7. ledna 2015

Strop z dřevěných kolíkovaných desek – přívětivé mikroklima, snadná a rychlá montáž

Současné trendy v moderní architektuře znovuobjevují dřevo jako materiál pro finální povrchové úpravy. Moderní architektura, která je založená na jednoduchosti a strohosti, klade požadavky na tvar a vzhled dřevěných dílců. Čistý deskový strop je vnímán jako více vhodný než třeba strop trámový.

 

Dílce, ze kterých je stavba stavěna, tak mohou plnit jak funkci nosnou, tak i pohledovou. To s sebou přináší jednak velké urychlení procesů na stavbě, ale také klade vyšší nároky na kvalitu provedení a nároky na celkové zacházení s výrobky od doby, co opustí výrobní závod po usazení do finální polohy ve stavbě. 

Dřevěný deskový strop 02
Příprava panelů před zahájením montáže

 

V následujícím příspěvku je popsána montáž pohledového dřevěného stropu, který je proveden z dřevěných kolíkovaných desek. Tyto dílce se vyrábějí z dřevěných hoblovaných KVH fošen obdélníkového průřezu šířky cca 60 mm a variabilní výšky 80, 100, 120, 140, 160, 180 i více mm. Délka těchto KVH fošen může být až 13 m. Tyto lamely se delší stranou průřezu sesadí k sobě, stlačí a provrtají. Do vyvrtaných otvorů se vtlačují dřevěné kolíky z tvrdého dřeva vysušeného na vlhkost 8%. Po vyrovnání vlhkosti se smrkovým dřevem lamel, vysušených na vlhkost 12 až 15%, dojde k nabobtnání hmoždinek a tím pevnému spojení lamel.

Takto se vytváří dílce šíře 600 mm, které se na stavbě sesazují k sobě a vytváří se jimi souvislý deskový strop. 

V našem konkrétním případě rodinného domu ve Slaném se jedná o strop nad 2.np na půdorysný rozměr 6,2 x 14,5 m. Statickým výpočtem při daném zatížení a maximálním rozpětí 5 m byla určena výška průřezu stropu na 160 mm. Strop byl pnut dle umístění nosných stěn nad částí půdorysu příčně a nad částí podélně. Délka dílců byla 7 m – na celou šířku domu. Montáž byla dopodrobna připravena a promyšlena dopředu, tudíš na stavbě nevznikaly žádné překvapivé události.

Dřevěný deskový strop 03
Uchycení panelu do závěsného zařízení

 

Na závěr je třeba uvést několik zajímavých souvislostí. Montáž stropu o ploše 90 m2 trvala 5 h, tzn. rychlost montáže byla 18 m2/h. Jen pro srovnání časové náročnosti montáže stropu z kolíkovaných desek a klasického trámového stropu - montáž stropu nad 1.np o stejné ploše, který byl navržen jako trámový, trvala včetně montáže průvlaků a zhotovení záklopu z OSB desek 5 dní. Abychom však porovnávali porovnatelné je k tomuto času ještě nutné přičíst další čas potřebný pro zhotovení finální povrchové vrstvy v tomto případě sádrokartonového podhledu.

Dřevěný deskový strop 04
Přeprava panelu na místo určení

 

V momentě dokončení montáže kolíkovaného stropu je hotova nosná konstrukce stropu – tzn. strop je ihned pochozí, zároveň je i dokončena povrchová úprava stropu – tzn. již není třeba se ke stropu vracet s dalšími navazujícími činnostmi. Časová úspora při zhotovení kolíkovaného stropu oproti klasickému stropu se sádrokartonovým podhledem je tedy dosti významná.

A jaké má tento strop další výhody?

Použití přírodního dřeva bez chemických prostředků (lepidel, nátěrů a impregnací) přináší ohromnou výhodu ekologickou a to: čisté mikroklima v interiéru, teplé a pohledově přívětivé povrchy stěn, kousek přírody do našich přetechnizovaných interiérů.

Dřevěný deskový strop 05
Usazení panelu
Dřevěný deskový strop 06
Stažení panelu k sobě
Dřevěný deskový strop 07
Vsazení pera do drážky mezi panely
Dřevěný deskový strop 08
Vsazení pera do drážky mezi panely (detail)
Dřevěný deskový strop 10
Hotový strop

 

Text a foto: Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

 

Diskuse


Naši členové
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Internorm-okno, s.r.o.
 • Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • REHAU, s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • ISOCELL GmbH.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Meesenburg s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Ing. Jiří Čech
 • FINO-trade s.r.o.