« Zpět na seznam

Okno v místě parapetu


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Okno v místě parapetu
Konstrukční řešení: Okno v místě parapetu
Stav. fyzika: Okno v místě parapetu
Izoterm: Okno v místě parapetu

Autor detailu: Tomáš Podešva, Asting CZ | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o osazení okna v místě parapetu ve stěně ze ztraceného bednění z polystyrenu. Okno se osazuje na vnější líc betonového jádra na pevné podložky z izolačních materiálů. Nejvhodnější je tvrzený polystyren compacfoam, nebo pak purenit, případně dřevěné hranoly. Předsazená montáž na kompozitní konzolu nebo rektifikovatelnou ocelovou konzolu, dosahuje nižší lineární činitel prostupu tepla, avšak vzhledem k vnitřní izolaci a izolaci pod rámem se snižuje vnitřní povrchová teplota ve styku rámu a vnitřního ostění na teploty pod 12 °C. Nicméně i toto řešení splňuje kritický teplotní faktor fRsi,cr = 0,744, stanoven normou ČSN 73 0540-2 pro vnitřní vlhkost ϕt = 50 %.

Okno v místě parapetu

 

Popis aplikace – důležité body pro správné provedení:

 • Návrh kotvících prostředků, těsnění i stavební připravenost se řídí dle ČSN 74 6077:2014 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. V případě montáže v líci zdiva jsou použity okenní šrouby pro přímou montáž.
 • Stavební otvor – tedy vnitřní špaleta musí být řádně připravena, v odpovídajících rozměrových odchylkách, natažena stavebním lepidlem (připojovací spára by měla být ponechána bez lepidla).   
 • vnitřní uzávěr - vzduchotěsné napojení je řešeno nejčastěji okenními fóliemi na očištěný, případně napenetrovaný podklad.  
 • Zásadní pro životnost je vnější uzávěr, jako ochrana připojovací spáry proti zatékání hnaného deště. Zejména je kritické místo v napojení parapetu, kde se doporučuje realizovat těsnění pomocí systémových komprimovaných pásek kolem celého obvodu parapetu
 

Fotogalerie

Soubory ke stažení

 
 
 

Naši členové
 • JRD s.r.o.
 • Čanda, s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • Stanislav Martínek
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Lightway s.r.o
 • ECOTEN s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Ing. arch. David Vašíček
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • CIUR a.s.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • EnergySim s.r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.

Hlavní mediální partneři CPD

for arch logo FOR_CITY_20_300x300px