3. ledna 2016

Mámo, táto - pojďme bydlet zdravě!

Projekt prostřednictvím 3 vzdělávacích programů ukazuje, že problematika energeticky úsporných budov je pochopitelná i pro děti základních škol a že energeticky šetrné domy jsou jednoduchým a chytrým řešením, jak zdravě bydlet.

 

Jedním z klíčových důvodů vzniku projektu je skeptický postoj české veřejnosti k energeticky šetrným budovám a přetrvávající mýty, že tyto stavby jsou stavebně i provozně technicky náročné. Projekt řeší dlouhodobou potřebu aktivizovat a zapojit širší veřejnost do řešené problematiky – rodiče, učitele a děti. Stávající hlavní bariérou je nízká informovanost o možnostech a principech energeticky šetrného stavění. Díky projektu chceme vytvořit komunikační kanály, které přispějí nejen ke zvýšení povědomí širší veřejnosti o stavění a bydlení v pasivním standardu, ale o udržitelném rozvoji obecně.

Cíle projektu budou v letech 2017 a 2018 naplněny prostřednictvím několika aktivit, které zahrnují přípravu a realizaci 3 osvětově-vzdělávacích programů:

 
1. workshop s interaktivní dětskou knihou - Týna a kocour Mikeš staví zdravý a krásný dům (1. - 3. třídy ZŠ)

Téma je dětem tlumočeno prostřednictvím jednoduchého příběhu, který je dětem řešené věkové skupiny srozumitelný - holčička Týna a její kamarád kocour Mikeš si spolu staví dům a poznávají, co je přitom důležité, aby se jim žilo co nejlépe.

Lektor navštíví přihlášené třídy s připravenými interaktivními knihami, na kterých děti naučí základním principům energeticky úsporných domů. V druhé části workshopu si děti ve skupinách prakticky vyzkouší postavit skutečný model pasivního domu. Po skončení workshopu děti dostanou ještě badatelský deník, kde mohou díky nabytým znalostem plnit různé úkoly. Pomůže jim také poslech audiopříběhu Týny a Mikeše (http://www.pasivnidomy.cz/pohadka). Pokud deník vyplní a nakreslí svůj vysnění dům, mohou se stát Mistry staviteli. Jejich úsilí bude po zaslání zprávy do CPD ohodnoceno malou odměnou.

Časová náročnost je 3 vyučovací hodiny (pro 1. třídy až 4 h).

Deti_knizka Deti_se_hlasi

2. interaktivní výstava o pasivních domech - Experimentárium (4. - 6. třídy ZŠ)

Nejširší dopad již tradičně mívá interaktivní výuková expozice, která je založená na touze dětí zkoumat, hledat a hrát si. Výstava čerpá z celosvětového osvědčeného konceptu science center, kde děti zkoumají a hravým způsobem zjišťují, jak fungují zákony přírody. Naše výstava tak podobným způsobem dětem i dospělým objasňuje, co je důležité při stavbě domu s ohledem na jeho energetickou šetrnost. Expozice má celkem 12 stanovišť, která je přístupná jednak školním kolektivům, a pak také široké veřejnosti v muzeích, vzdělávacích centrech a science centrech (expozice zde bude po určitou dobu stabilně umístěna). Svým rozsahem, obsahem (pasivní domy) a zaměřením (děti) se jedná o celoevropsky unikátní výstavu. Součástí expozice jsou pracovní listy a desková hra pro děti a infolisty pro rodiče. 

Program pro školy bude probíhá jako hodinová interaktivní animace 1 třídy se 2 průvodci – animátory. Třída se rozdělí na skupinky, které budou po trase výstavy vedeny animátory a budou plnit úkoly z jednotlivých panelů. Na závěr animace dostanou v obálce infolisty pro rodiče a dětskou deskovou hru.

Výstava cestuje po celé ČR. Aktuální místo, kde se experimentárium nachází, naleznete zde.

Deti_experimentarium_hlaseni Deti_experimentarium_panely

3. workshopy na základních školách s měřením CO2 - V zdravé škole zdravý vzduch (7. - 9. třídy ZŠ)

Vzdělávací workshop o úsporách energie v budovách zahrnuje 2 vyučovací hodiny (tj. 90 minut), v rámci kterých se pomocí zážitkových edukačních metod starší žáci seznámí s principy energeticky šetrných budov a uvědomí si význam úspor energie pro člověka a přírodu v návaznosti na jejich každodenní život. Příklady úspor v budovách budou aplikované na jim společně známé prostředí, tj. školu. Hlavním tématem bude důležitost kvality vnitřního prostředí uvnitř budov, tedy čerstvého vzduchu. Větrání ve školách představuje podceňované a zanedbávané téma, které přitom silně ovlivňuje kvalitu učebního procesu. 

Díky měřiči budou moci sledovat, monitorovat a vyhodnocovat koncentraci CO2, teplotu a vlhkost v místnosti. Během trvání projektu proběhne celkem 40 workshopů, proškoleno v problematice úspor energie v budovách tak bude 800 žáků.

Deti_CO2_merak Deti_CO2_cviceni

V případě zájmu o školní program, prosím, kontaktujte: Davida Šimka, david.simek@pasivnidomy.cz, tel.: 773 250 531.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.sfzp.cz, www.mzp.cz
 

MŽP ČRSFŽP

Fotogalerie

Deti_knizka Deti_se_hlasi Deti_knizka_detail_polystyren Deti_experimentarium_hlaseni
Deti_experimentarium_panely Deti_CO2_merak Deti_CO2_cviceni

Naši členové
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • CIUR a.s.
 • Lightway s.r.o
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • WIPPRO GmbH
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Wobau cz s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com

Hlavní mediální partneři

for arch logo strechy_krytiny  izolace_info