« Zpět na seznam

Rodinný dům Brno

Dům se zúčastnil soutěžní přehlídky Pasivní dům 2017.

Brno
Rodinný dům, Dokončen

Základní údaje

Poloha

Kraj Jihomoravský kraj
Stát Česká republika
Adresa Brno
 

Informace

Typ budovy Rodinný dům
Stav objektu Dokončen
Druh stavby Novostavba
Konstrukce Zděná, monolitická
Dotace Nová zelená úsporám (2013)
 

Prostory

Podlahová plocha 198,8 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Poměr A/V 0,79
 
 

Návštěva

Možnost návštěvy celoročně Ne
 

Prezentace

Fotograf Daniel Truhlář
 

Technické parametry

Energetické vlastnosti

Měrná potřeba tepla na vytápění 29 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) A - mimořádně úsporná
Celková potřeba primární energie 16,44 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
 

Energetické vlastnosti

  Skladba Tloušťka U [W/(m2K)]
Stěna - SENDWIX 12DF-LD, P20 TL. 175 mm
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS S ŠEDÝM EPS TL. 240 mm (např.
Baumit EPS varianta STAR) min. λ = 0,032 W/mK
415 mm 0,13
Zastřešení - ploché
(ploché části zastřešení)
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE 1,5mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 0,5mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 150 S STABIL 240mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA Z KLÍNŮ Z EPS 150 S STABIL 80-220mm
- PAROZÁBRANA Z ASF. PÁSU + PENETRACE 4mm
- ŽB STROPNÍ DESKA 180mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA SÁDROVÁ JEDNOVRSTVÁ + MALBA 10mm
516 mm 0,11

Výplně otvorů

Okna DŘEVĚNÁ OKNA
- EURO 92, SMRK
- IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO
- KOTVENO KOTEVNÍMI PLECHY UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI DO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- KOLEM RÁMU EXTERIÉROVÁ A INTERIÉROVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA
Celkové UW: 0,76 W/m2K
Zasklení IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO

VSG 33.2-18-4-18-4
BEZPEČNOSTNÍ
SKLO NA STRANĚ
INTERIÉRU
Celkové Ug: 0,5 W/m2K
g: 0,5
Vchodové dveře VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ DVEŘE S BOČNÍM PEVNĚ
ZASKLENÝM SVĚTLÍKEM
- EURO 92, SMRK
- IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO
- SVĚTLÍK I DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE SATINOVANÉHO SKLA -
NEPRŮHLEDNÉ
- KOTVENO KOTEVNÍMI PLECHY DO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- U PRAHU KOTVENO DO ZATEPLENÉHO PROFILU (např.
PURENIT)
- KOLEM RÁMU EXTERIÉROVÁ A INTERIÉROVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA
UD: 0,9 W/m2K
 
 

Zúčastnění

Návrh

Architektonický návrh

Název Ing. arch. Adam Rujbr
 

Stavební část

Název Adam Rujbr Architects s.r.o.
 

Ostatní

Poradenství

Adresa Bystřická 522/2, 14000 Praha
 
 

Technické zařízení

Větrání Pro větrání rodinného domu je instalováno rovnotlaké větrání. Jednotka s rekuperací vzduchu Elektrodesign EHR280H Akor standard je umístěna v technické místnosti. Jedná se o jednotku ve stojatém provedení zavěšenou na zdi. Jednotka je vybavena ventilátory pro přívod a odvod vzduchu, by-pasem, filtry a protiproudým deskovým rekuperačním výměníkem. Jednotka je vybavena programovatelnými časovými spínači DT4 v Koupelnách, na WC a v Kuchyni. Hlavní regulátor otáček je umístěn v Technické místnosti. Na výtlaku do vnitřního prostoru je osazen tlumič hluku pro dosažení požadovaných hlukových limitů, před každým distribučním prvkem jsou v hadici osazeny dva tlumiče hluku SGD. Potrubí z exteriéru k jednotce tepelně izolované TERMOFLEX MI, potrubí od jednotky k rozdělovačům SEMIFLEX STANDARD. Od rozdělovačů k jednotlivým distribučním prvkům je použito potrubí ED FLEX PRO (vnitřní průměr 63 mm). Pro přívod vzduchu do místností slouží podlahové boxy EDF-P-BOX osazené mřížkou, pro odsávání vzduchu slouží podhledové boxy EDF-SK-BOX osazené talířovými ventily. Přívod a odvod vzduchu do exteriéru je přes obvodovou stěnu pomocí přechodu TWG – PRO a protidešťové žaluzie TWG.
Vytápění Nástěnný kondenzační plynový kotel Buderus Logamax Plus GB 172-14, pojistný ventil o otevíracím přetlaku 300 kPa je součástí kotle včetně expanzní nádoby o objemu 12L. U kotle je osazen rozdělovač s integrovaným anuloidem HKV 2/25/25WHY. Na rozdělovači je instalována rychlomontážní sada bez směšovače HS25/4 E+ pro okruh OT a rychlomontážní sada se směšovačem HSM20 E+ pro PDL vytápění.
- spotřebič provedení C (uzavřený spotřebič)
- ohřev TUV v externím zásobníku Buderus S120
- oběhové čerpadlo součástí kotle
- odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu z venkovního prostředí systém DO 9 80/125
Spád 55/45. Regulace teploty výkonem kotle. Okruh teplovodního vytápění ovládá prostorový regulátor RC35 s týdenním programem a ekvitermním čidlem. Umístění regulátoru do Ložnice 203. Na otopná tělesa mimo referenční místnost jsou umístěny termostatické hlavice. Potrubní rozvod měď Supersan pájená na měkko, v podlaze na tvrdo. Otopná tělesa Korado Radik VK Plan napojená pomocí rohového sdruženého šroubení Vekolux.
Nízkoteplotní spád 40/30 – regulace teploty rychlomontážní sadou se směšovačem, v referenční místnosti je umístěn regulátor RC25 s týdenním programem a ekvitermním čidlem. Umístění regulátoru v Ob. Pokoji 106. Napojení rozdělovače IVAR CS 553 VP z měděných trubek Supersan pájených na měkko, v podlaze na tvrdo. Od rozdělovače potrubí IVAR.PEXc ∅17x2. Potrubí je pokládáno na systémové desky IVAR TH30P. Pokládka podlahové plochy dle montážního návodu IVAR, zátop pozvolný po vyzrání betonové mazaniny, cca 21 dní. Při betonáži je přidáván plastifikátor ( 1L na 100kg cementu ). Na nízkoteplotní okruh jsou napojeny otopné žebříky Koralux Rondo Comfort M v koupelnách, napojení pomocí sdružené rohové armatury HM. Na otopné žebříky jsou instalována elektrická topná tělesa o výkonu 300W.
Soustava je instalována tak, aby byla vypustitelná a odvzdušnitelná. Po provedené montáži je provedeno propláchnutí otopné soustavy napuštění (napuštění je provedeno kapalinou dle požadavku výrobce) a provedena zkouška těsnosti a zkouška topná dle ČSN 06 0310, během které byla zaškolena obsluha zařízení.
Ohřev vody Ohřev TUV řeší profese ÚT pomocí zásobníku TUV s nepřímým ohřevem.
Zásobník je umístěn v společné místnosti se zdrojem tepla a zajišťuje konstantní výstupní teplotu TUV na 50 až 55°C. Rozvod TUV je vybaven nuceným oběhem pomocí čerpadla. Na přívodu studené vody do ohřívače je osazen uzávěr s vypouštěním, zpětný ventil, pojistný ventil a uzávěr. Odpad od pojistného ventilu je odveden do připraveného kanalizačního vývodu. Na výstupu TUV z ohřívače je osazen teploměr (pokud není součástí ohřívače) a uzávěr. Vzhledem k omezení výskytu legionella pneumophila by teplota vody na výstupu z ohřívače měla být 60 °C a na každém výtoku 50-55°C. Na cirkulačním potrubí je osazen uzávěr s vypouštěním, oběhové čerpadlo, zpětný ventil a uzávěr.
Cirkulační čerpadlo je vybaveno časovým ovládacím modulem. Cirkulační potrubí je napojeno přímo do ohřívače (pokud je vybaven vstupem), nebo na vstup studené vody do ohřívače.
Sklep ne
 
 

Tento dům můžete navštívit v rámci mezinárodních Dnů pasivních domů, které se konají od pátku 6. listopadu do neděle 8. listopadu 2020. Akce existuje jen díky ochotě majitelů, proto prosím respektujte otvírací dobu, kterou v každém domě dávají k dispozici.

Pokud je u domu uvedeno "po domluvě", prosím dohodněte si návštěvu dopředu na uvedených kontaktech.


Adresa: Brno
Poznámka: Oceňujeme prostor nového domu, užíváme si zahradu a jsme moc spokojení se vzduchotechnikou, díky které máme doma stále čertvý vzduch, aniž bychom museli větrat.
 

 

Zadáním bylo vytvořit rodinný dům pro rodinu s dvěma dětmi, který bude navržen v jednoduchém moderním tvarosloví, bude energeticky nenáročný a dvoupodlažní s plochou střechou. Patro je částečně ustupující, jeho půdorys respektuje půdorys zateplené, vytápěné části přízemí. V nevytápěné části je umístěna dvougaráž, nad kterou je z patra přístupná terasa.

Materiálově je celý dům je navržen v kombinaci bílé a šedé barvy - v omítce s jemnou zrnitostí čistě bílé barvy a rýhované omítky větší zrnitosti v antracitové barvě. Dům je tím rozdělen na dvě části – přízemí do výšky nadpraží oken je provedeno v rýhované antracitové omítce, zbývající hmota je omítnutá čistě bílou omítkou. Obdobné, tmavě šedé, barvy je užito na mozaikové omítce soklové části domu, na výplních otvorů a na klempířských prvcích. Světle šedá barva se objevuje na oplocení.

 
 

 

Další fotografie

 
 

Naši členové
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Evora Design s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • Isocell GmbH & Co KG
 • Passive Technology s.r.o.
 • REFAGLASS s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • Refsite Group s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Ing. Michal Hučík
 • NEMA, spol. s r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • 3AE s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství