« Zpět na seznam

Acer Campestre

Dům se zúčastnil soutěžní přehlídky Pasivní dům 2017.

České Budějovice
Rodinný dům, Dokončen

Základní údaje

Poloha

Kraj Jihočeský kraj
Stát Česká republika
Adresa České Budějovice
 

Informace

Typ budovy Rodinný dům
Stav objektu Dokončen
Druh stavby Novostavba
Konstrukce Dřevostavba
Dotace Nová zelená úsporám (od 2014)
 

Prostory

Podlahová plocha 226,2 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Obestavěný prostor 950,6 m2
Poměr A/V 0,68
 
 

Návštěva

Možnost návštěvy celoročně Ne
 

Prezentace

Fotograf Kateřina Mertenová, Martin Augustin, Štěpán Jankovský
 

Technické parametry

Energetické vlastnosti

Měrná potřeba tepla na vytápění 9 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) A - mimořádně úsporná
Celková potřeba primární energie 50 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Celková neprůvzdušnost n50 0,2 h-1
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.17 W/m2K
 

Energetické vlastnosti

  Skladba Tloušťka U [W/(m2K)]
Základové konstrukce
(strop nad nevytápěným prostorem)
- nášlapná vrstva - dřevěná mozaika 22 mm
- roznášecí vrstva - betonová mazanina s rozptýlenou výztuží 60 mm
- systémové řešení teplovodního podlahového vytápění
- kročejová izolace - dřevovláknitá deska 40 mm
- základová ŽB deska C 25/30 XC1, 240 mm
- podkladní betonová mazanina 50 mm
- ochranná a separační vrstva
- hydroizolační souvrství proti radonu a zemní vlhkosti
- ochranná a separační vrstva (2 x netex)
- štěrk z pěnového skla 500 mm
- drenážní vrstva - hutněný štěrk 150 mm
- zhutněná zemní pláň
1 070 mm 0,152
Stěna - SDV desky + malba 12,5 mm
- instalační dutina - MV izolace + rošt z latí 40/60 mm 60 mm
- parobrzda a HVV - OSB desky EGGER P+D, spoje tmelené a přelepované 18 mm
- izolace z foukané celulózy do samostatných komor (60 kg/m3) 360 mm
- nosná dřevěná sloupková konstrukce - KVH hranoly 120/60 s OSB příložkami vynášející nosné profily fasády
- tepelná izolace - tuhá dřevovláknitá deska 60 mm
- pojistná difúzní fólie
- nevětraná fasáda: lepidlo, tmel, perlinka, stěrková probarvená omítka/
- větraná fasáda: vzduchová mezera - dvojitý rošt, latě 40/60 mm 100 mm
- dřevěný obklad s mezerami 1 cm - profily Rhombus 26/68 mm orientované svisle s různou polohou šikmin v závislosti na požadovaném optickém účinku
520 mm 0,11
Zastřešení - ploché
(ploché části zastřešení)
- násyp praného kačírku frakce 32-64 mm tl. 80 mm / alt. vegetační souvrství extenzivní zelené střechy 80 mm systémová skladba vč. substrátové, akumulační, drenážní vrstvy,
po obvodě obsyp pásem 300 mm z praného kačírku frakce 32-64 mm
- pojistná ochranná a separační vrstva (2 x netex)
- hydroizolace - kaučuková fólie (EPDM) odolná proti prorůstání kořínků
- ochranná a separační vrstva
- záklop - OSB desky P+D 18 mm
- větraná vzduchová mezera vymezená trámy KVH 60/160 mm 160 mm
- dřevovláknitá difúzně otevřená deska + difúzní fólie 35 mm
- izolace z foukané celulózy do samostatných komor (60 kg/m3) 400 mm
- nosná konstrukce střechy - I-nosníky Steico 90/400 mm
- parobrzda - OSB deska EGGER P+D, spoje tmelené a přelepované 18 mm
- tepelná izolace - měkká dřevovláknitá deska + rošt z latí 40/60 mm 60 mm
- zavěšený podhled SDK / sádrovláknité desky + malba 12,5 mm
890 mm 0,102

Výplně otvorů

Okna dřevokompozitová okna Slavona Progression, kruhová dřevěná okna Slavona SC92
Celkové UW: 0,7 W/m2K
Vchodové dveře Slavona Progression Trend
UD: 0,7 W/m2K
 
 

Zúčastnění

Návrh

Architektonický návrh

Název SUNFLYER: Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D, Ing. Kateřina Mertenová Ph.D., Ing. arch. Petr Parýzek
Adresa x, x x
 

Stavební část

Název SUNFLYER: Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D, Ing. Kateřina Mertenová Ph.D., Ing. arch. Petr Parýzek
Adresa x, x x
 

Vytápění

Název EKOSTEP + SUNFLYER
 

Vzduchotechnika

Název EKOSTEP + SUNFLYER
 

Elektroinstalace

Název EKOSTEP + SUNFLYER
 

Statická část

Název Ing. Jiří Čech, Ing. Jan Kořenský
 

Kontrola kvality

Test neprůvzdušnosti

Adresa Fojtíkova 2406, 26901 Rakovník
 

Stavební dozor

Název Ing. Pavel Minář - EKOSTEP
Adresa Husova 2117, 25601 Benešov
 

Ostatní

Projekt interiéru a návrh zahradních úprav

Název SUNFLYER: Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D, Ing. Kateřina Mertenová Ph.D., Ing. arch. Petr Parýzek
Adresa x, x x
 

Autorský dozor

Název SUNFLYER: Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D, Ing. Kateřina Mertenová Ph.D., Ing. arch. Petr Parýzek
Adresa x, x x
 
 

Technické zařízení

Větrání Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, větrací jednotka BRINK s entalpickým výměníkem. Rozvody spiro o minimalizované délce, částečně kaskádové uspořádání, integrované v podhledech a vestavěném nábytku. Distribuční elementy - regulovatelné trysky. Důsledné tlumení akustické zátěže.
Zemní výměník tepla solankový
Vytápění TČ ATREA (země-voda), teplovodní sálavé soustavy - podlahové a stěnové (v hliněných omítkách) rozvody vytápění doplněné topnými žebříčky v koupelnách s možností elektrodohřevu (el. patrony).
Ohřev vody Využito TČ pro kombinovaný zásobník tepla Dražice 500 l s možností elektrodohřevu a využitím navržené PV střešní instalace. Systém je bez cirkulace teplé vody (významné úspory energie), rozvody jsou krátké v bezprostřední blízkosti zásobníku. Vzdálenější výtok v kuchyni cca 5 m od zásobníku je ohříván lokálním průtokovým elektrickým ohřívačem s možností podílu PV střešní instalace.
Akumulace energie Připravena je PV střešní instalace s preferencí spotřeby na místě včetně domovní akumulace v bateriovém úložišti. Realizace je v přípravě. Součástí systému je příprava vlastního dobíjecího místa pro elektromobily a plug-in hybridy. Dům je navržen tak, aby po zprovoznění PV instalace byl plusový v roční energetické bilanci.
Sklep ne
Doplňující popis Letní dochlazování: tepelné čerpadlo, solankový výměník a topné rozvody jsou využívány v případě potřeby pro letní dochlazování včetně pasivního režimu (free cooling) s využitím efektu fázového posunu změny teploty při spolupůsobení akumulujících materiálů, v nichž jsou vedeny rozvody (betonová mazanina a hliněné omítky). K výborné tepelné stabilitě v letním období přispívá komplexní vnější žaluziové stínění ovládané elektronicky (meteo) i manuálně, schopnost tepelné akumulace přírodních materiálů (dřevovláknitá izolace, foukaná celulóza) a provětrávaná fasáda.
V domě je samostatný systém rozvodů pro užitkovou vodu (např. splachování WC) s využitím vlastní studny a dešťové vody.
 
 

Tento dům můžete navštívit v rámci mezinárodních Dnů pasivních domů, které se konají od pátku 6. listopadu do neděle 8. listopadu 2020. Akce existuje jen díky ochotě majitelů, proto prosím respektujte otvírací dobu, kterou v každém domě dávají k dispozici.

Pokud je u domu uvedeno "po domluvě", prosím dohodněte si návštěvu dopředu na uvedených kontaktech.


Adresa: České Budějovice
Kontakt: Mudr.Štěpán Jankovský, stepanjankovsky@seznam.cz, 605832425
 

 

Rodinný dům je situován u přírodní rezervace s vyhlídkou na krajinu rybníků a luk.  Ač soudobý ve všech ohledech, základním principem návrhu byl důraz na přirozené prostředí pro život rodiny v kontaktu s přírodou. Využití nejaktuálnějších technických možností bylo až druhotným prostředkem. Dům je členěn v základních geometrických tvarech v kombinaci obkládaného a omítaného povrchu. Dřevěná fasáda z modřínových profilů mění svůj charakter podle počasí a denní doby a i přes svůj abstraktní  vzhled komunikuje nenásilně s přírodním okolím. Tvrdé linie kvádru jsou zjemněny nenápadnými šikminami a náběhy hran a přirozenou nepravidelností dřeva vystaveného povětrnosti. Charakter obkladu záměrně evokuje venkovský plot a javor babyka prorůstající vstupním přístřeškem se postupně stane důležitým prvkem kompozice a duchovním patronem místa.  Soulad s okolím by měl podpořit také vegetační střešní pokryv vstupního přístřešku, který při pohledu z ložnice ve formě soukromé zahrádky bude tvořit zelenou podnož prorůstajícímu stromu, a zahradní jezírko ve formě biotopu ke kterému se dům přimyká a překlenuje ho svojí venkovní terasou jako pobytovým molem. Pozemek bude postupně formován do přírodní formy splývající s okolím. Nutnost oplotit parcelu byla alespoň vyvážena volbou co nejsubtilnějších konstrukcí a výplní zvláště na straně luk a otevřením prostoru pod vstupním přístřeškem volně do ulice.

Interiér je pojat jako souvislý plynoucí prostor v každém místě komunikující rozličným způsobem s exteriérem poskytujícím v různých částech možnost pocitu velké otevřenosti nebo naopak uzavřeného bezpečí. Design je novodobě minimalistický bez jakéhokoliv ozdobného přírodního romantismu, ale se snahou umožnit vnímat plochy, tvary a povrchy, které jsou hlavní výtvarnou výzdobou. V omezené míře dané rozpočtem bylo uplatněno pokud možno co nejvíce dřevo a hliněné omítky. Velká kruhová okna nejen zásadně ovlivňují kompozici fasád, ale hlavně ve vybraných místech domu umožňují v neobvyklý zklidňující zenový zážitek vnímání vnějšího prostoru ve vztahu k interiéru. Kompaktní tvar budovy umožňuje velkorysé prosvětlení interiéru v některých pobytových částech velkými plochami oken bez energetických škod. Přirozené světlo je do jádra dipozice přiváděno také světlovody.

Konstrukčně se jedná o moderní dřevostavbu - sloupkový systém s difúzně otevřenými skladbami obálky. Izolace střechy a stěn: foukaná celulóza do komor zaklopených zevně dřevovláknitou deskou. Stavba je založena na ŽB desce a pěnoskle, sokl izolován XPS.  U detailů v konkrétních místech je použit aerogel, purenit apod. Stavba je zprovozněna a nastěhována, ale ještě se dokončuje (interiér, zahradní úpravy, vegetační střecha, PV instalace). Je navržena tak, aby mohla být po spuštění PV instalace plusová v roční energetické bilanci.

 
 

 

Další fotografie

 
 

Naši členové
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • Ateliér Tector s.r.o. - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • Evora Design s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • WOBAU STAVBY s.r.o.
 • Meesenburg s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • PORSENNA ENERGY s.r.o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Evora Smart s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství