« Zpět na seznam

Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Plochá střecha
Konstrukční řešení: Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu
Stav. fyzika: Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu
Izoterm: Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta  / Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Střecha je tvořená kombinací teplé střechy a obrácené skladby. Na spádové klíny na parozábraně je umístěna izolace EPS/MW o tloušťce 300 mm. Nad hydroizolací je roznášecí vrstva 50 – 100 mm XPS. Výhodou je zvýšená ochrana hydroizolace proti mechanickému poškození i proti teplotním výkyvům. Poslední vrstvu obrácené skladby může tvořit pochozí vegetační vrstva, kačírek nebo dlažba. Řešení je cenově výhodnější variantou obrácené skladby a zároveň bezpečnější, protože nehrozí prochlazení izolační vrstvy tající vodou. Horní vrstvu XPS je možné variantně vypustit a posílit tepelnou izolaci pod hydroizolací. 

Atika může být tvořena pórobetonovými bloky se sníženou tepelnou vodivostí nebo OSB nosníkem. Betonová atika i velice dobře zateplena tvoří významnou tepelnou vazbu a není pro pasivní domy vhodná.

Vnitřní dešťový svod tvoří velké tepelné ztráty, proto je vhodným řešením pro odvodnění střechy chrlič procházející atikou s vnějším svodem, nebo s jednou stranou otevřenou a odvodněnou klasicky okapovým žlebem.

Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu

 

Důležité body pro správné provedení detailu:

 • Veškeré perforace parozábranou při kotvení OSB atiky je nutné utěsnit
 • Kotvení a provedení oplechování s ohledem na požadavky normy ČSN 733610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
 • Na vrchní straně XPS by měla být odvodňující a filtrační vrstva například z geotextilie, která zabrání zanášení spár mezi deskami XPS. 
 • Nouzový chrlič musí být umístěný výš než hlavní, možné je provedení s vyhříváním.
 • Objímka pro svod se kotví do montážního bloku případně cylindru (materiál PU nebo compacfoam) vlepeného do přesného otvoru v EPS
 • Všechny prostupy fasádní izolací (svod do kotlíku) musí být spolehlivě těsněny proti zatečení srážkové vody například komprimační páskou.
 • Vzduchotěsnou rovinu tvoří vnitřní omítka, kterou je potřeba precizně napojit na stěny s vyztužením v rozích.
 
 
SFŽP
 
 

Naši členové
 • Ing. Martin Škornička
 • FINO-trade s.r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • WIPPRO GmbH
 • INTOZA s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Sinc s.r.o.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • PORSENNA o.p.s.
 • Stanislav Karásek
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • S-Power Energies, s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • EnergySim s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • ATREA s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA

Hlavní mediální partneři CPD

for arch logo FOR_CITY_20_300x300px