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • KM BETA a.s.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství