« Zpět na seznam

Obvodová stěna u základu, založení na základových pasech


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Základová deska na zemině
Konstrukční řešení: Obvodová stěna u základu, založení na základových pasech
Stav. fyzika: Obvodová stěna u základu, založení na základových pasech
Izoterm: Obvodová stěna u základu, založení na základových pasech

Autor detailu: Tomáš Podešva (Asting CZ)  / Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o klasický systém založení na základových pasech s izolací nad základovou deskou. Okrajovou izolaci tvoří nenasákavá tepelná izolace (XPS, EPS perimetr). Zlepšení parametrů detailu lze dosáhnout použitím desek pěnoskla v patě zdiva, což je nepřiměřeně drahé řešení a má statická omezení. Cenově dostupnější a zároveň jednoduchá je varianta nosných železobetonových můstků – sloupků vložením desek EPS do paty stěny, jak je vidět na variantě detailu. Rozteč a dimenzi železobetonových můstků je nutné staticky posoudit pro daný případ.   

Obvodová stěna u základu, založení na základových pasech

 

Důležité body pro správné provedení detailu:

 • Pro první dvě řady zdiva, z důvodu vytažení hydroizolace na stěnu i provedení soklové nenasákavé izolace používáme jinou tloušťku tvarovek a stěnových dílů než u zbytku stěny – viz detail.
 • Při variantě se soklovou a fasádní izolací zalícovanou v jedné rovině je nutné velice přesné provedení základů s ponecháním rezervy na hydroizolaci a na lepení perimetrické izolace. Základová deska by měla být přesná nebo spíš menší, aby bylo možné přesné zalícování desek XPS s fasádními tvarovkami, zejména s ohledem na zhoršenou opracovatelnost XPS. Rovinatost tepelně izolačních desek je zásadní, aby nedocházelo k rozdílnému namáhání tmelových a omítkových vrstev, dále rozdílům v poloze výztužné tkaniny a následnému vzniku trhlin [23, 33].
 • Varianta s ustoupeným soklem a dilatačním napojením na fasádní izolaci je méně náročná na přesnost, je však nutné použít ukončovací profily s okapničkou a utěsnit spáru proti zatékání pomocí komprimační pásky.
 • Vzduchotěsnost tvoří vnitřní omítka proto je potřebné dotažení omítky až po hydroizolaci a vhodné vzduchotěsné napojení. 
 
 
 
 

Naši členové
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • WIPPRO GmbH
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • CIUR a.s.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Lightway s.r.o
 • Evora CZ, s.r.o.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.

Hlavní mediální partneři CPD

for arch logo FOR_CITY_20_300x300px