Učíme se stavět energeticky úsporně - metodika pro učitele středních škol

Metodická příručka "Pasivní dům" obsahuje komplexní výukový program pro střední školy stavební, které mohou obohatit svou výuku o oblast energeticky šetrných budov.

 

V rámci náplně výukového programu spolupracujeme s několika středními stavebními školami, např. se Střední průmyslovou školou stavební Dušní v Praze nebo Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Volyně.

Středním školám stavebním pomáháme se vzdělávacím programem o energeticky efektivních domech. Podílíme se na tvorbě výukových materiálů pro studenty i pedagogy, navržení vhodného programu výuky, plánu exkurzí do ukázkových pasivních domů a mnoha dalších aktivitách.

Metodická příručka pro učitele středních škol "Pasivní dům - učíme se stavět energeticky úsporně", je první publikací svého druhu, kterou jsme vydali v roce 2011. Jejím cílem je doplnit výuku na středních odborných školách o problematiku pasivních domů. Pedagogickým pracovníkům dává dosttečné teoretické a metodické podklady. Studentům, jakožto budoucím odborníkům, umožňuje jejich připravenost na změny legislativy. Současně zvyšuje šance na jejich lepší uplatnění na trhu práce v českém i evropském prostředí.

Metodická příručka má 10 kapitol. Každá poskytuje podklady pro jednu vyučovací hodinu. V rámci vzdělávacího programu je učiteli k dispozici:

 • metodická příručka
 • pracovní listy
 • balíček pro učitele s ukázky izolací, těsnících materiálů a vzorky oken
 • informační listy s 10 zpracovanými tématy
 • prezentace v elektronické podobě
 • filmy s tématikou pasivních domů

Výukový program využívá metody aktivního vyučování s interaktivními metodami - práce s textem, kvíz, názorná hra, brainstroming, skupinová práce a jiné zážitkové metody. Cvičení rozvíjí logické myšlení a kreativitu.

K výukovému programu zajišťujeme pro pedagogy a školy následnou technickou podporu:

 • poradenství a konzultace
 • možnost externího lektorování programu nebo rozšíření o tematické přednášky
 • zajištění pasivího domu pro exkurzi v okolí
 • možnost zajištění dalších kontaktů s firmami a architekty pro přednáškovou činnost

Náhled obsahu příručky a 1. kapitolu naleznete v sekci ke stažení.

Výukový program byl vytvořen v roce 2011 za finanční podpory Ministerstva životního prostředí.

MŽP ČR

Ke stažení

Diskuse


Naši členové
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • Stapring, s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • CONDA s.r.o.
 • Wobau cz s.r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • Jan Foff
 • Chytrý dům s.r.o.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • Martin Jindrák
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • Lightway s.r.o
 • KUBUS atelier s.r.o.