1. května 2012

Seminář Snižování energetické náročnosti budov

Společnost Intoza zve 10. května 2012 na seminář k novele směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov v ČR, ke změnám zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií  a k novele vyhlášky č. 148/2007 Sb., energetická náročnost budov.

 

Odborný garant: Ing. Jiří Šála, CSc.

Přednáší: Ing. Jiří Šála, CSc.

Seminář je zaměřen na:

 • Zavádění novely směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov v ČR.
 • Předepsané změny, zejména v rozsahu povinného hodnocení, výše požadavků (nákladově optimální úroveň požadavků, nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie), časový postup zavádění.
 • Změny zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a novela vyhlášky č. 148/2007 Sb., energetická náročnost budov.
 • Nové povinnosti pro budovy veřejné moci, při prodejích, pronájmech a jejich inzerci.
 • Důsledky v navrhování a provádění budov s velmi nízkou energetickou náročností.
 • Možnosti veřejné ekonomické podpory při snižování energetické náročnosti budov.
 • Předpokládaný rozvoj iniciačních a motivačních dotačních programů typu OPŽP, ZÚ a Nový Panel  s požadavky nad rámec předpisu.

Seminář je určen pro:

stavební firmy, stavební inženýry a techniky, architekty, energetické auditory a experty, autorizované inspektory, znalce v oboru stavebnictví, poradce, školy stavebního zaměření a širokou odbornou veřejnost v oblasti tepelné ochrany a energetické náročnosti budov.

Účastníci semináře mohou program semináře ovlivnit zasláním svých námětů a konkrétních dotazů na katerina.peronkova@intoza.cz, na které přednášející v průběhu semináře odpoví.

Organizační informace a podmínky účasti:

 • Místo konání: Školicí středisko OTAZNÍK, Intoza s.r.o., Varšavská 1583/99,709 00 Ostrava Hulváky
 • Termíny konání: 10. květen 2012 od 9:00 hodin do 15:00 hodin (prezence účastníků semináře od 08:30 hodin),
 • Účastnický poplatek: 1.440,-- Kč včetně DPH pro jednoho účastníka semináře, cena zahrnuje náklady na seminář a občerstvení
 • Číslo účtu: 4860032/0800, variabilní symbol: 10052012

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře písemně na adresu společnosti Intoza s.r.o., Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava Hulváky nebo elektronickou poštou na katerina.peronkova@intoza.cz nebo faxem na (+420) 596 100 330.

Na jedné přihlášce může být uvedeno i více účastníků. Daňový doklad bude účastníkům semináře předán při prezentaci účastníků v den konání semináře. Poplatek lze výjimečně uhradit na místě při prezentaci v hotovosti.Platí však podmínka, že účastník semináře musí zaslat před konáním semináře závaznou přihlášku. V případě změny data nebo místa konání semináře budou přihlášení zájemci s předstihem informováni.

Více informací získáte na pozvánce a přihlášce nebo na webu společnosti Intoza.

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • BACHL, spol. s r.o.
 • REFAGLASS s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Michael Jaďuď
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Čanda, s.r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • REHAU, s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • Passive Technology s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton

Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby