« Zpět na seznam

Okno v místě nadpraží, předsazená montáž


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Okno v místě nadpraží
Konstrukční řešení: Okno v místě nadpraží, předsazená montáž
Stav. fyzika: Okno v místě nadpraží, předsazená montáž
Izoterm: Okno v místě nadpraží, předsazená montáž

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o osazení okna v místě nadpraží do roviny tepelné izolace. Kotvení je v místě pevných bodů realizováno pomocí kompozitních úhelníků nebo nosných podložek ze systému EJOT-compacfoam. Kotvení na ocelové úhelníky je tepelně nevhodné. Pro vytvoření dilatačního spoje se používají pásové kotvy šroubované do ostění dlouhým vrutem. Překrytí rámu vnější tepelnou izolací je minimálně 40 mm, ve výpočtu uvažováno krytí 60 mm. V tabulkách jsou dvě varianty s železobetonovým překladem a systémovým pórobetonovým překladem. Montáž okna v líci pórobetonového zdiva není vhodná pouze pro železobetonový překlad, kde tvoří významné tepelné ztráty. V celkové energetické bilanci se však navíc projeví stínění hlubším ostěním a nižší solární zisky.

Okno v místě nadpraží, předsazená montáž

 

Popis aplikace – důležité body pro správné provedení:

 • Rozmístění kotvících prostředků, těsnění i stavební připravenost se řídí dle ČSN 74 6077:2014 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.
 • Vnitřní uzávěr neboli vzduchotěsné napojení, je nejčastěji řešeno okenními fóliemi lepenými na připravený podklad – natažený stavebním lepidlem, opatřený penetrací pro lepicí pásky.
 • Přeizolování rámu okna a vnější špalety je nejvhodnější realizovat pomocí dolepeného kousku izolace. U dřevohliníkových rámů je přeizolování hliníkového opláštění neúčinné a je vhodné do výroby zadat jeho ořezání podle potřeby.
 • Vnější ochrana proti zatékání hnaného deště je zásadní pro životnost detailu. Zde se doporučuje doplnit APU lištu o komprimační pásku, která tvoří dilatační a zároveň voděodolný spoj s dlouhou životností [33].
 • Vodící lišta pro vnější žaluzie/roletu se kotví přes montážní váleček do ostění okna. Lištu lze kotvit zvenku nebo zapustit a zalícovat s omítkou.  
 
 
SFŽP
 
 

Naši členové
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • CONDA s.r.o.
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Stanislav Martínek
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • WIPPRO GmbH

Hlavní mediální partneři

for arch logo