« Zpět na seznam

Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Šikmá střecha
Konstrukční řešení: Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků
Stav. fyzika: Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků
Izoterm: Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků

Autor detailu: Juraj Hazucha  | Tepelně-technické posouzení: Jiří Č ech

Popis řešení:

Šikmá střecha je tvořena konstrukcí z dřevěných I-nosníků, které nabízí potřebnou výšku roštu pro vložení dostatečné vrstvy foukané nebo vrstvené tepelné izolace běžně 360 – 500 mm. Výhodou je efektivně využitá izolace, díky malému podílu dřeva a malá pracnost při provádění

Šikmá střecha v místě štítu, konstrukce z I-nosníků

 

Popis aplikace – důležité body pro správné provedení:

 • Pojistnou hydroizolaci střechy plnící funkci druhé vrstvy odvádějící vodu pod střešní krytinou tvoří difuzně otevřená DHF deska. Od nejmenšího sklonu střechy 16° může bez přelepení spár zůstat vystavena povětrnosti po dobu 8 týdnů. V případě vrstvené izolace lze DHF desku nahradit vhodnou podstřešní fólií, pozor však na vyboulení fólie při vkládání izolace a snížení průřezu větrané mezery.
 • Výšku větrané mezery, plochy nasávacích otvorů a odvětrání střechy pro konkrétní případ stanovuje norma ČSN 73 1901 Navrhování střech.
 • Okraj střechy do 40 cm od podpory je vynesen znásobením laťováním (dvojmo, trojmo) přes dvě pole I-nosníků se ztužujícím svlakem na kraji.
 • Hlavní vzduchotěsnící vrstvu tvoří OSB deska s přelepenými spárami, napojena na stěnu omítatelnou těsnící páskou s perlinkou. Doporučuje se pásku na OSB desce jistit přítlakem. Instalační rovina chrání vzduchotěsnou rovinu proti perforaci instalacemi.

Alternativa:

 • Instalační rovina s výplní izolací se používá jen při potřebě nenavyšovat výšku střechy. Cenově je výhodnější ponechat prostor bez izolace a o to navýšit konstrukci I-nosníků.
 
 
SFŽP
 
 

Naši členové
 • SUNWORK, s.r.o.
 • VELUX Česká republika, s.r.o.
 • REFAGLASS s.r.o.
 • WIPPRO GmbH
 • Evora Trade s.r.o.
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém
 • Meesenburg s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • Sinc s.r.o.
 • Ing. arch. David Vašíček
 • Ateliér Tector s.r.o. - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • 3AE s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Glass
 • Evora Design s.r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • PORSENNA ENERGY s.r.o.
 • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství