« Zpět na seznam

Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Střešní konstrukce, Šikmá střecha
Konstrukční řešení: Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků
Stav. fyzika: Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků
Izoterm: Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků

Autor detailu: ABateliér  | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

 

Popis řešení:

Detail napojení šikmé střechy tvořené konstrukcí z dřevěných I-nosníků, na obvodovou zeď z vápenopískových cihel opatřenou ETICS. Výhodou je řešení lehké střešní konstrukce s nejmenším podílem dřeva a malou pracností. Konstrukce nabízí potřebnou výšku roštu pro vložení dostatečné vrstvy foukané nebo vrstvené tepelné izolace běžně 360 – 500 mm. 

Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků

 

Popis aplikace – důležité body pro správné provedení:

 • Pojistnou hydroizolaci střechy plnící funkci druhé vrstvy odvádějící vodu pod střešní krytinou tvoří difuzně otevřená DHF deska. Může se používat od nejmenšího sklonu střechy 16° bez přelepení spár páskou a může zůstat vystavena povětrnosti po dobu 8 týdnů. V případě vrstvené izolace, lze DHF desku nahradit vhodnou podstřešní fólií, pozor však na vyboulení fólie a snížení průřezu větrané mezery.
 • Návrh výšky větrané mezery, plochy nasávacích otvorů a odvětrání střechy stanovuje norma ČSN 73 1901 Navrhování střech
 • Okraj střechy do 40 cm od podpory je vynesen znásobením laťováním (dvojmo, trojmo) přes dvě pole I-nosníků se ztužujícím svlakem na kraji.
 • Hlavní vzduchotěsnou rovinu tvoří OSB deska s přelepenými spárami a napojená na omítkou vhodnou páskou lepenou na napenetrovaný povrch stěny.
 
 
MŽP
 
 

Naši členové
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • FINO-trade s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Ing. Ondřej Bízek
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • Sinc s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • ARCHTEK - Ing. arch. Bc. Jiří Trávníček
 • PROPASIV s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • MESSY s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Čanda, s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • Xella CZ, s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství