« Zpět na seznam

Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Šikmá střecha
Konstrukční řešení: Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků
Stav. fyzika: Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků
Izoterm: Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků

Autor detailu: Juraj Hazucha  | Tepelně-technické posouzení: Jiří Č ech

Popis řešení:

Šikmá střecha je tvořena konstrukcí z dřevěných I-nosníků, které nabízí potřebnou výšku roštu pro vložení dostatečné vrstvy foukané nebo vrstvené tepelné izolace běžně 360 – 500 mm. Výhodou je efektivně využitá izolace, díky malému podílu dřeva a malá pracnost při provádění

Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků

 

Popis aplikace – důležité body pro správné provedení:

 • Pojistnou hydroizolaci střechy plnící funkci druhé vrstvy odvádějící vodu pod střešní krytinou tvoří difuzně otevřená DHF deska. Od nejmenšího sklonu střechy 16° může bez přelepení spár zůstat vystavena povětrnosti po dobu 8 týdnů. V případě vrstvené izolace lze DHF desku nahradit vhodnou podstřešní fólií, pozor však na vyboulení fólie při vkládání izolace a snížení průřezu větrané mezery.
 • Výšku větrané mezery, plochy nasávacích otvorů a odvětrání střechy pro konkrétní případ stanovuje norma ČSN 73 1901 Navrhování střech.
 • Okraj střechy do 40 cm od podpory je vynesen znásobením laťováním (dvojmo, trojmo) přes dvě pole I-nosníků se ztužujícím svlakem na kraji.
 • Hlavní vzduchotěsnící vrstvu tvoří OSB deska s přelepenými spárami, napojena na stěnu omítatelnou těsnící páskou s perlinkou. Doporučuje se pásku na OSB desce jistit přítlakem. Instalační rovina chrání vzduchotěsnou rovinu proti perforaci instalacemi.

Alternativa:

 • Instalační rovina s výplní izolací se používá jen při potřebě nenavyšovat výšku střechy. Cenově je výhodnější ponechat prostor bez izolace a o to navýšit konstrukci I-nosníků.
 
 
SFŽP
 
 

Naši členové
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • ATREA s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • MESSY s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • Protronix s.r.o.
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Lightway s.r.o
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH

Hlavní mediální partneři

for arch logo