« Zpět na seznam

Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Šikmá střecha
Konstrukční řešení: Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků
Stav. fyzika: Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků
Izoterm: Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků

Autor detailu: Juraj Hazucha  | Tepelně-technické posouzení: Jiří Č ech

Popis řešení:

Šikmá střecha je tvořena konstrukcí z dřevěných I-nosníků, které nabízí potřebnou výšku roštu pro vložení dostatečné vrstvy foukané nebo vrstvené tepelné izolace běžně 360 – 500 mm. Výhodou je efektivně využitá izolace, díky malému podílu dřeva a malá pracnost při provádění

Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků

 

Popis aplikace – důležité body pro správné provedení:

 • Pojistnou hydroizolaci střechy plnící funkci druhé vrstvy odvádějící vodu pod střešní krytinou tvoří difuzně otevřená DHF deska. Od nejmenšího sklonu střechy 16° může bez přelepení spár zůstat vystavena povětrnosti po dobu 8 týdnů. V případě vrstvené izolace lze DHF desku nahradit vhodnou podstřešní fólií, pozor však na vyboulení fólie při vkládání izolace a snížení průřezu větrané mezery.
 • Výšku větrané mezery, plochy nasávacích otvorů a odvětrání střechy pro konkrétní případ stanovuje norma ČSN 73 1901 Navrhování střech.
 • Okraj střechy do 40 cm od podpory je vynesen znásobením laťováním (dvojmo, trojmo) přes dvě pole I-nosníků se ztužujícím svlakem na kraji.
 • Hlavní vzduchotěsnící vrstvu tvoří OSB deska s přelepenými spárami, napojena na stěnu omítatelnou těsnící páskou s perlinkou. Doporučuje se pásku na OSB desce jistit přítlakem. Instalační rovina chrání vzduchotěsnou rovinu proti perforaci instalacemi.

Alternativa:

 • Instalační rovina s výplní izolací se používá jen při potřebě nenavyšovat výšku střechy. Cenově je výhodnější ponechat prostor bez izolace a o to navýšit konstrukci I-nosníků.
 
 
SFŽP
 
 

Naši členové
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • PROPASIV s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • NEMA, spol. s r.o.
 • Sinc s.r.o.
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • pátý rozměr s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství