« Zpět na seznam

Vnitřní nosná stěna, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Základová deska v zemině (vytápěný suterén)
Konstrukční řešení: Vnitřní nosná stěna, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva
Stav. fyzika: Vnitřní nosná stěna, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva
Izoterm: Vnitřní nosná stěna, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta  | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o klasický způsob založení na základových pasech s izolací nad základovou deskou. V patě vnitřního nosného vápenopískového zdiva o tloušťce 175 mm se pro přerušení tepelného mostu umístí řada pórobetonových tvárnic výšky 250 mm. Jedná se o nesystémové, cenově výhodné řešení s cenou kolem 150 Kč/bm, při výšce tvárnic 250 mm a tloušťce 200 mm (tloušťka 175 mm nebo jiné atypické rozměry jsou vyráběny na zakázku).

Používá se pískový pórobeton, nejčastěji o nejvyšší třídě únosnosti P6-650 s objemovou hmotností 750 kg/m3, nebo pro méně zatěžované zdi/konstrukce třídy P4-500 s objemovou hmotností 600 kg/m3:

Materiál

Součinitel tepelné vodivosti*

Pevnost v tlaku dle EN 1996-1-1*

Pórobeton P6-650

λU = 0,210 W/(m.K)

3,67 MPa

Pórobeton P4-500

λU = 0,135 W/(m.K)

2,60 MPa

 

Vnitřní nosná stěna, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva

 

Popis aplikace - důležité body pro správné provedení detailu:

 • Pórobeton je náchylný na vodu a má dlouhou dobu vysychání, v řádu let, proto je nezbytné zevnitř chránit první řadu zdviženým fabionem hydroizolace min. 10 cm nad základovou desku. Zabrání se tím nasáknutí a vzlínání vody stojící na základové desce. Při vlhkosti materiálu 40 %, což může být stav v jakém je expedován a zabudován do konstrukce, je tepelná vodivost dvounásobně vyšší - kolem 0,45 W/(m.K) [31]. Vliv na statickou únosnost zdiva vlivem vlhkosti je minimální. Únosnost tvarovek je významně nižší než u navazujícího zdiva, proto je nutné toto řešení pro daný účel staticky posoudit.
 • spoje vnitřní zdi se provádějí tzv. na tupo, pomocí připravených nerezových pásek.
 • Interiérový líc obvodové stěny před napojením vnitřních stěn musí být zaomítán jádrovou vrstvou pro vytvoření budoucí spojité vzduchotěsné roviny omítkou.
 
 
MŽP
 
 

Naši členové
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • INTOZA s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • BACHL, spol. s r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • KM Beta, a.s.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • Wobau cz s.r.o.
 • Protronix s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com

Hlavní mediální partneři

for arch logo