« Zpět na seznam

Rodinný dům Kbely

Dům se zúčastnil soutěžní přehlídky Pasivní dům 2018.

Praha 9, Svijanská
Rodinný dům, Dokončen

Základní údaje

Poloha

Kraj Praha
Stát Česká republika
Adresa Praha 9, Svijanská
 

Informace

Typ budovy Rodinný dům
Stav objektu Dokončen
Druh stavby Novostavba
Konstrukce Zděná, monolitická
 

Prostory

Bytové jednotky 1
Podlahová plocha 236,3 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Užitná plocha dle PHPP 180,4 m2
Obestavěný prostor 877 m2
Poměr A/V 0,65
 

Majitel

Jméno Trš Josef Ing.
Adresa Benecká 727/11
E-mail trs.josef@gmail.com
Telefon +420-603-425-102
 
 

Návštěva

Možnost návštěvy celoročně Ne
 

Technické parametry

Energetické vlastnosti

Měrná potřeba tepla na vytápění 20 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) A - mimořádně úsporná
Celková potřeba primární energie 75 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Celková neprůvzdušnost n50 0,1 h-1
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.21 W/m2K
 

Energetické vlastnosti

  Skladba Tloušťka U [W/(m2K)]
Základové konstrukce
(strop nad nevytápěným prostorem)
1 Anhydritová směs 0,06
2 Železobeton 1 0,06
3 Nabetonávka s izolací 0,22
4 Izolace vložky EPS 150S 0,22
560 mm 0,134
Stěna 1 Vnitřní omítka 0,01
2 Porotherm 50 T Profi Dryfix 0,5
3 Vnější tep. izolační omítka 0,03
540 mm 0,14
Zastřešení - ploché
(ploché části zastřešení)
1 Omítka vápenocementová 0,01
2 Stropní konstrukce Porotherm Miako 0,25
3 PUR pěna 0,3
550 mm 0,087

Výplně otvorů

Okna Okna jsou navržena plastová s vnějším hliníkovým opláštěním Internorm, zasklená trithermem.
Celkové UW: 0,8 W/m2K
Zasklení Trojsklo
Celkové Ug: 0,6 W/m2K
g: 0
Vchodové dveře
UD: 0,83 W/m2K
 
 

Zúčastnění

Návrh

Architektonický návrh

Název Ing.arch. Jan Foit
 

Stavební část

Název Ing.arch. Jan Foit
 

Stavební prvky

Konstrukční systém

Adresa Plachého 28, 37001 České Budějovice
 

Okna

Název Internorm-okno, s.r.o.
Adresa Ocelářská 7, 19000 Praha
 

Zasklení

Název Internorm-okno, s.r.o.
Adresa Ocelářská 7, 19000 Praha
 

Vzduchotechnika

Název ac heating
 

Stínící technika

Název Schlotterer
 
 

Technické zařízení

Větrání Systém větrání je navržen jako vyrovnaný s rekuperační jednotkou ohřívající přiváděný vzduch. Ta je umístěna v technické komoře v patře domku.
Prostory domku budou větrány jednotkou aktivní rekuperace (příhřev i chlazení vzduchu a ohřev teplé užitkové vody) Nilan VP18 Compact K. Sací potrubí bude zaústěno do jednotlivých odsávaných místností regulovatelnými talířovými ventily D100 resp. D160 – viz výkres VZT 1 a 2. Hlavní potrubí je uvažováno ocelové, např. Spiro, odbočky flexibilní. Větrací zařízení bude ovládáno dálkovými ovladači. Od akumulačního záklopu je navrženo potrubí přes tukový a pachový filtr.
Pro vyrovnání systému je doplněno potrubí přivádějící čerstvý vzduch, předehřátý ve výměníku rekuperační jednotky. To je přivedeno k okenní fasádě obytných místností v domě prostorem nad podhledem přízemí.
Vytápění Výpočtem byla stanovena celková tepelná ztráta stavby 3,4kW. Q tuv = 3 kW.
Pro ohřev vody pro vytápění a současně i pro ohřev TUV se navrhuje hybridní systém s tepelným čerpadlem vzduch /voda, se záložním zdrojem na el.energii. Navrhuje se jednotka Anaconda AW6K, která se skládá z jednotky tepelného čerpadla vzduch - voda AC Heating Convert AW6 a dále z jednotky aktivní rekuperace (příhřev i chlazení vzduchu a ohřev teplé užitkové vody) Nilan VP18 Compact K . Tepelné čerpadlo AC Heating Convert AW6 je napojeno na systém teplovodního podlahového vytápění. Jednotka Anaconda AW6K je umístěna v technické místnosti v patře.
V novém bytě je převážně navržen systém podlahového vytápění. V koupelnách bude navíc osazen trubkový radiátor „KORALUX LINEAR“.
Od vnitřní jednotky tep.čerpadla je teplá voda přivedena dvoutrubním systémem k rozdělovací a směšovací armatuře pro rozdělení do jednotlivých topných okruhů a to samostatně pro každé podlaží a dále samostatně k trubkovým radiátorům v koupelnách.
V obývacím pokoji bude umístěn doplňkový zdroj tepla - teplovzdušný krb s automatickou regulací výkonu na základě teploty spalin
Ohřev vody Ohřev TUV je navržen zásobníkem TUV, který je součástí TČ.
Sklep ne
 
 

Tento dům můžete navštívit v rámci mezinárodních Dnů pasivních domů, které se konají od pátku 6. listopadu do neděle 8. listopadu 2020. Akce existuje jen díky ochotě majitelů, proto prosím respektujte otvírací dobu, kterou v každém domě dávají k dispozici.

Pokud je u domu uvedeno "po domluvě", prosím dohodněte si návštěvu dopředu na uvedených kontaktech.


Adresa: Praha 9, Svijanská
Poznámka: Zeptali jsme se pana Trše na pár otázek... Proč jste si vybrali Porotherm T Profi? Z Porothermu jsem poprvé stavěl dům v roce 1997, ve kterém dodnes bydlím. V době výstavby jsme byl velmi spokojen se servisem a technickou pomocí firmy Wienerberger. Po požáru domu mého otce a jeho následné demolici, jsem se rozhodl použít pro výstavbu nového domu opět cihlový materiál. Tento dům jsem chtěl postavit jako pasivní bez dodatečného zateplení a proto jsem volil Porotherm 50 T Profi DRYFIX. Co vás potěšilo během stavby z cihel Porotherm? Při výstavbě mě opět potěšil velmi dobrý servis ze strany Wienerbergeru, včetně pomoci se založením první řady, který je u broušených cihelných bloků velmi důležitý. Rovněž mě velmi potěšilo, že po zaslání projektové dokumentace mě Wienerberger spočítal a zaslal rozpis materiálu a statik překontroloval navržení stropních konstrukcí. Stavbu jsem sám řídil a dozoroval, jelikož se jedná o pasivní dům, kde velmi záleží na každém detailu. Jedná se o nové materiály, se kterými stavební firmy nemají ještě hlubší zkušenosti. Pan Ing. Muller, náš regionální poradce firmy Wienerberger, nám však vždy ochotně poradil a v případě potřeby se dostavil na stavbu k osobní konzultaci. Byl jsem také spokojen s přesností broušených cihel, takže zdění na pěnové lepidlo probíhalo opravdu velmi rychle. Co by jste doporučil (a) novým stavebníkům z Porothermu? Novým stavebníkům bych doporučil, aby při stavbě pečlivě dodržovali všechny zásady pro práci s konkrétními cihlovými bloky a zejména v případě pasivního domu dbali i na ty nejmenší detaily. Výhodou je, že technické podklady pro stavbu z cihlových bloků a všech doplňků jsou k dispozici jak v papírové formě, tak na internetu. Jsem přesvědčen, že s technickou podporou firmy Wienerberger tak jak jsem ji zažil já, se lze do stavby domu pustit i svépomocí. Požadavek pro pasivní domy Po dokončení stavby byla Blower-door testem ověřena intenzita výměny vzduchu n50. Pro pasivní dům je požadavek n50,N maximálně 0,6 h-1. U tohoto RD byla naměřena vynikající hodnota n50 = 0,1 h-1. Tím bylo potvrzeno, že při použití správné technologie zdění, dodržení doporučených detailů a udržení dobré kvality prací lze stavbu provést tak, aby splnila tento zásadní požadavek pro pasivní domy.
 

 

Stavba odpovídá urbanistickému záměru řešeného území. Domek je dvoupodlažní s nízkou sedlovou střechou orientovaný podélně na pozemku s dostatečnými odstupy od hranic, s využitím stávajícího systému napojení na dopravní i technickou infrastrukturu. Kapacity se oproti původní stavbě a využití nemění.

     Navržený rodinný domek je dvoupodlažní nepodsklepená stavba s nízkou sedlovou střechou. Jednoduchý obdélníkový půdorys 13,5x8,75m, výška po střechu 7,0m od základové desky a po hřeben +8,7m od +-0,00, která byla stanovena na absolutní výšku 274,35 BPV.

 
 
 
 

Naši členové
 • PORSENNA ENERGY s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Ing. arch. Dalibor Borák - BORÁK ARCHITEKTI
 • Čanda, s.r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • KM BETA a.s.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Glass
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Evora Smart s.r.o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém
 • Ing. Ondřej Bízek
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • CIKO s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství