Od října 2023 funguje rada v nové struktuře tzv. resortních radních. Bylo identifikováno pět klíčových oblastí činnosti CPD, každou z nich má na starosti jeden nebo více radních. Jedná se o tyto oblasti:

 1. Marketing CPD, akce
 2. Legislativa
 3. Vzdělávání, kurzy
 4. Projekty a granty
 5. Členská základna - architekti, projektanti, odborní konzultanti; realizační firmy, řemeslníci; výrobci stavebních materiálů a technologií pro pasivní domy; přijímaní nových členů

Od nové struktury si slibujeme větší efektivitu v komunikaci rady s kanceláří i s členskou základnou a lépe strukturovanou diskusi o aktuálních tématech CPD.

Uvítáme jakýkoliv podnět, námět či názor k činnosti CPD, který můžete zaslat na e-mail: radacpd@pasivnidomy.cz. Bude projednán na nejbližší schůzi rady.

V roce 2023 jsou schůze rady CPD v těchto termínech: 17.1., 20.2., 30.3., 17.4., 22.5., 7.6., 19.9., 16.10., 21.11., 5.12.


 

Jan Růžička

Jan Růžička

KUBUS atelier s.r.o.

Předseda rady CPD. Radní pro projekty a granty.

Absolvoval obor Pozemní stavby a architektura na FSv ČVUT v Praze, v roce 2006 obhájil doktorskou práci v oboru Pozemní stavby na téma mechanických vlastností nepálených cihel. Od roku 2000 vede architektonické studio atelier KUBUS, které se zaměřuje na navrhování pasivních domů a ekologickou architekturu. V roce 2018 získal se svým projektem první cenu v soutěži Pasivní dům roku Zelená rekonstrukce v kategorii hlasování veřejnosti. Působí jako odborný asistent na Katedře konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT v Praze, přednáší problematiku konstrukcí budov, dřevostavby pro NE/PAS domy, přírodní stavební materiály, vede projekty a konstrukční ateliéry. Jako výzkumný pracovník působí v UCEEB Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT a věnuje se problematice udržitelné výstavby, přírodním stavebním materiálům a multikriteriálnímu hodnocení kvality budov. Má zkušenosti z domácích i mezinárodních výzkumných projektů. V rámci pracovní skupiny. Jako externí konzultant spolupracuje v rámci ČAS České agentury pro standardizaci na přípravě datového standardu ČR. Je členem řady profesních organizací: SHS – Sdružení hliněného stavitelství, CSBS Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov, od roku 2007 je členem CPD a od roku 2019 člen rady CPD. 

Petr Dusil

Petr Dusil

ATREA s.r.o. | DOMY ATREA

Místopředseda rady CPD. Radní pro marketing CPD, akce.

V roce 2001 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a konstrukce se specializací stavební fyzika. Od roku 2010 působí ve společnosti ATREA s.r.o. – zakládající člen Centra pasivního domu – na pozici koordinátora konceptu DOMY ATREA. Ve spolupráci s týmem odborných partnerů se podílí na správě a vývoji uceleného stavebního systému optimalizovaného pro výstavbu energeticky úsporných dřevostaveb. Věnuje se také publikační, přednáškové a konzultační činnosti, a podpoře trvale udržitelného stavebnictví. Členem rady Centra pasivního domu je od roku 2020.

Jan Vokáč

Jan vokáč

REHAU, s.r.o.

Radní pro členskou základnu - technologie pro pasivní domy.
 
Vyučil jsem se instalatérem a v roce 2003 jsem dokončil studium nástavbového oboru podnikání. Dva roky jsem jako instalatér aktivně podnikal a během této doby se mi topenařina doslova vryla pod kůži. A jen tak mě nepustí. V roce 2006 jsem nastoupil do velkoobchodu KOSKA na pozici nákupčího a technika pro skupinu výrobků regulace, hydrauliky a systémů plošného vytápění. Z tohoto místa již vedla cesta k mému stávajícímu angažmá ve společnosti REHAU, kde od roku 2007 působím na pozici obchodně-technického zástupce pro oblasti systémů plošného vytápění a chlazení, rozvodů pitné a šedé vody, odhlučněné kanalizace, dálkových rozvodů tepla a okrajově i systémů pro geotermální získávání energie.
Celou svou profesní kariéru jsem zastáncem kvality, kterou je logicky nutné i zaplatit. Ve své profesi tedy u zástupců odborné veřejnosti prosazuji kvalitní výrobky, které jsou na první pohled pro zákazníka sice dražší, ale zároveň mu v praxi přinášejí větší užitnou hodnotu, ať už v lepším uživatelském komfortu, delší životnosti, nebo bezporuchovém provozu. Dnešní projekty se staví s normativní životností 50 let, ovšem některé prvky nejsou schopny takovou životnost zajistit. A nejde o to, že by tyto prvky zastarávaly (pouze) technicky. Jde o skutečnou životnost, které tyto výrobky (ne)dosahují.
Z pozice člena rady CPD se tedy chci zasadit o propagaci kvalitních řešení a kvalitní práce, což jsou faktory, které pomohou nároky na životnost staveb splnit.

Vlastimil Sova

vlastimil sova

KM BETA, a.s.

Radní pro členskou základnu - stavební materiály.

Technický konzultant společnosti KM BETA a.s.

Ve firmě KM Beta a.s. působí už celých 20 let jako technický konzultant. Spolupracuje na developerských projektech s projektanty a architekty. Širokou veřejnost seznamuje s tématem energeticky úsporných staveb. Zaškoluje realizační firmy v dodržování pracovních postupů a stavebních detailů vápenopískového zdicího systému Sendwix.

veronika_bukova_sodomkova

VERONIKA BUKOVÁ SODOMKOVÁ

MESSY s.r.o.

Radní pro členskou základnu - realizační firmy, řemeslníci.

Vystudovala Střední zemědělskou školu a hned po ukončení studia nastoupila do stavební společnosti MESSY s.r.o. na pozici koordinátorky developerských projektů. V letech 1999 – 2007 pracovala mimo stavební obor. Ve firmě zabývající se zpracováním kovů a plastů působila jako asistentka vedoucího výroby. V roce 2007 se vrátila zpět do firmy MESSY, kde se společně s manželem a synem podílí na řízení části firmy, která zajišťuje komplexní dodávky komínů. Kromě běžného provozu má na starosti péči o zákazníky, obchod a marketing. Od roku 2012 se plně věnuje problematice začleňování komínů do dřevostaveb a energeticky úsporných domů. Specializuje se na výpočty spalinových cest.

Stanislav Paleček

Stanislav paleček

Diagnostika Paleček

Radní pro oblast vzdělávání a kurzy CPD.

Diagnostik pasivních a nízkoenergetických domů. Absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze obor Ochrana životního prostředí (1996). Do roku 1996 působil u Hlavní báňské záchranné stanice Kladno jako vedoucí plynové laboratoře. Po roce 1996 se jako nezávislý diagnostik zabývá radonovou diagnostikou v budovách a na stavebních pozemcích, termografickou diagnostikou staveb a diagnostikou vzduchotěsnosti budov v návaznosti na jejich energetickou, radiační a stavebně technickou bezpečnost.
Jako první komerční firma v ČR provádí od roku 2006 diagnostiku vzduchotěsnosti budov metodou Blower Door. V letech 2007 – 2009 prezentuje na desítkách seminářů po celé ČR způsoby dosahování a ověřování vzduchotěsnosti a Blower Door jako novou diagnostickou metodu v oboru výstavby nízkoenergetických a pasivních staveb. Je certifikovaným radonovým diagnostikem, termografickým diagnostikem a od roku 2022 Autorizovaným zkušebním technikem pro měření vzduchotěsnosti staveb. Dlouhodobě se věnuje propagaci a popularizaci environmentálních aspektů výstavby, udržitelných způsobům výstavby zvláště nízkoenergetických a pasivních domů, přednáškovou činností a poradenstvím.
Je členem sdružení Centrum pasivního domu (2007), Ekodům (2001), Asociace Radonové Riziko (1997) a zakladatelem a dlouholetým předsedou Asociace Blower Door CZ (2009-2020).
Podílel se například na realizaci Ekologického centra Veronica v Hostětíně, první administrativní budově v pasivním standardu fy Intoza v Ostravě, prvním penzionu pro seniory v pasivním standardu v Modřicích u Brna a dalších cca 2500 (k roku 2022) nízkoenergetických a pasivních staveb v ČR, SR a Francii.

jan_marton

Jan Márton

NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton

Radní pro členskou základnu - architekti, projektanti, odborní konzultanti.

Autorizovaný architekt ČKA, 12 let praxe v navrhování úsporných staveb. Člen rady Centra pasivního domu, místopředseda spolku Ekodům. Externí specialista na katedře Budovy a prostředí FSv ČVUT. Člen liberecké klimatické komise. Vydavatel a hlavní autor knihy Stavby ze slaměných balíků (2014). Jeho klienti společně s ním přednáší na konferenci Příběhy domů. Lektor kurzů zaměřených na přírodní stavitelství.

Josef Tlustý

Josef Tlustý

Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý

Radní pro členskou základnu - přijímání nových členů.

Absolvent ČVUT Praha, fakulta architektury. Studia završil diplomním projektem: Revitalizace ledáren v Praze Braníku – Galerie výtvarného umění v ateliéru architekta Jana Sedláka.

Udržitelností se v rámci spolupráce s AB Ateliérem a účastí na vzdělávacích akcích pořádaných CPD zabývá od roku 2009. V rámci vlastní praxe se zabývá projekty a řízením staveb energeticky pasivních domů.
Od roku 2019 členem CPD. Od roku 2020 člen rady CPD, kde intenzivně spolupracuje na projektu Clim Archi Net. Ten si klade za cíl otevření širší diskuse s architekty, municipalitami a institucemi v oblasti udržitelnosti. Cílem je dosažení větší informovanosti odborné veřejnosti a veřejné správy v této sféře a pomoci tak naší zemi ve směřování k uhlíkové neutralitě. 

 

M.Čejka_iRozhlas

Michal Čejka

Centrum pasivního domu

Radní pro legislativu.

Konzultant v oblasti výstavby energeticky efektivních budov a OZE. Specializuje se na komplexní přístup při navrhování a optimalizaci budov zahrnující nízkou energetickou náročnost, kvalitu vnitřního prostředí, efektivní využití obnovitelných zdrojů energie a adaptaci budov na změnu klimatu.
Od roku 2009 senior konzultant v oblasti energetických úspor a stavebně fyzikálního posouzení staveb ve společnosti PORSENNA o.p.s.
Od roku 2012 se věnuje lektorské a publikační činnosti, mj. jako lektor Centra pasivního domu.
Od roku 2015 člen týmu aliance Šance pro budovy, kde jako odborný konzultant spolupracuje na přípravě a vyjednávání podmínek dotačních programů (NZÚ, OPŽP, IROP, OPPIK, apod.), přípravě a novelizaci legislativních předpisů a na strategii renovace budov a jejich adaptaci na změnu klimatu.
Člen pracovní skupiny MPO k novele vyhlášky č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, vyhlášce č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku, vyhlášce č.140/2021 Sb. o energetickém auditu, a dalších.

 

 


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Passive Technology s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • Stanislav Martínek
 • PROJEKCE PASIVNÍCH DOMŮ - Ing. Lukáš Dawid
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Meesenburg s.r.o.
 • NEMA, spol. s r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • ECOTEN s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • REHAU, s.r.o.
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • Michael Jaďuď
 • Čanda, s.r.o.
 • WOBAU STAVBY s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství