« Zpět na seznam

Integrovaná střední škola technická, Benešov

Dům se zúčastnil soutěžní přehlídky Pasivní dům 2018.

Benešov, Černoleská 1997
Vzdělávací zařízení (škola, školka), Dokončen

Základní údaje

Poloha

Kraj Středočeský kraj
Stát Česká republika
Adresa 25601 Benešov, Černoleská 1997
GPS souřadnice 49.770622, 14.673427
 

Informace

Typ budovy Vzdělávací zařízení (škola, školka)
Stav objektu Dokončen
Druh stavby Rekonstrukce
Konstrukce Zděná, monolitická
Celkové stavební náklady 61.582.121,- vč. DPH
Dotace OPŽP
Kolaudace předpokládaná během 14 dnů
 

Prostory

Podlahová plocha 9 077,6 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Užitná plocha dle PHPP 10 679,6 m2
Obestavěný prostor 33 702,8 m2
Poměr A/V 0,3
 

Majitel

Jméno Středočeský kraj
Adresa Černoleská 1997, 256 01 Benešov
E-mail fialova@isstbn.cz
Telefon 601 564 041
 
 

Návštěva

Možnost návštěvy celoročně Ano
Kontaktní osoba Mgr. Jana Fialová, ředitelka
Telefon 601 564 041
 

Technické parametry

Energetické vlastnosti

Měrná potřeba tepla na vytápění 35 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) B - velmi úsporná
Celková potřeba primární energie dle PHPP 10 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.37 W/m2K
 

Energetické vlastnosti

  Skladba Tloušťka U [W/(m2K)]
Základové konstrukce
(strop nad nevytápěným prostorem)
Nášlapná vrstva podlahy 20 mm
Betonová roznášecí deska 30 mm
Pěnový polystyren 50 mm
Hydroizolační souvrství 4 mm
Podkladní beton 150 mm
Rostlý terén

Betonová mazanina 30 mm
Tepelná izolace EPS 50 mm
Asfaltový pás 4 mm
Podkladní beton 140 mm
Rostlý terén

Keramická dlažba 11 mm
Cementová malta 18 mm
Asfaltový pás 4 mm
Tepelná izolace EPS 50 mm
Perlitbeton 30 mm
Ocelobetonová nosná konstrukce 80 mm
Tepelná izolace stropu MW v kovovém roštu (λ=0,035 W/m.K) 240 mm
Kovový AL rošt dvoustupňový (CW profil 60x27 mm) 54 mm
Cementotřískové desky 12 mm
ETICS kvalitní třída A - lepící stěrka lepící cementový tmel 4 mm
ETICS kvalitní třída A - tepelná izolace MW (λ=0,041 W/m.K) 20 mm
ETICS kvalitní třída A - lepící stěrka armovací cementový tmel s vtlačenou sklotextilní zesílenou tkaninou
ETICS penetrační nátěr
ETICS kvalitní třída A - omítka silikonová probarvená s vysokou voděodolností 2 mm

Keramická dlažba/PVC 5 mm
Betonový potěr 30 mm
Tepelná izolace z polystyrenu 30 mm
ŽB stropní panel 250 mm
ETICS kvalitní třída A - lepící stěrka 4 mm
ETICS kvalitní třída A - tepelná izolace MW (λ=0,036 W/m.K) 160 mm
ETICS kvalitní třída A - lepící stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou
ETICS penetrační nátěr
ETICS kvalitní třída A - silikonová omítka 3 mm

Keramická dlažba 5 mm
Betonový potěr 30 mm
Tepelná izolace z polystyrenu 30 mm
ŽB stropní panel 250 mm
Tepelná izolace z MW (λ=0,035 W/m.K), hydrofobizovaná, volně vložena do zavěšeného SDK podhledu 200 mm
Zavěšený SDK podhled 254 mm
Parotěsná fólie 0,2 mm
Sádrokartonové desky 12,5 mm
Finální povrchová úprava - barevný nátěr

Keramická dlažba/ PVC 5 mm
Betonový potěr 30 mm
Tepelná izolace z polystyrenu 30 mm
ŽB stropní panel 250 mm
Tepelná izolace Z MW (λ=0,035 W/m.K) hydrofobizovaná a volně vložená do zavěšeného SDK podhledu 240 mm
Zavěšený sádrokartonový podhled 294 mm
Cementrotřískové desky 12 mm
ETICS kvalitní třída A - lepící stěrka lepící cementový tmel 4 mm
ETICS kvalitní třída A - tepelná izolace z MW (λ=0,041 W/m.K) 20 mm
ETICS kvalitní třída A - lepící stěrka armovací cementový tmel s vtlačenou sklotextilní zesílenou tkaninou
ETICS penetrační nátěr
ETICS kvalitní třída A - omítka silikonová probarvená s vysokou voděodolností 2 mm
0 mm 0
Stěna Vnitřní omítka vápenná 15 mm
Plynosilikátové tvárnice 300 mm
Vnější omítka vápenocementová 15 mm
ETICS penetrační nátěr
Etics kvalitní třída A - lepící stěrka 4 mm
ETICS kvalitní třída A - tepelná izolace EPS (λ=0,039 W/(m.K) 160 mm
ETICS kvalitní třída A -lepící stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou
TICS penetrační nátěr
ETICS kvalitní třída A - silikonová omítka 3 mm

Beton 50 mm
Cihly děrované CD BTK 95 mm
Pěnový polystyren 50 mm
Hurdis 80 mm
Beton 20 mm
ETICS penetrační nátěr
ETICS kvalitní třída A -tepelná izolace EPS (λ=0,039 W/(m.K) 160 mm
ETICS kvalitní třída A - lepící stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou
ETICS penetrační nátěr
ETICS kvalitní třída A - silikonová omítka 3 mm

Vnitřní vápenná omítka 5 mm
ŽB panel 300 mm
Přizdívka 150 mm
ETICS penetrační nátěr
ETICS kvalitní třída A - lepící stěrka lepící cementovým tmelem (6 kg/m2) 5 mm
ETICS kvalitní třída A - tepelná izolace EPS 70 F (λ=0,039 W/m.K)
ETICS kvalitní třída A - lepící stěrka armovací cementový tmel s vtlačenou sklotextilní zesílenou tkaninou 4-5 mm
ETICS penetrační nátěr
ETICS kvalitní třída A - omítka mozaiková na bázi akrylátových pryskyřic 2 mm

Vnitřní vápenná omítka 5 mm
ŽB panel 300 mm
Vnější vápenocementová omítka 5 mm
ETICS penetrační nátěr
ETICS kvalitní třída A - lepící stěrka lepící cementovým tmelem (6 kg/m2) 5 mm
ETICS kvalitní třída A - tepelná izolace EPS 70 F (λ=0,039 W/m.K)
ETICS kvalitní třída A - lepící stěrka armovací cementový tmel s vtlačenou sklotextilní zesílenou tkaninou 4-5 mm
ETICS penetrační nátěr
ETICS kvalitní třída A - omítka silikonová probarvená s vysokou odolností 2 mm

Omítka vápenná 15 mm
Děrované tvárnice 450 mm
Omítka vápenocementová 15 mm
ETICS kvalitní třída A – difúzně otevřená penetrace
ETICS kvalitní třída A – lepící malta 5 mm
ETICS kvalitní třída A – tepelná izolace EPS 70F (λ=0,039 W/m.K) 160 mm
ETICS kvalitní třída A – výztužná vrstva s vtlačenou sklotextilní síťovinou 5 mm
ETICS kvalitní třída A – difúzně otevřená penetrace
ETICS kvalitní třída A – tenkovrstvá omítka se silikonovou emulzí a minerálními plnivy 1,5 mm

Omítka vápenná 15 mm
Vápenopískovcové lícové zdivo
ETICS kvalitní třída A – difúzně otevřená penetrace
ETICS kvalitní třída A – lepící malta 5 mm
ETICS kvalitní třída A – tepelná izolace EPS 70F (λ=0,039 W/m.K) 160 mm
ETICS kvalitní třída A – výztužná vrstva s vtlačenou sklotextilní síťovinou 5 mm
ETICS kvalitní třída A – difúzně otevřená penetrace
ETICS kvalitní třída A – tenkovrstvá omítka se silikonovou emulzí a minerálními plnivy 1,5 mm
497 mm 0
Zastřešení - ploché
(ploché části zastřešení)
Střešní fólie na bázi mPVC 1,5 mm
Separační geotextilie min 300 g/m2
Tepelná izolace EPS 100S (λ=0,037 W/m.K) 160 mm
Parozábrana - SBS modifikovaný AP pás
Vodotěsná hydroizolace 4 mm
Střešní panel PDS 150 mm
Vzduchová mezera
Tepelná izolace z minerální vlny 120 mm
ŽB stropní panel 250 mm

Omítka vápenná 30 mm
Stropní panely 300 mm
Minerální vlna 100 mm
Vzduchová mezera – větrací otvory zaslepit
Prkenné bednění 24 mm
Stávající souvrství asfaltových pásů 15 mm
Tepelná izolace EPS 150S (ETICS kvalitní třída A – difúzně otevřená penetrace
ETICS kvalitní třída A – lepící malta 5 mm
ETICS kvalitní třída A – tepelná izolace EPS 70F (λ=0,039 W/m.K) 60 mm
ETICS kvalitní třída A – výztužná vrstva s vtlačenou sklotextilní síťovinou 5 mm
ETICS kvalitní třída A – difúzně otevřená penetrace
ETICS kvalitní třída A – tenkovrstvá omítka se silikonovou emulzí a minerálními plnivy 1,5 mm
=0,035 W/m.K) 220 mm
Separační vrstva – geotextílie
Hydroizolační střešní PVC fólie 1,5 mm
0 mm 0
Jiná konstrukce Pojistná ochranná difúzní PE fólie přelepena oboustrannou lepící páskou
Tepelná izolace stropu z MW (λ=0,039 W/m.K) 160 mm
Původní tepelná izolace stropu z MW 120 mm
Parotěsná zábrana s AL fólií
Cementová malta 20 mm
ŽB stropní panely 200 mm
Vnitřní vápenná omítka 15 mm

Technická podlaha - dřevěná prkna 30 mm
Větraná vzduchová mezera 90 mm
Pojistná ochranná difúzní PE fólie
Tepelná izolace stropu z MW (λ=0,039 W/m.K) 160 mm
Původní tepelná izolace stropu z MW 120 mm
Parotěsná zábrana s AL fólií
Cementová malta 20 mm
ŽB stropní panely 200 mm
Vnitřní vápenná omítka 15 mm

Železobetonová stěna 400 mm
Hydroizolační bitumenový tmel 5 mm
Lepící stěrka 5 mm
ETICS kvalitní třída A - tepelná izolace EPS perimetr (λ=0,034 W/m.K) 140 mm
ETICS kvalitní třída A - lepící stěrka armovací cementový tmel s vtlačenou sklotextilní zesílenou tkaninou 4-5 mm
ETICS penetrační nátěr
ETICS kvalitní třída A - omítka mozaiková na bázi akrilátových pryskyřic 2 mm

Stávající zemina
ŽB stěna 600 mm
Hydroizolační nátěr - bitumenová stěrka 4 mm
ETICS penetrační nátěr
ETICS kvalitní třída A - lepící stěrka 4 mm
ETICS kvalitní třída A - tepelná izolace EPS perimetr (λ=0,034 W/m.K) 140 mm
ETICS kvalitní třída A - lepící stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou
ETICS penetrační nátěr
ETICS kvalitní třída A - mozaiková omítka 3 mm
0 mm 0

Výplně otvorů

Okna Okna plastová s izolačním trojsklem a teplým distančním rámečkem (plastovým)
Celkové UW: 0,8 W/m2K
Vchodové dveře Dveře plastové a hliníkové s izolačním zasklením a teplým distančním rámečkem
UD: 1,2 W/m2K
 
 

Zúčastnění

Návrh

Architektonický návrh

Název Energy Benefit Centre, a.s.
 

Stavební část

Název Energy Benefit Centre, a.s.
 

Vytápění

Název Energy Benefit Centre, a.s.
 

Elektroinstalace

Název Projektová firma Slabihoudek Petr
 

Realizace

Stavební část

Název I. etapa CALIPSUM, s.r.o.; II. etapa ERMONT, spol. s r.o. - AQUA - GAS, s.r.o.
 

Ostatní

Poradenství

Název Energy Benefit Centre, a.s.
 
 

Technické zařízení

Větrání 25850m3/hod
rovnotlaké větrání se zpětným získáváním tepla
Vytápění 6 x plynové absorpční tepelné čerpadlo země / voda o dílčím výkonu 40,6 kW (B0/W35)
Ohřev vody nepřímotopný zásobník ohřívače teplé vody o objemu 300 litrů, který je natápěn plynovým kondenzačním kotlem
Sklep ne
 
 

Tento dům můžete navštívit v rámci mezinárodních Dnů pasivních domů, které se konají od pátku 6. listopadu do neděle 8. listopadu 2020. Akce existuje jen díky ochotě majitelů, proto prosím respektujte otvírací dobu, kterou v každém domě dávají k dispozici.

Pokud je u domu uvedeno "po domluvě", prosím dohodněte si návštěvu dopředu na uvedených kontaktech.


Adresa: 25601 Benešov, Černoleská 1997
GPS souřadnice: 49.770622, 14.673427
Zvětšit mapu »

 

 

Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997

 

I. etapa

Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov

II. etapa

Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací v ISŠT Benešov

a) výměna zdroje tepla – plynová tepelná čerpadla země / voda

b) rovnotlaké větrání se zpětným získáváním tepla

 

 

Popis školy

Komplex budov Integrované střední školy technické je situován v jižní části města Benešov. Komplex se skládá ze dvou samostatně stojících objektů.

Pozemky, na kterých jsou dotčené stavby umístěny, jsou v katastru nemovitostí uvedeny jako zastavěná plocha a nádvoří.

Areál je přímo napojen na místní pozemní komunikaci.

 

Budova č. 1 – č.p. 1997

Parcelní číslo: 3287/5

Výměra: 2997 m2

Katastrální území: Benešov u Prahy 602191

Způsob využití: objekt občanské vybavenosti

 

Jedná se o monoblok čtvercového půdorysu s vnitřním átriem. Objekt je složen ze čtyř dilatačních celků.

Část 1 je dvoupodlažní a obsahuje prostory pro výuku – učebny a kabinety.

Část 2 je dvoupodlažní a  je vstupním objektem se šatnami, vrátnicí a příjmem.

Část 3 je třípodlažní a obsahuje technické zázemí, jako je trafostanice, kotelna umístěna ve 3. NP, chladírny, mrazírny, jídelnu, kuchyň a další součásti stravovacího zařízení, strojovna vzduchotechniky, výtah a posilovna.

 

Budova č. 2 – č. p. bez čísla popisného

Parcelní číslo: 3287/7

Výměra: 1039 m2

Katastrální území: Benešov u Prahy 602191

 

Část 4 je šestipodlažní a  je zde ubytovací část, z níž spodní patra slouží pro potřebu školy, další 2 patra jsou pronajata jako ubytovna.

 

 

 

 

 

I. etapa

V roce 2011 došlo k rekonstrukci školy – na obou objektech v rámci areálu Integrované střední školy technické bylo provedeno zateplení obvodového pláště a výměna otvorových výplní, dále byla zrekonstruována kotelna a instaloval se nový zdroj tepla – plynové tepelné čerpadlo typu země / voda.

 

Na realizaci projektu byla čerpána dotace z OPŽP, výzva č. 60, prioritní osa 3, podoblast podpory 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a podoblast 3.2.1. Realizace úspor energie. Č. projektu je CZ.1.02/3.2.00/14.25884 Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov.

Realizací projektu došlo ke snížení spotřeby energie, zvýšení podílu OZE na výrobě tepla a snížení emisí vypouštěných do ovzduší.

 Podle stanoviska energetického specialisty došlo k úspoře energie na vytápění (včetně ztrát) a činí 2 414 GJ/rok, to je o 4 % více, než bylo předpokládáno v původních energetických auditech. Skutečná úspora emisí je 134,1 tun/ CO2 tj. o 4 % více, než předpokládaly energetické audity.

Výroba tepla z OZE (výroba tepelnými čerpadly) přepočtená na dlouhodobý průměr činí 446,7 GJ / rok.

 

 

Popis projektu:

Z hlediska architektonického jde především o nový výraz objektu, neboť použitím kontaktního zateplovacího systému (ETICS) došlo ke změně výrazu objektu. Na celkový ráz objektu má vliv barevné řešení fasády. Stavebními úpravami se navíc zlepšili užitné vlastnosti jednotlivých místností a prodloužila se životnost takto regenerovaného objektu.

Na objektu byla kompletně zateplena obálka budovy – zateplení obvodových stěn, stěn a stropů k suterénu, plochých střech, výměna výplní otvorů.

 

Technický popis projektu

 

Zateplení budovy č. 1:

kompletní zateplení obvodových stěn zateplovacím systémem ETICS s použitím EPS 70F v tloušťce 160 mm a součinitelem tepelné vodivosti 0,039 W/(m.K). sokl bude zateplen také systémem ETICS s použitím EPs perimetr v tloušťce 140 mm se součinitelem tepelné vodivosti 0,034 W/(m.K). Ploché střechy zateplené pomocí EPS 100 S v tloušťce 160 mm a provedení nové povlakové fóliové hydroizolace. Dále se vyplňovaly okenní otvory za nová plastová okna s izolačním trojsklem s celkovou hodnotou Uw=0,8 W/(m2.K) a dveře Ud=1,2 W/(m2.K), stropní světlík Uw=1,1 W/(m2.K). Zateplení stropu suterénu pomocí minerální vlně 200 mm s lambdou 0,035 W/(m.K) a zateplení stěn k suterénu pomocí vaty v tloušťce 160 mm s lambdou 0,035 W/(m.K).

 

Zateplení budovy č. 2:

kompletní zateplení obvodových stěn zateplovacím systémem ETICS s použitím EPS 70F v tloušťce 160 mm a součinitelem tepelné vodivosti 0,039/0,041 W/(m.K). Sokl bude zateplen také systémem ETICS s použitím EPs perimetr v tloušťce 140 mm se součinitelem tepelné vodivosti 0,034 W/(m.K). Zateplení ploché střechy pomocí EPS 150S v tloušťce 220 mm a lambdou 0,035 W/(m.K). -Výměna oken Uw=0,8, dveře

Ud=1,2 W/(m.K) a vrat 1,2 W/(m.K). podhled obou markýz zateplen 1620 mm minerální vlny s tloušťkou 160 mm.

 

 

BUDOVA 1 plochy m2

Stěny 3167,5

Výplně (okna, dveře) 928,5

Střecha do exteriéru, strop do půdy 3092,7

BUDOVA 2 plochy m2

Stěny 1293,6

 Výplně (okna, dveře) 617,4

Střecha do exteriéru, strop do půdy

1087,0

 

 

 

 

Výměna zdroje tepla

 Nový zdroj tepla tvoří 2 x plynové absorpční tepelné čerpadlo země – voda. Jako doplňkový zdroj je využit stávající plynový kondenzační kotel (záložní zdroj).

Oběh teplonosné kapaliny v jednotlivých okruzích zabezpečují oběhová čerpadla s elektronickou regulací výkonu. Náběhová teplota topné vody do jednotlivých okruhů otopných těles je regulována směšováním s vodou vratnou- ekvitermně dle venkovní teploty.

2x plynové absorpční tepelné čerpadlo země-voda o dílčím výkonu 40,6 kW při parametrech B0/W35 (tepla solanky 0C/ topná voda 35 C). Účinnost využití plynu - 161%.

V prostorách kotelny byla instalována akumulační nádrž o objemu 500 litrů, která zaručuje ekonomický a bezporuchový provoz tepelných čerpadel. A dále byl instalován 1 ks nepřímotopného zásobníkového ohřívače teplé vody o objemu 300 litrů, který je natápěn plynovým kondenzačním kotlem.

Vrty se nacházejí na pozemku parc. č. 3287/3, jedná se o 5 vrtů (V1 – V5) pro tepelná čerpadla systému plyn země – voda a přípojky potrubí tepelných kolektorů k budově. Vrty jsou vystrojené potrubím geotermálních vertikálních sond (GVS).

  

II. etapa

 

V roce 2018 došlo k realizaci projektu Instalace teplených čerpadel a větrání s rekuperací v ISŠT Benešov. Na realizaci projektu byla čerpána dotace z OPŽP, 70. výzva, prioritní osa 5 – Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie – číslo projektu:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006283 – 5.1a – Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006284 – 5.1b – Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov.

 

 

 

 

Popis projektu:

V rámci snižování energetických nároků a ekologické zátěže do okolního prostředí byl pro přípravu tepla navržen nový zdroj tepla, který tvoří kaskáda plynových absorpčních tepelných čerpadel (TČ) země -voda a zajištění větrání učeben a kuchyně se zpětným získáváním tepla.

Tímto opatřením došlo k roční úspoře energie na vytápění a na přípravu TV 607,3 GJ (168,7 MWh), tj. 23 % a úspoře provozních nákladů 194,4 tis. Kč. Dále došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 33,65 tun, tj. 22 %.

 

 

Popis výměny zdroje tepla:

Instalovaná kaskáda plynových absorpčních tepelných čerpadel (TČ) země voda  odebírají na primární straně energii z 20 vrtů o hloubce cca 125 m. Jako doplňkový zdroj slouží 2 ks stávajících plynových kondenzačních kotlů. Otopná soustava je s ohledem na optimální účinnost zdroje tepla a s ohledem na charakter odběrů tepla z pohledu náběhové teploty topné vody rozdělena na dvě topné větve- větev nízkoteplotní (vytápění) a větev vysokoteplotní (VZT a příprava TV). Oběh teplonosné kapaliny v jednotlivých okruzích zabezpečují oběhová čerpadla s elektronickou regulací výkonu. Náběhová teplota topné vody do jednotlivých okruhů otopných těles je regulována směšováním s vodou vratnou- ekvitermně dle venkovní teploty.

 

Parametry:

6x plynové absorpční tepelné čerpadlo země-voda o dílčím výkonu 40,6 kW (B0/W35), účinnost využití plynu - 161%

 

20 vrtů o hloubce cca 125 m, rozdělených do dvou vrtných polí- po 8, resp. 12 vrtech

 

Popis větrání se zpětným získáváním tepla:

V rámci projektu bylo realizováno rovnotlaké větrání se zpětným získáváním tepla.V objektu jsou větrány jednotlivé učebny dle metodického pokynu OPŽP a také školní kuchyň s jídelnou a zázemím pro zaměstnance. 

Cílem projektu je decentralizace rovnotlakého větracího systému. Při poruše jedné větrací jednotky je v ostatních učebnách stále zajištěn přívod čerstvého větracího vzduchu. Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny z větší části mimo učebny z důvodu snížení hlukové zátěže a pohodlného servisu např. při pravidelné výměně filtrů není obsluha závislá na výuce. VZT jednotky zajišťují rovnotlaké větrání učeben. Teplo odsávaného vzduchu je využito pro předehřev čerstvého venkovního vzduchu v rekuperačním výměníku při oddělení obou proudů vzduchu.

Ve skříni jednotky je vestavěn rekuperační výměník, ventilátor přívodního a odsávaného vzduchu s elektronickým řízením, filtry přívodního i odpadního vzduchu, automaticky řízená klapka by-passu, digitální regulační modul a připojovací svorkovnice. Jednotky jsou uchyceny přes pryžové kompenzátory chvění, které zabraňují přenosu vibrací do stavebních konstrukcí, stejně tak potrubí je na VZT jednotku uchyceno přes pružné úchyty, aby nedocházelo k přenosu mechanického kmitání na rozvody vzduchotechniky.

 

Prostor kuchyně a jídelny byl větrán stávající vzduchotechnikou, která byla instalována při výstavbě celého komplexu budov. Tento stav byl nevyhovující. Stávající VZT komponenty byly demontovány a nahrazeny novou VZT jednotkou s účinným deskovým výměníkem zpětného získávání tepla. Nad jednotlivé sekce kuchyňských spotřebičů byly umístěny sestavy zákrytů, které budou napojeny na odtahové potrubí. Z důvodu jiného časového provozu jídelny a kuchyně je na přívodním a odtahovém potrubí do jídelny osazen regulátor průtoku, který je propojen se VZT jednotkou.

 

 

VZT kuchyň- 13 950 m3/h

VZT škola- 11 550 m3/h (EP 11 900)

 

Celkový větrací výkon je 25 850 m3/h. Tímto opatřením došlo k roční úspoře energie na vytápění 295,7 GJ (82,14 MWh) a úspoře provozních nákladů 39,2 tis. Kč.

 

 

 
 
 
 

Naši členové
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • PORSENNA ENERGY s.r.o.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Ing. arch. David Vašíček
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • Wienerberger, s.r.o.
 • ARCHTEK - Ing. arch. Bc. Jiří Trávníček
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • FINO-trade s.r.o.
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Evora Design s.r.o.
 • Evora Trade s.r.o.
 • Sinc s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Isocell GmbH & Co KG

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství