8. září 2023

Střední škola Českobrodská

 

Revitalizace školy Českobrodská na chytrou, udržitelnou, bezpečnou, provozně energeticky a uhlíkově pozitivní budovu.

Místo realizace

Českobrodská 362/32a, 190 00 Praha 9

Autor

Jiří Tencar, Pavel Šulc, Jiří Škopek, Michaela Václavská, Norbert Glejdura, Marek Machač, Monika Hrubešová, Lucie Roubalová, David Nývlt, Patricia Sičáková, Karolína Vojáčková, Ondřej Kramer, Michal Mazanec, Lukáš Skládal, Vojtěch Pražák, Ondřej Fábry, Václav Mašek, Petr Ducháček, Petr Jakovec, Petr Hejtmánek, Michal Bureš, Radek Brandejs 

Atelier: ECOTEN, s.r.o. (člen Centra pasivního domu) a Pavel Šulc

Investor

Hl. město Praha skrze Střední odborná škola – Centrum odborné přípravy a Gymnázium, Poděbradská 179/1, 190 00 Praha 9

Dodavatel

Subterra, a. s.

Datum kolaudace projektu

30. 6. 2023

Fotograf:
Martin Micka

ecoten_rekonstrukce SŠ Českobrodská

Popis hlavní myšlenky projektu

Renovace školy v Českobrodské ulici na chytrou, udržitelnou, bezpečnou, provozně energeticky a uhlíkově pozitivní budovu představuje ojedinělou přeměnu objektu ze 70. let na moderní vzdělávací instituci 21. století – je přehledná, uživatelsky komfortní a přirozeně stárnoucí.

Dominantním materiálem fasád je vertikální obklad ze sibiřského modřínu, který doplňují plochy obložené tmavě šedými cembonitovými deskami. Na budově se postupně začíná uplatňovat popínavá zeleň, která budovu více propojí s okolní zelení a poskytne stínění sluncem exponovaným oknům. Hlavní vstupy do budovy tvoří výrazné černé rámy, zámečnické detaily a oplechování jsou antracitové.

Škola obsahuje pestrý mix vzdělávacích oborů od učňovských až po gymnaziální. Původně spletité dispoziční bludiště nahradila přehledná dispozice respektující požadavky všech vzdělávacích oborů. Nové prostory školy jsou univerzální a umožňující adaptabilitu instituce na budoucí požadavky moderního vzdělávání. Velkorysé komunikační prostory, představují páteř budovy a jsou zároveň místem setkávání, velkými okny umožňují průhledy do okolní zeleně i do nového venkovního atria, které leží v srdci dispozice a do kterého se obrací jak hlavní komunikace budovy, tak i kmenové učebny. Vstupní podlaží navíc nabízí přímé propojení s atriem už ze vstupní haly, školní jídelny i kavárny. Stín v letních měsících poskytují velké látkové baldachýny, do budoucna i vzrostlé stromy. Atrium dále přechází do rozličných venkovních prostorů plných zeleně, sloužících jak pro alternativní venkovní výuku, tak i pro aktivní odpočinek studentů. Celý prostorový koncept staví na transparentnosti, která by měla být u veřejných institucí prioritou.

Koncepce interiéru vizuálně usnadňuje orientaci v budově. Jsou zde nadstandardně používány prosklené příčky, dveřní světlíky a nadsvětlíky a jednotlivé typologicky významné dispoziční celky jsou barevně odlišeny. Z neutrálně řešených vstupních prostor a komunikací jsou průhledy prosklenými světlíky snadno identifikovatelné teple žlutě označené učebny, tmavě modré kabinety, administrativa a vedení školy. Barevnost typologických celků je řešena ne dominantním použitím barvy, ale barevnými akcenty. Zámečnické konstrukce a drobné konstrukční detaily jsou stejně jako na fasádě voleny v kontrastní černé barvě. Důležitým prvkem usnadňujícím orientaci v budově je přehledný informační a orientační systém vyvinutý grafiky na míru. Dům i jeho nejbližší okolí tak fungují v příjemné symbióze.

Technické informace

Inovativní, chytrá, udržitelná, inkluzivní a finančně konkurenceschopná rekonstrukce školní budovy, která řeší globální výzvy pomocí lokálních řešení, je přenositelná na jakoukoli typologii dosahující standardů 21. století. Budova slouží jako živá laboratoř pracující s velmi rozsáhlým objemem provozních dat, která jsou využívána pro další výzkum a hodnocení provozu budovy.

Projekt je založen na třech pilířích udržitelnosti a získal nejvyšší certifikát SBToolCZ:

Environmentální pilíř

 • Provozně energeticky a uhlíkově pozitivní budova
 • Poprvé byla použita inovativní dřevěná zavěšená fasáda ENVILOP, která je výsledkem českého aplikovaného výzkumu na ČVUT v Praze.
 • Obvodový plášť budovy splňuje standardy pasivního domu
 • Geotermální tepelná čerpadla (vytápění, chlazení a ohřev vody), fotovoltaika 147 kWp; baterie 300 kWh
 • Inovativní prediktivní řídicí systém: Předpověď spotřeby energie v budově, výroby z fotovoltaických panelů a spotových cen elektřiny na jeden den dopředu. Hlavní prioritou je energetická soběstačnost, pak spotové ceny elektřiny a následně cena vybití baterie.
 • Šedá voda ze sprch a umyvadel je čištěna a využívána ke splachování toalet.
 • Dešťová voda se akumuluje a využívá k zavlažování.
 • Budova má rozsáhlou zelenou střechu a vertikální zeleň

Pilíř Uživatelského komfortu

 • Nucené větrání s rekuperací tepla a rekuperačními výměníky tepla řízené čidly CO2&VOC
 • Mikroklima řízené automatickým řídicím systémem na základě rozvrhu učeben, přítomnosti osob a částečně řízené manuálně
 • Větrání, vytápění a chlazení se zastaví při otevření oken
 • Světla jsou řízena podle úrovně denního světla tak, aby se udržovalo 500 luxů na stole. Automaticky ovládané žaluzie. Světla a žaluzie by mohly být ovládány také ručně

Pilíř ekonomiky a řízení

 • Výpočet nákladů životního cyklu jako nástroj pro rozhodování
 • Úplný soubor dokumentace skutečného stavu budovy včetně jednotlivých profesí a provozních příruček.
 • Měření a řízení všech spotřebičů a uzlů s významnou spotřebou energie
 • Byly vybudovány odpadové řetězce od učeben až po centrální sběrné místo

Do projektu byly zapojeni všechni podstatní stakeholdři (klient, architekt, generální projektant, oponent, zástupce školy - zaměstnanci, učitelé a žáci, zástupce správce objektu, certifikovaný odborník SBToolCZ).

 

Více informací o projektu na YouTube a Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=TrZlyCfiGRM&t=3s 
https://www.youtube.com/watch?v=zjMGTts4UfA
https://www.youtube.com/watch?v=BIkgV5JQaPQ
https://www.youtube.com/watch?v=CUWdvO0SJ90
https://youtu.be/5vS7o9GoSuA
https://www.eon.cz/energy-globe/hlasovani/revitalizace-skoly-ceskobrodska-v-praze/ 
podcast:
https://open.spotify.com/episode/4ArPo22V0MZPcLx5bxAWb7 


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Evora Trade s.r.o.
 • Budovy21 s.r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Glass
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Evora Design s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství