« Zpět na seznam

Vnitřní nosná stěna, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Základová deska v zemině (vytápěný suterén)
Konstrukční řešení: Vnitřní nosná stěna, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva
Stav. fyzika: Vnitřní nosná stěna, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva
Izoterm: Vnitřní nosná stěna, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta  | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o klasický způsob založení na základových pasech s izolací nad základovou deskou. V patě vnitřního nosného vápenopískového zdiva o tloušťce 175 mm se pro přerušení tepelného mostu umístí řada pórobetonových tvárnic výšky 250 mm. Jedná se o nesystémové, cenově výhodné řešení s cenou kolem 150 Kč/bm, při výšce tvárnic 250 mm a tloušťce 200 mm (tloušťka 175 mm nebo jiné atypické rozměry jsou vyráběny na zakázku).

Používá se pískový pórobeton, nejčastěji o nejvyšší třídě únosnosti P6-650 s objemovou hmotností 750 kg/m3, nebo pro méně zatěžované zdi/konstrukce třídy P4-500 s objemovou hmotností 600 kg/m3:

Materiál

Součinitel tepelné vodivosti*

Pevnost v tlaku dle EN 1996-1-1*

Pórobeton P6-650

λU = 0,210 W/(m.K)

3,67 MPa

Pórobeton P4-500

λU = 0,135 W/(m.K)

2,60 MPa

 

Vnitřní nosná stěna, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva

 

Popis aplikace - důležité body pro správné provedení detailu:

 • Pórobeton je náchylný na vodu a má dlouhou dobu vysychání, v řádu let, proto je nezbytné zevnitř chránit první řadu zdviženým fabionem hydroizolace min. 10 cm nad základovou desku. Zabrání se tím nasáknutí a vzlínání vody stojící na základové desce. Při vlhkosti materiálu 40 %, což může být stav v jakém je expedován a zabudován do konstrukce, je tepelná vodivost dvounásobně vyšší - kolem 0,45 W/(m.K) [31]. Vliv na statickou únosnost zdiva vlivem vlhkosti je minimální. Únosnost tvarovek je významně nižší než u navazujícího zdiva, proto je nutné toto řešení pro daný účel staticky posoudit.
 • spoje vnitřní zdi se provádějí tzv. na tupo, pomocí připravených nerezových pásek.
 • Interiérový líc obvodové stěny před napojením vnitřních stěn musí být zaomítán jádrovou vrstvou pro vytvoření budoucí spojité vzduchotěsné roviny omítkou.
 
 
MŽP
 
 

Naši členové
 • Sinc s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Ing. arch. David Vašíček
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • ATREA s.r.o.
 • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Wobau cz s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Evora CZ, s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.

Naši partneři


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton