Jiří Beranovský

JiŘÍ BERANOVSKÝ

EkoWATT CZ s.r.o.

Energetický a ekonomický analytik, zakladatel a řídící partner EkoWATT CZ s. r. o., předseda EkoWATT z. s.
Odborný asistent na FEL na ČVUT (Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd)
Člen Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj ČR
Předseda Rady Centra pasivního domu z. s.
Specializace: udržitelná energetika, obnovitelné zdroje a úspory energie, CO2 neutralita, energetický management, ekologická a energetická certifikace budov, implementace a certifikace ISO 50001.
Vystudoval fyzikální inženýrství na FJFI ČVUT v oboru fyzikální elektronika. Doktorské studium v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických technologií absolvoval na KE ZČU v Plzni a MBA na Sheffield Hallam University a MÚVS ČVUT. Absolvoval řadu odborných kurzů i v oblasti vyjednávání, komunikace, prezentace a rétoriky: Energetický specialista (072) a poradce EKIS MPO, ISO 50001 Certifier (CSQ, Česká společnost pro jakost), Certifikovaný projektant pasivních domů No. 2980 (Passivhaus Institut Darmstadt), LEED Green Associate (Green Building Certification Institute (GBCI), Licence 10702268), SB Tool CZ Consultant.
Autor a spoluautor populárních knih o obnovitelných zdrojích a úsporách energie.
Zdeněk Křivský

Zdeněk křivský

PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.

Jednatel společnosti PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o., která se zabývá projekcí a výstavbou rodinných domů již od roku 2002, a jednatel společnosti IWay Group s.r.o., která se věnuje „minidevelopmentu" na poli pasivních domů. Prosazuje dlouhé roky myšlenku stavět domy, které nepotřebují moc energie, jsou zdravé, směřují k nezávislosti, jsou šetrné k životnímu prostředí, a přesto jsou to „normální domy, pro normální lidi" tj. jednoduché a cenově dostupné. Bez složitých technologií, uživatelsky příjemné. Společnost, kterou vede se snaží respektovat klienta, a především jeho možnosti a požadavky. Nebýt „ultra" jen kvůli „průkazu". Nedělat z pasivních domů „exkluzivní" zboží, ale brát je jako normu, běžný standard.

veronika_bukova_sodomkova

VERONIKA BUKOVÁ SODOMKOVÁ

MESSY s.r.o.

Vystudovala Střední zemědělskou školu a hned po ukončení studia nastoupila do stavební společnosti MESSY s.r.o. na pozici koordinátorky developerských projektů. V letech 1999 – 2007 pracovala mimo stavební obor. Ve firmě zabývající se zpracováním kovů a plastů působila jako asistentka vedoucího výroby. V roce 2007 se vrátila zpět do firmy MESSY, kde se společně s manželem a synem podílí na řízení části firmy, která zajišťuje komplexní dodávky komínů. Kromě běžného provozu má na starosti péči o zákazníky, obchod a marketing. Od roku 2012 se plně věnuje problematice začleňování komínů do dřevostaveb a energeticky úsporných domů. Specializuje se na výpočty spalinových cest.

lucie_snajdrova

Lucie šnajdrová

Xella CZ, s.r.o.

Lucie na stavbách doslova vyrůstala – její otec je stavař a rozhodla se vydat v jeho stopách. Jako absolventka víceletého gymnázia byla na pozemním stavitelství brněnské VUT poněkud výjimkou. Svět techniků a stavařů si ji však definitivně získal a po inženýrském studiu absolvovala ještě postgraduální kurz Expertní činnost ve stavebnictví rovněž na VUT. Je zaujatá především myšlenkou chytrého stavění – snaží se o to, aby veškeré projekty, na kterých se podílí, byly stavěné efektivně, kvalitně, zdravě a úsporně. Dokladem toho je také již více než 300 zpracovaných projektů výzvy Zelená úsporám. Nyní působí jako Managerka velkoformatové výstavby ve společnosti Xella CZ&SK. Stará se zejména o zavedení nových produktů pro efektivní výstavbu, radí developerům a stavebním firmám jak zefektivnit jejich projekty a začlenit prefabrikaci i do již aktuálních projektů. Ve své mateřské společnosti má na starosti vedení několika inovačních projektů – osobně ji zajímá zejména edukační a poradenská činnost. Společně s kolegy pořádají odborně-praktické webináře a připravují také vzdělávací materiály pro odborné školy a stavební odborníky. Spolupracuje také s médii, pro něž konzultuje odborné otázky ze stavebnictví. Příležitostně přednáší na akcích pořádaných společností Xella, jako je například Ytong dialog, na konferencích a přednáškách spolupracuje také s Centrem pasivního domu.

Michal Čejka

Michal Čejka

PORSENNA o.p.s.

Je konzultantem v oblasti energetické efektivity a kvality vnitřního prostředí budov. Po absolvování bakalářského studijního programu „Architektura a stavitelství“ na stavební fakultě ČVUT v Praze dokončil v roce 2010 na téže fakultě magisterský studijní program „Budovy a prostředí“, specializující se na stavební fyziku, energetické hodnocení budov a jejich technická zařízení. Od roku 2009 je konzultantem společnosti PORSENNA o.p.s., ve které působí jako projektový manažer a senior konzultant v oblasti energetických úspor a stavebně fyzikálního posouzení staveb. Specializuje se na komplexní přístup při optimalizaci budov zahrnující nízkou energetickou náročnost, kvalitu vnitřního prostředí, efektivní využití obnovitelných zdrojů energie a adaptaci budov na změnu klimatu. V rámci společnosti se podílí na přípravě rozvojových projektů a témat, mezinárodních projektech, optimalizaci budov do energeticky pasivního standardu, zpracováním energetických auditů budov a zařízení, přípravě projektů EPC, studií proveditelnosti, odborných analýzách a publikacích. V letech 2012 a 2013 působil jako výzkumný pracovních v Klastr bioplyn, z.s.p.o., kde se zabýval optimalizací provozu bioplynových stanic a efektivním využitím vyrobeného tepla. Od roku 2015 je součástí užšího týmu aliance Šance pro budovy, kde jako odborný specialista spolupracuje na přípravě a vyjednávání podmínek dotačních titulů, přípravě novelizace legislativních předpisů a na strategii renovace budov a jejich adaptaci na změnu klimatu. Aktivně se účastní jednání pracovních skupin v oblasti energeticky efektivních budov. V roce 2011 získal evropský certifikát “Certified Passive House Designer” a zaměřil se na propagaci a reálnou energeticko-ekonomickou optimalizaci pasivních budov v rozsahu od rodinných a bytových domů až po veřejné budovy (základní a mateřské školy, sportovní haly, komunitní centra, apod.), ve které aktivně pokračuje dodnes. Externě na pozici konzultanta spolupracuje se Státním fondem životního prostředí (SFŽP), Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti, v rámci které mimo jiné působí jako lektor Centra pasivního domu se zaměřením na práci s PHPP a ekonomiku. Je odborným poradcem střediska EKIS PRAHA PORSENNA.

Jan Růžička

Jan Růžička

KUBUS atelier s.r.o.

Absolvoval obor Pozemní stavby a architektura na FSv ČVUT v Praze, v roce 2006 obhájil doktorskou práci v oboru Pozemní stavby na téma mechanických vlastností nepálených cihel. Od roku 2000 vede architektonické studio atelier KUBUS, které se zaměřuje na navrhování pasivních domů a ekologickou architekturu. V roce 2018 získal se svým projektem první cenu v soutěži Pasivní dům roku Zelená rekonstrukce v kategorii hlasování veřejnosti. Působí jako odborný asistent na Katedře konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT v Praze, přednáší problematiku konstrukcí budov, dřevostavby pro NE/PAS domy, přírodní stavební materiály, vede projekty a konstrukční ateliéry. Jako výzkumný pracovník působí v UCEEB Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT a věnuje se problematice udržitelné výstavby, přírodním stavebním materiálům a multikriteriálnímu hodnocení kvality budov. Má zkušenosti z domácích i mezinárodních výzkumných projektů. V rámci pracovní skupiny. Jako externí konzultant spolupracuje v rámci ČAS České agentury pro standardizaci na přípravě datového standardu ČR. Je členem řady profesních organizací: SHS – Sdružení hliněného stavitelství, CSBS Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov, od roku 2007 je členem CPD a od roku 2019 člen Rady CPD. 

jan_marton

Jan Márton

NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton

Autorizovaný architekt ČKA, 12 let praxe v navrhování úsporných staveb. Člen Rady Centra pasivního domu, místopředseda spolku Ekodům. Externí specialista na katedře Budovy a prostředí FSv ČVUT. Člen liberecké klimatické komise. Vydavatel a hlavní autor knihy Stavby ze slaměných balíků (2014). Jeho klienti společně s ním přednáší na konferenci Příběhy domů. Lektor kurzů zaměřených na přírodní stavitelství.

Petr Dusil

Petr Dusil

ATREA s.r.o. | DOMY ATREA

V roce 2001 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a konstrukce se specializací stavební fyzika. Od roku 2010 působí ve společnosti ATREA s.r.o. – zakládající člen Centra pasivního domu – na pozici koordinátora konceptu DOMY ATREA. Ve spolupráci s týmem odborných partnerů se podílí na správě a vývoji uceleného stavebního systému optimalizovaného pro výstavbu energeticky úsporných dřevostaveb. Věnuje se také publikační, přednáškové a konzultační činnosti, a podpoře trvale udržitelného stavebnictví. Členem Rady Centra pasivního domu je od roku 2020.

Josef Tlustý

Josef Tlustý

Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý

Absolvent ČVUT Praha, fakulta architektury. Studia završil diplomním projektem: Revitalizace ledáren v Praze Braníku – Galerie výtvarného umění v ateliéru architekta Jana Sedláka.
Udržitelností se v rámci spolupráce s AB Ateliérem a účastí na vzdělávacích akcích pořádaných CPD zabývá od roku 2009. V rámci vlastní praxe se zabývá projekty a řízením staveb energeticky pasivních domů.
Od roku 2019 členem CPD. Od roku 2020 člen Rady CPD, kde intenzivně spolupracuje na projektu Clim Archi Net. Ten si klade za cíl otevření širší diskuse s architekty, municipalitami a institucemi v oblasti udržitelnosti. Cílem je dosažení větší informovanosti odborné veřejnosti a veřejné správy v této sféře a pomoci tak naší zemi ve směřování k uhlíkové neutralitě. 

 


Naši členové
 • 3AE s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • RECIFA a.s.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • LINDAB s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Xella CZ, s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.

Naši partneři


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton