Termín realizace: 2019 – 2021
Garant projektu: Ing. Libor Hrubý/ libor.hruby@pasivnidomy.cz

Cíle projektu

 • Komplexní edukační program o environmentálních souvislostech při navrhování energeticky úsporných staveb, v návaznosti na adaptační opatření ke změnám klimatu.
 • Proškolení lektorů kurzů „Učíme navrhování energeticky úsporných domů"
 • Kurzy pro pedagogy „Učíme navrhování energeticky úsporných domů"
 • Dvě mezinárodní konference

Výstupy projektu

 • Tvorba a příprava vzdělávacího kurzu: Aktualizace vícedenního kurzu pro pedagogy (se začleněním nejaktuálnějších environmentálních, technologických a technických poznatků
 • Jak efektivně učit a předávat téma svým studentům: 45 pedagogů SŠ, VOŠ a VŠ stavebního a architektonického směru tak získá hluboké znalosti k tomuto tématu
 • Školení lektorů kurzu: posílení lektorských a prezentačních dovedností u 20 lektorů
 • Konference: proběhnou 2 mezinárodní konference zaměřené na energeticky šetrné stavění s vazbou na klimatickou změnu, s účastí 100 pedagogů a lektorů EVVO.

Postup řešení

 • 20 lektorů (10 témat, 2 alternující lektoři/téma), budou sami intenzivně proškoleni a supervidováni v tom, jak efektivně učit a prezentovat téma energeticky šetrného navrhování a stavění pedagogům (tj. účastníkům kurzů)
 • Lektoři krátce po proškolení nově nabyté znalosti a dovednosti aplikují a ověří si v praxi při pilotním testování a posléze i na „ostrých" bězích kurzu.
 • Při pilotním běhu budou lektoři supervidováni – tedy dostanou odbornou zpětnou vazbu. Z každého kurzu pak získají také ústní i písemné hodnocení od účastníků kurzů.
 • 45 účastníků unikátních kurzů (tedy pedagogů SŠ, VOŠ a VŠ stavebního a architektonického směru) na kurzech komplexně proškolíme v problematice a podpoříme je v dovednostech, jak téma energeticky úsporného stavění reagujícího na klimatickou změnu učit své studenty – předpokládáme díky tomu silný multiplikační efekt a výrazné posílení tuzemského environmentálně uvědomělého stavebnictví.
 • Bude otevřena možnost dalších konzultací mezi organizací a pedagogy po skončení kurzů tak, abychom podpořili co nejhladší aplikaci získaných zkušeností na kurzu do pedagogické praxe na SŠ, VOŠ a VŠ.
 • 2 plánované konference se budou zaměřovat na další prohloubení stávajících znalostí a rozšíření obzoru o aktuální tuzemské i mezinárodní poznatky u min. 100 zástupců cílové skupiny z řad pedagogů a lektorů.
 • Zároveň budou obě konference svojí povahou podporovat networking mezi pedagogy SŠ, VOŠ a VŠ stavebního a architektonického směru a dalšími účastníky konference z řad veřejné sféry, podnikatelské sféry i z oblasti zástupců občanské společnosti.

V současné době hledáme lektory pro kurzy Centra pasivního domu, pokud máte zájem, neváhejte se obrátit na

libor.hruby@pasivnidomy.cz

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • atelier3, s.r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 • Stanislav Martínek
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • BACHL, spol. s r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • EnergySim s.r.o.
 • CONDA s.r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství