Jan Růžička

Jan Růžička

KUBUS atelier s.r.o.

Předseda Rady CPD. Absolvoval obor Pozemní stavby a architektura na FSv ČVUT v Praze, v roce 2006 obhájil doktorskou práci v oboru Pozemní stavby na téma mechanických vlastností nepálených cihel. Od roku 2000 vede architektonické studio atelier KUBUS, které se zaměřuje na navrhování pasivních domů a ekologickou architekturu. V roce 2018 získal se svým projektem první cenu v soutěži Pasivní dům roku Zelená rekonstrukce v kategorii hlasování veřejnosti. Působí jako odborný asistent na Katedře konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT v Praze, přednáší problematiku konstrukcí budov, dřevostavby pro NE/PAS domy, přírodní stavební materiály, vede projekty a konstrukční ateliéry. Jako výzkumný pracovník působí v UCEEB Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT a věnuje se problematice udržitelné výstavby, přírodním stavebním materiálům a multikriteriálnímu hodnocení kvality budov. Má zkušenosti z domácích i mezinárodních výzkumných projektů. V rámci pracovní skupiny. Jako externí konzultant spolupracuje v rámci ČAS České agentury pro standardizaci na přípravě datového standardu ČR. Je členem řady profesních organizací: SHS – Sdružení hliněného stavitelství, CSBS Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov, od roku 2007 je členem CPD a od roku 2019 člen Rady CPD. 

Petr Dusil

Petr Dusil

ATREA s.r.o. | DOMY ATREA

Místopředseda Rady CPD. V roce 2001 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a konstrukce se specializací stavební fyzika. Od roku 2010 působí ve společnosti ATREA s.r.o. – zakládající člen Centra pasivního domu – na pozici koordinátora konceptu DOMY ATREA. Ve spolupráci s týmem odborných partnerů se podílí na správě a vývoji uceleného stavebního systému optimalizovaného pro výstavbu energeticky úsporných dřevostaveb. Věnuje se také publikační, přednáškové a konzultační činnosti, a podpoře trvale udržitelného stavebnictví. Členem Rady Centra pasivního domu je od roku 2020.

Jan Vokáč

Jan vokáč

REHAU, s.r.o.

Vyučil jsem se instalatérem a v roce 2003 jsem dokončil studium nástavbového oboru podnikání. Dva roky jsem jako instalatér aktivně podnikal a během této doby se mi topenařina doslova vryla pod kůži. A jen tak mě nepustí. V roce 2006 jsem nastoupil do velkoobchodu KOSKA na pozici nákupčího a technika pro skupinu výrobků regulace, hydrauliky a systémů plošného vytápění. Z tohoto místa již vedla cesta k mému stávajícímu angažmá ve společnosti REHAU, kde od roku 2007 působím na pozici obchodně-technického zástupce pro oblasti systémů plošného vytápění a chlazení, rozvodů pitné a šedé vody, odhlučněné kanalizace, dálkových rozvodů tepla a okrajově i systémů pro geotermální získávání energie.
Celou svou profesní kariéru jsem zastáncem kvality, kterou je logicky nutné i zaplatit. Ve své profesi tedy u zástupců odborné veřejnosti prosazuji kvalitní výrobky, které jsou na první pohled pro zákazníka sice dražší, ale zároveň mu v praxi přinášejí větší užitnou hodnotu, ať už v lepším uživatelském komfortu, delší životnosti, nebo bezporuchovém provozu. Dnešní projekty se staví s normativní životností 50 let, ovšem některé prvky nejsou schopny takovou životnost zajistit. A nejde o to, že by tyto prvky zastarávaly (pouze) technicky. Jde o skutečnou životnost, které tyto výrobky (ne)dosahují.
Z pozice člena Rady CPD se tedy chci zasadit o propagaci kvalitních řešení a kvalitní práce, což jsou faktory, které pomohou nároky na životnost staveb splnit.

no photo male

vlastimil sova

KM BETA, a.s.

připravujeme...

veronika_bukova_sodomkova

VERONIKA BUKOVÁ SODOMKOVÁ

MESSY s.r.o.

Vystudovala Střední zemědělskou školu a hned po ukončení studia nastoupila do stavební společnosti MESSY s.r.o. na pozici koordinátorky developerských projektů. V letech 1999 – 2007 pracovala mimo stavební obor. Ve firmě zabývající se zpracováním kovů a plastů působila jako asistentka vedoucího výroby. V roce 2007 se vrátila zpět do firmy MESSY, kde se společně s manželem a synem podílí na řízení části firmy, která zajišťuje komplexní dodávky komínů. Kromě běžného provozu má na starosti péči o zákazníky, obchod a marketing. Od roku 2012 se plně věnuje problematice začleňování komínů do dřevostaveb a energeticky úsporných domů. Specializuje se na výpočty spalinových cest.

no photo male

Stanislav paleček

Diagnostika Paleček

připravujeme...

Michal Čejka

Michal Čejka

PORSENNA o.p.s.

Je konzultantem v oblasti energetické efektivity a kvality vnitřního prostředí budov. Po absolvování bakalářského studijního programu „Architektura a stavitelství“ na stavební fakultě ČVUT v Praze dokončil v roce 2010 na téže fakultě magisterský studijní program „Budovy a prostředí“, specializující se na stavební fyziku, energetické hodnocení budov a jejich technická zařízení. Od roku 2009 je konzultantem společnosti PORSENNA o.p.s., ve které působí jako projektový manažer a senior konzultant v oblasti energetických úspor a stavebně fyzikálního posouzení staveb. Specializuje se na komplexní přístup při optimalizaci budov zahrnující nízkou energetickou náročnost, kvalitu vnitřního prostředí, efektivní využití obnovitelných zdrojů energie a adaptaci budov na změnu klimatu. V rámci společnosti se podílí na přípravě rozvojových projektů a témat, mezinárodních projektech, optimalizaci budov do energeticky pasivního standardu, zpracováním energetických auditů budov a zařízení, přípravě projektů EPC, studií proveditelnosti, odborných analýzách a publikacích. V letech 2012 a 2013 působil jako výzkumný pracovních v Klastr bioplyn, z.s.p.o., kde se zabýval optimalizací provozu bioplynových stanic a efektivním využitím vyrobeného tepla. Od roku 2015 je součástí užšího týmu aliance Šance pro budovy, kde jako odborný specialista spolupracuje na přípravě a vyjednávání podmínek dotačních titulů, přípravě novelizace legislativních předpisů a na strategii renovace budov a jejich adaptaci na změnu klimatu. Aktivně se účastní jednání pracovních skupin v oblasti energeticky efektivních budov. V roce 2011 získal evropský certifikát “Certified Passive House Designer” a zaměřil se na propagaci a reálnou energeticko-ekonomickou optimalizaci pasivních budov v rozsahu od rodinných a bytových domů až po veřejné budovy (základní a mateřské školy, sportovní haly, komunitní centra, apod.), ve které aktivně pokračuje dodnes. Externě na pozici konzultanta spolupracuje se Státním fondem životního prostředí (SFŽP), Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti, v rámci které mimo jiné působí jako lektor Centra pasivního domu se zaměřením na práci s PHPP a ekonomiku. Je odborným poradcem střediska EKIS PRAHA PORSENNA.

jan_marton

Jan Márton

NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton

Autorizovaný architekt ČKA, 12 let praxe v navrhování úsporných staveb. Člen Rady Centra pasivního domu, místopředseda spolku Ekodům. Externí specialista na katedře Budovy a prostředí FSv ČVUT. Člen liberecké klimatické komise. Vydavatel a hlavní autor knihy Stavby ze slaměných balíků (2014). Jeho klienti společně s ním přednáší na konferenci Příběhy domů. Lektor kurzů zaměřených na přírodní stavitelství.

Josef Tlustý

Josef Tlustý

Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý

Absolvent ČVUT Praha, fakulta architektury. Studia završil diplomním projektem: Revitalizace ledáren v Praze Braníku – Galerie výtvarného umění v ateliéru architekta Jana Sedláka.
Udržitelností se v rámci spolupráce s AB Ateliérem a účastí na vzdělávacích akcích pořádaných CPD zabývá od roku 2009. V rámci vlastní praxe se zabývá projekty a řízením staveb energeticky pasivních domů.
Od roku 2019 členem CPD. Od roku 2020 člen Rady CPD, kde intenzivně spolupracuje na projektu Clim Archi Net. Ten si klade za cíl otevření širší diskuse s architekty, municipalitami a institucemi v oblasti udržitelnosti. Cílem je dosažení větší informovanosti odborné veřejnosti a veřejné správy v této sféře a pomoci tak naší zemi ve směřování k uhlíkové neutralitě. 

 


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Protronix s.r.o.
 • Refsite Group s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • REFAGLASS s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • SLAVONA, s.r.o.
 • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton

Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby