« Zpět na seznam

Okno v místě nadpraží, skrytý žaluziový kastlík


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Okno v místě nadpraží s roletovým / žaluziovým kastlíkem
Konstrukční řešení: Okno v místě nadpraží, skrytý žaluziový kastlík
Stav. fyzika: Okno v místě nadpraží, skrytý žaluziový kastlík
Izoterm: Okno v místě nadpraží, skrytý žaluziový kastlík

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o předsazenou montáž okna v místě nadpraží s použitím skrytého žaluziového kastlíku. Kastlík je kotven pomocí zadního kotvení přes montážní blok z tvrzeného polystyrenu Compacfoam, jako termické oddělení. Při tloušťce izolace 300 mm lze překrýt rám okna 30 mm izolace, což je dostatečná tloušťka a pouze u železobetonového překladu je vhodnější tepelná izolace s nižší tepelnou vodivostí, na bázi PUR, PIR nebo fenolické pěny s tepelnou vodivostí λU ≤ 0,025 W/(m.K). Při tloušťce ETICS 260 mm, kde nelze umístit před rám okna žádnou izolaci, je tepelná vazba docela vysoká i při použití kvalitnější tepelné izolace. Problém s povrchovou teplotou však nemá ani jedno řešení, takže po zohlednění těchto hodnot lze použít obě varianty.

Okno v místě nadpraží, skrytý žaluziový kastlík

 

Popis aplikace – důležité body pro správné provedení:

 • Pro kotvení a utěsnění okna platí stejné body, jako v ostění a nadpraží.
 • Kovová konzola nesmí procházet přímo na překlad, zejména u železobetonu, kde dochází k významnému zhoršení parametrů Ψe = 0,070 W/(m.K) pro variantu PUR/PIR a překrytí rámu okna 30 mm.
 • Bezpečná tloušťka oboustranně omítnuté vnější krycí desky je 30 mm. Při skrytém kastlíku musí vnější krycí deska EPS přesahovat přes kastlík navrchu i po stranách min. 150 mm [38]. V rozích se provede diagonální armování výztužnou tkaninou.
 • S ohledem na vzduchotěsnost a tepelně izolační vlastnosti se nedoporučuje ovládání žaluzie klikou, ale motoricky.

Alternativa

 • Kromě uvedeného řešení lze použít horní kotvení pomocí kompozitní konzoly, nebo systémový žaluziový box vhodný pro pasivní domy.
 • Pro zlepšení izolačních parametrů lze použít za žaluziovým kastlíkem vakuovou nebo aerogelovou izolaci, jedná se však zatím o výrazně dražší řešení a parametry to zásadně nezlepší. 
 
 
SFŽP
 
 

Naši členové
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • 3AE s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Wobau cz s.r.o.
 • S-Power Energies, s.r.o.
 • KM Beta, a.s.
 • CIUR a.s.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.

Hlavní mediální partneři

for arch logo strechy_krytiny  izolace_info