Učíme se stavět energeticky úsporně - metodika pro učitele středních škol

Metodická příručka "Pasivní dům" obsahuje komplexní výukový program pro střední školy stavební, které mohou obohatit svou výuku o oblast energeticky šetrných budov.

 

V rámci náplně výukového programu spolupracujeme s několika středními stavebními školami, např. se Střední průmyslovou školou stavební Dušní v Praze nebo Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Volyně.

Středním školám stavebním pomáháme se vzdělávacím programem o energeticky efektivních domech. Podílíme se na tvorbě výukových materiálů pro studenty i pedagogy, navržení vhodného programu výuky, plánu exkurzí do ukázkových pasivních domů a mnoha dalších aktivitách.

Metodická příručka pro učitele středních škol "Pasivní dům - učíme se stavět energeticky úsporně", je první publikací svého druhu, kterou jsme vydali v roce 2011. Jejím cílem je doplnit výuku na středních odborných školách o problematiku pasivních domů. Pedagogickým pracovníkům dává dosttečné teoretické a metodické podklady. Studentům, jakožto budoucím odborníkům, umožňuje jejich připravenost na změny legislativy. Současně zvyšuje šance na jejich lepší uplatnění na trhu práce v českém i evropském prostředí.

Metodická příručka má 10 kapitol. Každá poskytuje podklady pro jednu vyučovací hodinu. V rámci vzdělávacího programu je učiteli k dispozici:

 • metodická příručka
 • pracovní listy
 • balíček pro učitele s ukázky izolací, těsnících materiálů a vzorky oken
 • informační listy s 10 zpracovanými tématy
 • prezentace v elektronické podobě
 • filmy s tématikou pasivních domů

Výukový program využívá metody aktivního vyučování s interaktivními metodami - práce s textem, kvíz, názorná hra, brainstroming, skupinová práce a jiné zážitkové metody. Cvičení rozvíjí logické myšlení a kreativitu.

K výukovému programu zajišťujeme pro pedagogy a školy následnou technickou podporu:

 • poradenství a konzultace
 • možnost externího lektorování programu nebo rozšíření o tematické přednášky
 • zajištění pasivího domu pro exkurzi v okolí
 • možnost zajištění dalších kontaktů s firmami a architekty pro přednáškovou činnost

Náhled obsahu příručky a 1. kapitolu naleznete v sekci ke stažení.

Výukový program byl vytvořen v roce 2011 za finanční podpory Ministerstva životního prostředí.

MŽP ČR

Ke stažení

Diskuse


Naši členové
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • PROPASIV s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • WIPPRO GmbH
 • CONDA s.r.o.
 • ISOCELL GmbH.
 • 3AE s.r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • CIUR a.s.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Jan Foff
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Ing. Jiří Čech
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • S-Power Energies, s.r.o.
 • Lightway s.r.o