20. srpna 2019

OHLÉDNUTÍ ZA MULTICOMFORT STUDENT KONTEST MILANO 2019

Přes 2.200 přihlášených ze 199 universit, 34 zemí. Do mezinárodního bylo z národních kol vybráno 60 nejlepších prací. Uděleny byly tři hlavní ceny, dvě speciální ceny a cena „sympatií“ studentů. Poprvé se účastnily i pro nás exotické země, např: Pobřeží slonoviny, Ghana, Maroko, Emiráty, Kolumbie, či Malajsie…

 

autor: Josef Smola, katedra architektury, Fakulty stavební ČVUT v Praze

I. cena - Polsko
II. cena – Pobřeží Slonoviny
III. cena - Bělorusko
Speciální ceny: Rusko a Jižní Korea
Studentská cena: Bělorusko

Naši katedru architektury reprezentovaly dva týmy. První místo v národním kole získali Iva Jeřábková a Bc. Václav Šimeček, a třetí místo Bc. Jiří Trnka a Bc. Martin Houska. Doprovod vyučujících: Prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec a Ing. arch. Josef Smola.

Středa 5.června

Odpoledne se scházíme na letišti Václav Havla. Venku je 33 st. Začíná drama, jeden ze studentů zapomněl občanku. Hodně dlouho to vypadalo, že poletíme bez něho. Doslova „za minutu dvanáct“, před odbavením mu jí z domova dovezli. Klidný let za bezvadného počasí umožnoval pozorovat krajinu. Kontrast mezi obrovskými lány v Jižních Čechách, (neschopnými zadržovat vodu) a menšími políčky s remízky a lesíky na rakouské straně.

smola_milano1

Obr. 1 Popisovaný rozdíl v charakteru krajiny v Jižních Čechách a Horním Rakousku. Zdroj: google.cz/maps

V rovinách Severní Itálie je potom tato sympatická mozaika doplněna četnými vodními kanály a přírodními jezírky. Mezi Rakouskem a Itálií romanticky zasněžené hřebeny Alp…

smola_milano2

Obr. 2 Zasněžené vrcholky Alp. Foto: Josef Hoffmann

Na letišti Malpensa českou výpravu již čekaly dva černé mikrobusy Mercedes. Cca hodinová cesta rychlé jízdy s kličkováním ve večerní špičce připomínala filmovou scénu…

smola_milano3

Obr. 3 Flotila Mercedesů pro českou výpravu, foto: Václav Šimeček.

Milano příjemně překvapí ve srovnání s Prahou obrovským množstvím zeleně, v několika úrovních – na bulvárech, fasádách domů, balkonech, římsách i střešních terasách, samozřejmě v mnoha parcích, i na bývalých hradbách. Teplota příjemných 27 st. Ve městě nespatříte jediný billboard, v rámci potlačení vizuálního smogu. Všechny taxi jsou hybridy…

Slavnostní zahájení jsme již vzhledem k pozdnímu příletu nestihli.

Večeře v našem hotelu (Nhow hotel****), již v lehkém Italském stylu. Těstoviny, grilované chobotnice i zelenina, sýry, saláty, ovoce a dobrá vína… Účastní se již týmy z celého světa se svými vyučujícími a členové poroty. Začínají první neformální diskuze se sklenkou vína nad všemi pracemi, vystavenými na posterech.

Po ubytování máme s našimi studenty v 22.00 workshop u vystavených prací. Společně procházíme výstavu a diskutujeme nad projekty. Hledáme zejména silné stránky našich konceptů ve srovnání s „konkurencí“. Závěrem společné vyhodnocení šancí, doplnění taktiky prezentací, pivko na baru a rychle na kutě, zítřejší den bude velmi náročný…

Čtvrtek 6. června

Hlavní část programu, prezentace studentů v sále hotelu, porotě, vyučujícím, kolegům, hostům, 60 prací po pěti minutách v angličtině. Celý den, od 8.30 do 18.30 ve čtyřech blocích členěných pouze občerstvením. Podle délky potlesku je zřejmé, že se vystoupení obou týmů našich studentů líbilo. Přestože si vylosovali nikoliv optimální pořadí vystoupení, třetí a padesáté šesté místo. Na konci už nervozita ze všech spadla.

smola_milano4

Obr. 4 Před zaplněným sálem prezentuje v 8.45 Iva s Václavem.

V 19.30 „ třešnička na dortu“ odjezd autobusy do muzea Alfa Romeo na předměstí Milána. Součástí komentované prohlídky famózní sbírky aut, je rovněž 4D kino.

smola_milano5

Obr. 5 Muzeum Alfa Romeo, expozice s komentovanou prohlídkou, foto: Josef Hoffmann

Jsme „přikurtování“ do pohyblivých sedadel, která simulují pohyby auta na plátně, včetně reálných efektů ofuku vzduchem a postříkání vodou, při průjezdu kalužemi. Naštěstí před večeří…

smola_milano6

Obr. 6 Muzeum Alfa Romeo 4D kino, foto: Václav Šimeček

Kuriozitou je, že mj. i pro Alfa Romeo pracoval v padesátých létech rakouský designér Rudolf Hruska (1915 - 1995), s českými kořeny, dokonce ve funkci technického ředitele.

Večeře se koná v sále muzea mezi zaparkovanými veterány. S námi u stolu je Litevský tým. Rozhovor v ruštině (!), navázání kontaktů s fakultou z Vilniusu s jejich nabídkou spolupráce na tématech studentských projektů. Zajímavý nápad, budeme na tom dále pracovat… V hotelu zpět o půlnoci s vyhodnocením dne u baru s fabulacemi o možných vítězích.

smola_milano7

Obr. 7 Český tým po večeři v muzeu Alfa Romeo.

Několik postřehů z prezentací:

• Architektura se globalizuje, při přelepení vizitek, bychom těžko hledali zásadní rozdíly mezi prací z Pobřeží Slonoviny a např. Španělska. Ztrácí se tak bohužel specifický přínos odlišných kulturních prostředí.
• Grafické prezentace se rovněž globalizují, všichni používají shodný sw.
• Zatímco se před třemi léty v Minsku objevilo první video v práci studentů z Jižní Afriky, v letošním ročníku byla videem vybavena většina prací. (Je to podnět a inspirace pro výuku i u nás).
• Na druhou stranu se video jeví jako dvousečná zbraň, dobrou práci podpoří, u špatné odhalí všechny nedostatky.
• Většina prací měla problém mezi charakterem místa a kontextem navrhované stavby, obdobné rezervy lze shledat při návrhu veřejných prostor. Opět signál pro rozšíření naší výuky.
• Dochází rovněž ke globalizaci úsporných řešení a využití OZE. Navrhované spektrum bylo globálně shodné. Obvykle překombinování technologií a menší důraz na korektní optimalizaci stavebně konstrukčního řešení.
• V návrzích se neobjevilo nic nového, na co by již neznali studenti i z našeho ateliéru. (Snad vyjma slunečních věží)
• Perličkou a důkazem globalizace informací je, že v práci egyptského týmu byl použit katalogový konstrukční detail atiky stažený ze stránek Centra pasivního domu (!)

Pátek 7. června

Spíše oddechový den pro účastníky, ale tvrdá práce pro mezinárodní porotu. V 10.00 odjíždíme z hotelu do paláce Triennale Milano (museum italského designu + expozice udržitelnosti a ekologie).

smola_milano8

Obr. 8 Expozice udržitelnosti a ekologie – lidstvo po další válce, foto: Martin Houska

Po komentované prohlídce a tradiční společné fotografii na mramorovém schodišti, se přesouváme do Villa Necchi Campiglio, kde je v zahradním pavilonu slavnostní vyhlášení výsledků, spojené s gala obědem.

Z šedesáti prací v mezinárodním kole se umístil náš tým – Iva a Václav v náročné konkurenci na šestém místě. Tomu se neříká neúspěch. Výborně reprezentovali naší katedru a fakultu i studenti z druhého týmu, Jiří a Martin.

Rovněž naši kolegové z Fakulty architektury (druhé místo v národním kole) postoupili do druhého kola mezi prvních 15 prací.

Nutno ocenit, že (tak jako vloni v Dubaji poprvé), mohli i letos studenti hovořit s porotou nad postery o tom, co na jejich práci zaujalo, či co se v očích poroty naopak nepovedlo.

smola_milano9

Obr. 9 Slavnostní gala oběd, český tým – těsně před vyhlášením vítězů

Následně jsme preferovali vlastní program a český tým se přesunul pěšky na prohlídku vzdáleného bytového souboru Bosco verticale od architekta Stefana Boeriho – patrona 15. ročníku soutěže.

smola_milano10

Obr. 10 Bosco verticale, foto: Josef Hoffmann.

Jedná se o dva výškové domy s fasádami na principu vertikálního lesa. Na terasách a balkonech jsou skutečně umístěny vzrostlé několikametrové stromy a keře. Je to velký zážitek i při tom vedru, které panovalo – opět 33 st. C.

Odpolední moderovaná diskuze na téma udržitelnosti byla zpět v sále paláce Triennale. Přednášející mluvili velmi obecně, opět nikoliv tématika, kterou by naši studenti neznali. Na zahradním koktejlu byla potom v 19.30 vyhlášena studentská cena. Před desátou po návratu do hotelu, jsme se po osvěžení a regeneraci sil, sešli v hotelovém baru, kde jsme společně vyhodnocovali zážitky až do ranních hodin…

Sobota 8. Června

V 6.30 odjezd na letiště, odlet s hodinovým zpožděním zpět do Prahy. Před Ruzyní to houpalo, ale doma je doma. (Příjemnou pozorností bylo, že nám pořadatel soutěže, jeho česká pobočka, zajistila v letadle při obou letech nadstandardní pohoštění).

smola_milano11

Obr. 11 3. místo v národním kole, Martin Houska a Jiří Trnka

Závěrem

Skončil již patnáctý ročník tradiční mezinárodní studentské soutěže, která, (tak jako v praxi), klade důraz na všechny aspekty kvalitní architektury – urbánní, výtvarný a dispoziční koncept, stavebně konstrukční řešení, včetně stavebně konstrukčních detailů, ale i na adekvátní technologie s preferencí obnovitelných zdrojů. Požární bezpečnost, ale i akustickou pohodu. Základem je automaticky pasivní standard.

Opět velmi úspěšný ročník, se zvyšujícím se zájmem universit z dalších zemí světa.

smola_milano12

Obr.12 1.místo v národním kole, Iva Jeřábková a Václav Šimeček

Milano potvrdilo, že máme studenty, kteří jsou schopni úspěšně konkurovat světové špičce. Je to i velká výzva k zamyšlení nad dalším směřováním výuky do budoucna.

Cenným přínosem je, že se mohou setkat a navázat kontakty studenti z celého světa bez ohledu na politickou orientaci jejich zemí.

Poděkování patří pořadateli, soukromé globální společnosti, která již po léta soutěž organizuje ve vysokém stylu…No a příště se, jak pevně věřím, setkáme v Paříži, kam je situováno zadání pro rok 2020!

Bientôt à Paris...

Dodatky:

Letošní zadání bylo mimořádně náročné, zejména rozsahem řešeného území a požadovanou hloubkou podrobností. Pozemek určený k zástavbě v rámci projektu „vize # milano 2030“ o rozměrech 500 x 140 metrů leží, při stanici metra Crescenzago, na severovýchodě Milána, v hustě zastavěné předměstské oblasti.

Zadání bylo rozděleno plošně do tří navazujících zón:

A. Nová polyfunkční zástavba s převažující funkcí 300 sociálních bytů, podzemní parkingy, hladina zástavby do 5.NP.

B. Invenční a neinvazní revitalizace tří deskových, devítipodlažních panelových domů z 80. let minulého století, včetně možné přístavby, nástavby a zahradních úprav vnitrobloku.

C. Obnova pozemku, který spojuje obě lokality. S náplní veřejného prostranství, služeb, trhů, rekreačních i sportovních aktivit….

Kritéria hodnocení, a jejich váha, jsou v národním i mezinárodním kole vždy stejná:
50% urbanistické a architektonické řešení
20% technické řešení
20% stavebně konstrukční detaily
10% využití produktů vypisovatele soutěže

Iva s Václavem, měli po návratu následující postřehy:

• ukázalo nám to, kde máme mezery i možnosti zlepšení vůči globální konkurenci,
• bylo by fajn, aby i v národním kole byla, kromě plachty, možnost prezentovat práci, v pěti minutách před auditoriem (Poznámka autora článku: již je dohodnuto s vypisovatelem i vedením katedry pro ročník 2020),
• většina soutěžících z jiných zemí zvládala návrh v polovičním čase, než mají k dispozici studenti A+S (1,5 semestru),
• v rámci výuky AMG1 + navazujícího AAKA zpracováváme obrovský balík technických věcí, které neuplatníme ani v národním kole, natož v mezinárodním…,
• prezentace v mezinárodním kole byly na podstatně vyšší úrovni, než vystavené plachty,
• Při prezentaci je nezbytné přesně dodržet 5 minut, méně i více, je chyba

Diskuse


Naši členové
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Sinc s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • S-Power Energies, s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • LINDAB s.r.o.
 • Wobau cz s.r.o.
 • Evora CZ, s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • ECOTEN s.r.o.
 • PRIMA spol. s r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Lightway s.r.o
 • Stapring, s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO

Hlavní mediální partneři CPD