24. listopadu 2023

Ohlédnutí za Fórem CPD - Jak na renovace 23.11.2023

Fórum CPD zaměřené na RENOVACE přineslo účastníkům zajímavé přednášky od renomovaných odborníků na problematiku pasivních domů a energeticky úsporných staveb.

 

Ve středu 23. listopadu 2023 se konalo další Fórum CPD s názvem "Jak na Renovace".

Děkujeme všem zúčastněným za zájem. Hybridní formy Fóra CPD se zúčastnilo 55 zájemců. Po prezentacích na místě následoval networking a individuální konzultace konkrétních projektů, což umožnilo sdílet konkrétní a podrobné zkušenosti a klást dotazy přítomným odborníkům.

Připomeňte si jednotlivá témata CPD Fóra "Jak na renovace" prostřednictvím přiložených prezentací:

Téma Přednášející Prezentace ke stažení / záznam ke shlédnutí

Komplexní renovace řadového rodinného domu v Lednici z roku 2018

Filip Řehák vám představil, jak se rodinný dům z roku 1980, kde původním záměrem bylo jen vyměnit okna a natřít fasádu, změnil na energeticky pasivní.

Ing. arch. Filip Řehák_renovace Lednice

 • představení možností renovace rodinných domů
 • použité materiály
 • použité technologie a OZE
 • větrání s rekuperací tepla nejen pro novostavby
 • srovnání stavu před a po renovaci
 • na co si dát při renovaci pozor

Filip Řehák

Ing. arch. Filip Řehák

ČLEN CPD

icon PDF

Youtube

Komplexní renovace ŠUMPERÁK

Martin Krč  

Vize Ateliér, s.r.o.

ČLEN CPD

icon PDF

Youtube

V-SystémMartina Kuchařová vám představila, jak se ze starého domu určeného k rekonstrukci přes standardní renovaci dostaneme k nejvyšší možné variantě, tedy ke komplexnímu zateplení včetně využití OZE.

Případová studie - porovnání přínosů a nákladů na jednotlivá opatření, včetně maximálního využití dotace.

CASE-STUDY aneb „Nepodceňte roli energetického hodnocení u rekonstrukce"
Cíle prezentace:

 1. Původní stav RD
 2. Možné varianty
 3. Standardní zateplení – popis

- Komplexní zateplení vč. využití OZE

 1. Vyhodnocení a srovnání variant

Martina Kuchařová

Saint-Gobain
divize V-systém elektro

 

icon PDF

Youtube

Libor Kvasnica představil výhody a požadavky předsazené montáže stavebních prvků vedoucí ke snížení tepelných ztrát prostupem, vyloučení teplených mostů a to včetně příkladů dobré praxe z realizací.
Kromě teplených ztrát je stále častějším požadavkem pro splnění teplotního standardu vnější stínění. To zvláště u renovací může často narážet na problém s jeho umístěním. Jaké jsou možnosti a principy, které je u kvalitních otvorových výplní možné využít? Také tato oblast bude součástí prezentace s možností další konzultace.

Okna pro energeticky úsporné domy předsazená montáž stavebních prvků systémem DAFE PUREX
(Důvody předsazené montáže, některé příklady z historické praxe, hlavní problematické body při aplikaci, princip a výhody systému DAFE PUREX, příklady z praxe)

Integrované vnější stínění PROGRESS EF+
(Význam vnějšího stínění pro vnitřní klima budovy, problémy s umístěním vnějšího stínění při rekonstrukcích, princip stínění integrovaného do okenních prvků, možnosti ovládání)

 1. Předsazená montáž – chybná/dobrá realizace
 2. Vnější integrované stínění
 3. Osazení do různých stavebních materiálů
 4. Vliv rámů (výhody/nevýhody/cena)

Libor Kvasnica

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.

ČLEN CPD

icon PDF

Youtube

Dušan Hanzík předal své zkušenosti s problematikou lokálního / decentrálního řízeného větrání s rekuperací. Teorii doplní příklady z praxe a bohatou fotodokumentací, realizovaných řešení.

Lokální / Decentrální systémy větrání s rekuperací

Push – Pull systém s reverzním výměníkem
Systém s protiproudým výměníkem
Porovnání obou systémů
Stručné představení produktů značky MELTEM
Příklad z praxe – dodatečná istalace - dřevostavba
Příklad z praxe – dodatečná istalace – byt

Meltem_ Wohnzimmer

Dušan Hanzík

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG

ČLEN CPD

 

icon PDF

Youtube

Jiří Heger vám představil využítí nestandardních tepelných izolací při vnitřním zateplení, zateplení podlahy a detailů, které je nutné vyřešit s ohledem na ochranu konstrukcí a zdravého vnitřního prostředí. U renovací, které neumožňují dostatečný koncepční návrh s vyloučením tepelných vazeb nebo s ohledem na prostor neumožňují osazení tepelné izolace v dostatečné tloušťce, je možné využít tepelných izolací s lepšími tepelně technickými vlastnostmi. Prezentace bude doplněna příklady dobré praxe a dlouhodobých zkušeností.Řešení tepelných vazeb při prostupech dílčích konstrukcí a dodatečného vnějšího/vnitřního zateplení

Za účelem snížení energetické náročnosti budovy se obvykle přistupuje k výměně oken a dveří,
komplexnímu zateplení obvodového pláště, anebo i lokální izolaci např. podlahy či střechy. Při všech těchto renovacích je třeba myslet na důsledné přerušení tepelných mostů. Jaká jsou rizika tepelných mostů a jak je moderně a kvalitně řešit v nejrůznějších situacích ukážeme na praktických příkladech z praxe.

 • Proč eliminovat tepelné mosty
 • Využití tenké tepelné izolace VakuPRO na příkladech
 • Kotvení do zateplovaných fasád – příklady
 • Problematika otvorových výplní

Jiří Heger

PROPASIV s.r.o.

ČLEN CPD

icon PDF

YoutubeŘečníci

Jiří Heger_PROPASIV s.r.o.

Jiří Heger

PROPASIV s.r.o.

Zakladatel a jednatel PROPASIV s.r.o. se již více než 15 let věnuje
problematice přerušení tepelných mostů. Díky svým bohatým zkušenostem umí navrhnout skutečně funkční řešení, při kterých jsou využity moderní
technologie a postupy.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu v Brně. Do stavebnictví pronikl prostřednictvím dlouholetého působení ve společnosti UNILUX A.G., která se specializuje na výrobu oken a dveří. Jeho pozornost upoutala absence řešení tepelných mostů při montážích oken, a proto se na tento problém zaměřil. Postupně vyvinul i postupy a technologie pro řešení tepelných mostů nejen v okolí oken, ale i v dalších problematických místech.

Nejnověji se zaměřuje na popularizaci vakuové tepelné izolace VakuPRO® -
nejefektivnější tepelné izolace. Své know-how předává jak kolegům dovnitř firmy, tak studentům, odborníkům i zájemcům z řad laické veřejnosti na přednáškách, konferencích a specializovaných akcích.

Libor Kvasnica_DAFE-plast

ing. Libor Kvasnica

DAFE-plast Jihlava s.r.o.

Absolvent ČVUT, od r. 1992 se věnoval oboru otvorových výplní pro společnost REHAU s.r.o.

Od r. 2014 pracuje ve firmě DAFE-plast Jihlava s.r.o., která je jedním z nejúspěšnějších a nejdéle působících výrobců stavebních prvků v ČR.
Zde působí jako technický konzultant a zabývá se především praktickými otázkami spojenými s výrobou, montáží a funkcí okenních a dveřních prvků. Podílí se rovněž na řešení technické problematiky u vývoje nových výrobků a technologických postupů. 

Dušan Hanzík_Meltem

Dušan Hanzík

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG

Problematikou řízeného větrání s rekuperací se zabývá od roku 2008, kdy byl tento obor v ČR velkým tabu.

Přináší s sebou 10 let zkušeností se systémy Push-Pull a 5 let se semicetrálními rekuperačními jednotkami značky MELTEM.

Martina Kuchařová_V-Systém

Ing. Martina Kuchařová

Saint-Gobain divize V-systém elektro

Je energetickým specialistou s oprávněním MPO. Svými znalostmi aktivně podporuje architekty/projektanty při zpracování projektů a je produktový manažer izolací.

Energetickou účinností budov se zabývá od roku 2008.

Ing. arch. Filip Řehák

Ing. arch. Filip Řehák

 

Autorizovaný architekt ČKA, absolvent fakulty architektury VUT v Brně, má vlastní architektonický ateliér. Od roku 2007 se věnuje navrhování pasivních domů a jiných energeticky úsporných staveb. Zabývá se rovněž udržitelnou výstavbou a poradenstvím.

Člen Centra pasivního domu od roku 2009.

Martin Krč

Ing. arch. Martin Krč

Vize Ateliér, s.r.o.

 

 FÓrem CPD vás provede

Tomáš Vanický

Ing. Tomáš Vanický

Absolvent ČVUT Fakulty stavební v Praze, obor – pozemní stavby a konstrukce, specializace v oblasti stavební fyziky. Dlouhodobě se zabývá návrhy energeticky úsporných domů u novostaveb i renovací, vyhodnocením přínosů pro koncového uživatele i jejich vliv z globálního pohledu. 

Držitel oprávnění energetického specialisty a energetického auditora. 

 

life_publicita OSS

Founded by the European Union. Views and options expressed are however those of author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • BACHL, spol. s r.o.
 • REFAGLASS s.r.o.
 • FINO-trade s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • CB Building s.r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Evora Smart s.r.o.
 • VELUX Česká republika, s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Ateliér Tector s.r.o. - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • Budovy21 s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství