24. listopadu 2023

Ohlédnutí za Fórem CPD - Jak na renovace 23.11.2023

Fórum CPD zaměřené na RENOVACE přineslo účastníkům zajímavé přednášky od renomovaných odborníků na problematiku pasivních domů a energeticky úsporných staveb.

 

Ve středu 23. listopadu 2023 se konalo další Fórum CPD s názvem "Jak na Renovace".

Děkujeme všem zúčastněným za zájem. Hybridní formy Fóra CPD se zúčastnilo 55 zájemců. Po prezentacích na místě následoval networking a individuální konzultace konkrétních projektů, což umožnilo sdílet konkrétní a podrobné zkušenosti a klást dotazy přítomným odborníkům.

Připomeňte si jednotlivá témata CPD Fóra "Jak na renovace" prostřednictvím přiložených prezentací:

Téma Přednášející Prezentace ke stažení / záznam ke shlédnutí

Komplexní renovace řadového rodinného domu v Lednici z roku 2018

Filip Řehák vám představil, jak se rodinný dům z roku 1980, kde původním záměrem bylo jen vyměnit okna a natřít fasádu, změnil na energeticky pasivní.

Ing. arch. Filip Řehák_renovace Lednice

 • představení možností renovace rodinných domů
 • použité materiály
 • použité technologie a OZE
 • větrání s rekuperací tepla nejen pro novostavby
 • srovnání stavu před a po renovaci
 • na co si dát při renovaci pozor

Filip Řehák

Ing. arch. Filip Řehák

ČLEN CPD

icon PDF

Youtube

Komplexní renovace ŠUMPERÁK

Martin Krč  

Vize Ateliér, s.r.o.

ČLEN CPD

icon PDF

Youtube

V-SystémMartina Kuchařová vám představila, jak se ze starého domu určeného k rekonstrukci přes standardní renovaci dostaneme k nejvyšší možné variantě, tedy ke komplexnímu zateplení včetně využití OZE.

Případová studie - porovnání přínosů a nákladů na jednotlivá opatření, včetně maximálního využití dotace.

CASE-STUDY aneb „Nepodceňte roli energetického hodnocení u rekonstrukce"
Cíle prezentace:

 1. Původní stav RD
 2. Možné varianty
 3. Standardní zateplení – popis

- Komplexní zateplení vč. využití OZE

 1. Vyhodnocení a srovnání variant

Martina Kuchařová

Saint-Gobain
divize V-systém elektro

 

icon PDF

Youtube

Libor Kvasnica představil výhody a požadavky předsazené montáže stavebních prvků vedoucí ke snížení tepelných ztrát prostupem, vyloučení teplených mostů a to včetně příkladů dobré praxe z realizací.
Kromě teplených ztrát je stále častějším požadavkem pro splnění teplotního standardu vnější stínění. To zvláště u renovací může často narážet na problém s jeho umístěním. Jaké jsou možnosti a principy, které je u kvalitních otvorových výplní možné využít? Také tato oblast bude součástí prezentace s možností další konzultace.

Okna pro energeticky úsporné domy předsazená montáž stavebních prvků systémem DAFE PUREX
(Důvody předsazené montáže, některé příklady z historické praxe, hlavní problematické body při aplikaci, princip a výhody systému DAFE PUREX, příklady z praxe)

Integrované vnější stínění PROGRESS EF+
(Význam vnějšího stínění pro vnitřní klima budovy, problémy s umístěním vnějšího stínění při rekonstrukcích, princip stínění integrovaného do okenních prvků, možnosti ovládání)

 1. Předsazená montáž – chybná/dobrá realizace
 2. Vnější integrované stínění
 3. Osazení do různých stavebních materiálů
 4. Vliv rámů (výhody/nevýhody/cena)

Libor Kvasnica

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.

ČLEN CPD

icon PDF

Youtube

Dušan Hanzík předal své zkušenosti s problematikou lokálního / decentrálního řízeného větrání s rekuperací. Teorii doplní příklady z praxe a bohatou fotodokumentací, realizovaných řešení.

Lokální / Decentrální systémy větrání s rekuperací

Push – Pull systém s reverzním výměníkem
Systém s protiproudým výměníkem
Porovnání obou systémů
Stručné představení produktů značky MELTEM
Příklad z praxe – dodatečná istalace - dřevostavba
Příklad z praxe – dodatečná istalace – byt

Meltem_ Wohnzimmer

Dušan Hanzík

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG

ČLEN CPD

 

icon PDF

Youtube

Jiří Heger vám představil využítí nestandardních tepelných izolací při vnitřním zateplení, zateplení podlahy a detailů, které je nutné vyřešit s ohledem na ochranu konstrukcí a zdravého vnitřního prostředí. U renovací, které neumožňují dostatečný koncepční návrh s vyloučením tepelných vazeb nebo s ohledem na prostor neumožňují osazení tepelné izolace v dostatečné tloušťce, je možné využít tepelných izolací s lepšími tepelně technickými vlastnostmi. Prezentace bude doplněna příklady dobré praxe a dlouhodobých zkušeností.Řešení tepelných vazeb při prostupech dílčích konstrukcí a dodatečného vnějšího/vnitřního zateplení

Za účelem snížení energetické náročnosti budovy se obvykle přistupuje k výměně oken a dveří,
komplexnímu zateplení obvodového pláště, anebo i lokální izolaci např. podlahy či střechy. Při všech těchto renovacích je třeba myslet na důsledné přerušení tepelných mostů. Jaká jsou rizika tepelných mostů a jak je moderně a kvalitně řešit v nejrůznějších situacích ukážeme na praktických příkladech z praxe.

 • Proč eliminovat tepelné mosty
 • Využití tenké tepelné izolace VakuPRO na příkladech
 • Kotvení do zateplovaných fasád – příklady
 • Problematika otvorových výplní

Jiří Heger

PROPASIV s.r.o.

ČLEN CPD

icon PDF

YoutubeŘečníci

Jiří Heger_PROPASIV s.r.o.

Jiří Heger

PROPASIV s.r.o.

Zakladatel a jednatel PROPASIV s.r.o. se již více než 15 let věnuje
problematice přerušení tepelných mostů. Díky svým bohatým zkušenostem umí navrhnout skutečně funkční řešení, při kterých jsou využity moderní
technologie a postupy.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu v Brně. Do stavebnictví pronikl prostřednictvím dlouholetého působení ve společnosti UNILUX A.G., která se specializuje na výrobu oken a dveří. Jeho pozornost upoutala absence řešení tepelných mostů při montážích oken, a proto se na tento problém zaměřil. Postupně vyvinul i postupy a technologie pro řešení tepelných mostů nejen v okolí oken, ale i v dalších problematických místech.

Nejnověji se zaměřuje na popularizaci vakuové tepelné izolace VakuPRO® -
nejefektivnější tepelné izolace. Své know-how předává jak kolegům dovnitř firmy, tak studentům, odborníkům i zájemcům z řad laické veřejnosti na přednáškách, konferencích a specializovaných akcích.

Libor Kvasnica_DAFE-plast

ing. Libor Kvasnica

DAFE-plast Jihlava s.r.o.

Absolvent ČVUT, od r. 1992 se věnoval oboru otvorových výplní pro společnost REHAU s.r.o.

Od r. 2014 pracuje ve firmě DAFE-plast Jihlava s.r.o., která je jedním z nejúspěšnějších a nejdéle působících výrobců stavebních prvků v ČR.
Zde působí jako technický konzultant a zabývá se především praktickými otázkami spojenými s výrobou, montáží a funkcí okenních a dveřních prvků. Podílí se rovněž na řešení technické problematiky u vývoje nových výrobků a technologických postupů. 

Dušan Hanzík_Meltem

Dušan Hanzík

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG

Problematikou řízeného větrání s rekuperací se zabývá od roku 2008, kdy byl tento obor v ČR velkým tabu.

Přináší s sebou 10 let zkušeností se systémy Push-Pull a 5 let se semicetrálními rekuperačními jednotkami značky MELTEM.

Martina Kuchařová_V-Systém

Ing. Martina Kuchařová

Saint-Gobain divize V-systém elektro

Je energetickým specialistou s oprávněním MPO. Svými znalostmi aktivně podporuje architekty/projektanty při zpracování projektů a je produktový manažer izolací.

Energetickou účinností budov se zabývá od roku 2008.

Ing. arch. Filip Řehák

Ing. arch. Filip Řehák

 

Autorizovaný architekt ČKA, absolvent fakulty architektury VUT v Brně, má vlastní architektonický ateliér. Od roku 2007 se věnuje navrhování pasivních domů a jiných energeticky úsporných staveb. Zabývá se rovněž udržitelnou výstavbou a poradenstvím.

Člen Centra pasivního domu od roku 2009.

Martin Krč

Ing. arch. Martin Krč

Vize Ateliér, s.r.o.

 

 FÓrem CPD vás provede

Tomáš Vanický

Ing. Tomáš Vanický

Absolvent ČVUT Fakulty stavební v Praze, obor – pozemní stavby a konstrukce, specializace v oblasti stavební fyziky. Dlouhodobě se zabývá návrhy energeticky úsporných domů u novostaveb i renovací, vyhodnocením přínosů pro koncového uživatele i jejich vliv z globálního pohledu. 

Držitel oprávnění energetického specialisty a energetického auditora. 

 


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • KM BETA a.s.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • Stanislav Martínek
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • 2MAD s.r.o.
 • Refsite Group s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • atelier3, s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství