« Zpět na seznam

Střední odborná škola informatiky a spojů a střední odborné učiliště, Kolín

Dům se zúčastnil soutěžní přehlídky Pasivní dům 2018.

Kolín, Jaselská 826
Vzdělávací zařízení (škola, školka), Dokončen

Základní údaje

Poloha

Kraj Středočeský kraj
Stát Česká republika
Adresa 28090 Kolín, Jaselská 826
GPS souřadnice 50.0219881N, 15.2085053E
 

Informace

Typ budovy Vzdělávací zařízení (škola, školka)
Stav objektu Dokončen
Druh stavby Rekonstrukce
Konstrukce Ostatní
Celkové stavební náklady 28 981 155 Kč bezDPH
Dotace OPŽP
Kolaudace 31.3.2018
 

Prostory

Podlahová plocha 6 835,6 m2
Výpočtová metodika podlahové plochy PENB od 2013, Nová zelená úsporám (vnější rozměry)
Obestavěný prostor 20 191,3 m2
Poměr A/V 0,265
 

Majitel

Jméno SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín
Adresa Jaselská č. p. 826, 280 02 Kolín – Kolín IV
E-mail info@soskolin.cz
Telefon +420 321 752 661
 
 

Návštěva

Možnost návštěvy celoročně Ano
Kontaktní osoba Ing. Miloš Holzl, ředitel
Telefon +420 321 752 661
Adresa Jaselská 826, Kolín
 

Technické parametry

Energetické vlastnosti

Měrná potřeba tepla na vytápění 9,75 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika potřeby tepla na vytápění PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Energetická náročnost budovy (dle PENB) B - velmi úsporná
Celková potřeba primární energie 56,6 kWh/(m2a)
Výpočtová metodika celková potřeba primární energie: PENB od 2013, Nová zelená úsporám (Vyhl. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331)
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0.513 W/m2K
 

Energetické vlastnosti

  Skladba Tloušťka U [W/(m2K)]
Základové konstrukce
(strop nad nevytápěným prostorem)
Keramická dlažba 4 mm
Malta cementová 30 mm
Beton hutný 80 mm
Asfaltové pásy a lepenky 4,5 mm
Podkladní beton
119 mm 3,322
Stěna 1)
Sádrokarton 15 mm
Nosná ocelová rámová konstrukce vzduch. mezera 195 mm
Kingspan KS1150 FR 200 mm
2)
Omítka vápenná 10 mm
Železobeton 300 mm
Unifas, Monofas 15 mm
ETICS -lepící malta nanes. 40 % 10 mm
Orsil TF 16 160 mm
Etics - výztužná vrstva 6 mm
Etics - omítka silikátová 3 mm
410 mm 0,227
Zastřešení - ploché
(ploché části zastřešení)
Omítka vápenná 10 mm
Železobeton 120 mm
Malta cementová 30 mm
Pórobeton na bázi popílku 175 mm
Beton hutný 100 mm
Lepenka A 400H 0,7 mm
IPA 5,1 mm
Arabit 3,4 mm
EPS 150S 220 mm
skleněné rouno 120 g/m2
fólie z mPVC
665 mm 0,161
Jiná konstrukce Linoleum 4 mm
Malta cementová 40 mm
Železobeton 100 mm
ETICS -lepící malta celoplošně nanes. 10 mm
Isover Unirol plus 260 mm
Etics - výztužná vrstva 6 mm
Etics - omítka silikátová 3 mm
423 mm 0,157

Výplně otvorů

Okna Plastová okna s izolačním trojsklem (1. NP - 13. NP) Uw max. 0,9 W/m2K.
Plastová okna s izolačním dvojsklem (1. PP) Uw max. 1,1 W/m2K.
Celkové UW: 0,9 W/m2K
Zasklení Trojsklo 40 mm
Celkové Ug: 0,6 W/m2K
g: 0,47
Vchodové dveře Hliníkové dveře s izolačním zsklením (dvojsklo). Ud max. 1,2 W/m2K.
UD: 1,2 W/m2K
 
 

Zúčastnění

Návrh

Architektonický návrh

Název Energy Benefit Centre, a.s.
 

Stavební část

Název Energy Benefit Centre, a.s.
 

Vytápění

Název Energy Benefit Centre, a.s.
 

Energetická náročnost

Název Energy Benefit Centre, a.s.
 

Realizace

Stavební část

Název SDRUŽENÍ MAMUT - THERM & CALIPSUM se sídlem Slaměníkova 302/23, 614 00 Brno IČO: MAMUT - THERM s.r.o., IČO: 268 85 263 CALIPSUM s.r.o., IČO: 293 07 163
 

Výplně otvorů

Název DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o. Resslova 1046, 588 13, Polná
 
 

Technické zařízení

Větrání Přirozené
Vytápění Nad rámec projektu „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín, Jaselská 826, 280 02 Kolín“ proběhla rekonstrukce centrální výměníkové stanice pára – voda. Za vstupem páry do objektu byl osazen separátor vlhkosti, měření spotřeby páry, havarijní uzávěr a odbočka páry pro rozdělovač, ze kterého byl napojen nízkotlaký rozvod páry pro gastrotechnologii v kuchyni. Dále byl rozvod páry napojen na kompaktní předávací stanici se třemi kondenzátem zaplavovanými kapilárovými výměníky.
Kondenzát je po průchodu prvními dvěma výměníky napojen na potrubí otopné vody a je průběžně dodáván do otopného systému, který tak plní funkci dochlazení zbytkového tepla obsaženého v kondenzátu. Odvod kondenzátu do kondenzátní nádrže je zajištěn regulovaným odtokem vratné vody přes výměníky na základě snímání tlaku v otopné soustavě. Kondenzát ze třetího výměníku je odváděn přímo do kondenzátní nádrže bez dochlazování v otopné soustavě. Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na celoroční provoz i na relativně malý výkon ohřevu teplé vody.

Z trubkového rozdělovače/sběrače jsou pak vyvedeny jednotlivé otopné větve do budovy internátu (pokoje, vychovatelny, 1. PP + koupelny, chodby). Nová otopná soustava je tvořena ocelovými deskovými otopnými tělesy v provedení s integrovaným termoregulačním ventilem – připojení zespoda, resp. bez integrovaného termoregulačního ventilu – připojení z boku. Rozvody otopné vody jsou z hladkých trub z nelegované oceli, zvnějšku pozinkovaných, spojovaných lisovacími tvarovkami s těsnícími O-kroužky. Hlavní rozvody jsou vedeny v objímkách pod stropem 1. PP, ze kterých odbočují jednotlivá stoupací potrubí zásobující teplem otopná tělesa v jednotlivých podlaží.
Potrubí vedené pod stropem suterénu je vybaveno tepelněizolačními návleky z minerální vaty kašírovaných hliníkovou fólií. Potrubí v nadzemních podlažích je izolováno polyetylénovými návleky, v případě potrubí vedeného volně po povrchu s povrchovou úpravou z PVC fólie v bílé barvě.

Dle požadavku zadavatele je možné dvoustupňově (vyp/zap) regulovat přívod otopné vody do jednotlivých podlaží internátu a sekcí dle světových stran. Je zde celkem 27 samostatně regulovatelných otopných větví.
Na přívodu do každého stoupacího potrubí, resp. odbočky horizontálního potrubí z pateřního stoupacího potrubí je instalován vyvažovací ventil. Tímto je zaručeno statické hydraulické vyvážení jednotlivých stoupacích a horizontálních potrubí. Tzn. že ve stavu, kdy jsou veškeré termostatické hlavice otevřeny, bude vyrobené teplo dodáváno poměrově stejně do všech stoupacích potrubí a celá otopná soustava bude vytápět rovnoměrně. Vyvažovací ventil rovněž slouží jako asistenční ventil regulátoru tlakové diference, dále jako měřící, uzavírací a vypouštěcí armatura.
Regulátor diferenčního tlaku s variabilní možností přednastavení od 0,05 bar do 0,25 bar udržuje konstantní zvolený diferenční tlak v regulované větvi otopného systému a tímto eliminuje nadprůtok v regulované větvi a případné nežádoucí hlukové projevy.
Ohřev vody Teplá voda se pro celý areál i budovu „E“ připravuje stejným centrálním způsobem jako ve stávajícím stavu pomocí energie z vodní páry dodávané ze SZTE, která ve výměníku pára – voda transformuje na topnou vodu sloužící pro následnou přípravu TV v systému s průtokovým výměníkem a vyrovnávací nádrží o objemu 500 litrů.
Sklep ne
 
 

Tento dům můžete navštívit v rámci mezinárodních Dnů pasivních domů, které se konají od pátku 6. listopadu do neděle 8. listopadu 2020. Akce existuje jen díky ochotě majitelů, proto prosím respektujte otvírací dobu, kterou v každém domě dávají k dispozici.

Pokud je u domu uvedeno "po domluvě", prosím dohodněte si návštěvu dopředu na uvedených kontaktech.


Adresa: 28090 Kolín, Jaselská 826
GPS souřadnice: 50.0219881N, 15.2085053E
Zvětšit mapu »

 

 

Budova „E“ je součástí komplexu budov SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín. Jedná se o výškovou budovou s obdélníkovým půdorysem, která má jedno podzemní a třináct nadzemních podlaží. V budově se nachází zejména internát, dále pak pedagogicko-psychologická poradna, centrum odborného výcviku a 2 podlaží s odbornými učebnami.

Školu jako celek navštěvuje celkem 380 žáků a pracuje zde 74 pedagogických i nepedagogických zaměstnanců.

V budově internátu je v současnosti ubytováno 70 žáků. Kteří zde pobývají od září do června. Pokoje se pronajímají i dalším osobám i na dlouhodobý pronájem, v takovém případě je nárůst ubytovaných až o 60 osob.

 
 
 
 

Naši členové
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Ing. Martin Škornička
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Refsite Group s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • FINO-trade s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Budovy21 s.r.o.
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • Protronix s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství