5. června 2023

Už jen pasivní domy a pořádné rekonstrukce. Nová zelená úsporám mění od září podmínky pro dotace

2. 6. 2023. Praha Státní fond životního prostředí dnes oznámil úpravy v nastavení podmínek programu Nová zelená úsporám. Profesní sdružení Centrum pasivního domu a Sdružení EPS ČR vítají, že navyšuje míru podpory pro kvalitní renovace o 20 % až 30 % oproti předchozím podmínkám a že u novostaveb budou podporovány jen pasivní domy, tedy stavby, které jsou výrazně úspornější, než požadují aktuálně platné normy. Výměna plynových kotlů za tepelná čerpadla bude podporována v budovách, kde to dává ekonomický smysl, tedy v budovách v energetické třídě D a výše.

 

Komplexní renovace získají vyšší dotaci 

Pro rodinné domy bude Nová zelená úsporám pokračovat ve vylepšené podobě. Výrazně se navýší dotace na zateplení – žadatelé, kteří zateplí svůj dům komplexně, nově získají až 950 tisíc korun, tedy až o 300 tisíc korun více než v současné etapě. 

Vítáme, že Státní fond životního prostředí připravil nové podmínky programu Nová zelená úsporám v úzké diskusi s odbornou veřejností. Zásadní pro nás bylo zachovat stabilitu a důvěryhodnost programu, efektivně podporovat smysluplná opatření směřující ke kvalitním renovacím budov a snižovat administrativní zátěž žadatelů o dotaci. To se úpravou podmínek podařilo. Těžiště programu by mělo i do budoucna stát na kvalitních komplexních renovacích, a nikoliv na překotné instalaci fotovoltaických systémů s vysokými přetoky energie do sítě nebo nepromyšlené výměně zdrojů v nezateplených budovách. 

Nové podmínky programu Nová zelená úsporám nyní více zvýhodní stavebníky, kteří se odhodlají renovovat dům tak říkajíc z gruntu. Izolují jej silnější tepelnou izolací, vymění okna za nová s trojskly, instalují efektivní technologie, obnovitelné zdroje nebo si zajistí příjemnější vnitřní prostředí pomocí vzduchotechniky s rekuperací tepla. Mohou tak snížit potřebu energie o 60-85 %. I proto se míra podpory na kvalitní renovace zvyšuje o 20 % až 30 % oproti předchozím podmínkám. Investované prostředky se stavebníkovi vrátí v horizontu 10 až 15 let.

Je správné, že v budovách, jejichž obálka odpovídá minimálně klasifikaci D v průkazu energetické náročnosti. V takových budovách lze provozovat tepelné čerpadlo s optimální účinností i životností a rozumnými provozními náklady. Naopak v úplně nezateplené budově se nemusí výměna starého plynového kotle za nové tepelné čerpadlo stavebníkovi vyplatit. Právě správně provedená tepelně izolační obálka, tedy tzv. zateplení, je podstatou kvalitní renovace.

Nízkopříjmoví vlastníci bytů si polepší

Díky změně financování podpoříme více domácností než dosud. Vedle dotací pro rodinné domy, kde už dnes nízkopříjmovým domácnostem pomáháme, nově přidáme podporu i pro bytové domy, kde žijí senioři, rodiny pobírající příspěvek na bydlení nebo lidé se třetím stupněm invalidity. Podpoříme nízkopříjmové vlastníky bytových jednotek a družstevních podílů tak, aby kvůli obavám z navyšování pravidelných příspěvků do fondu oprav nebrzdili nákladné renovace domů. Žadatele z hospodářsky a sociálně ohrožených území zvýhodníme o 10 % vyšší dotací. Podporu jsme připravili i pro bytové domy ve vlastnictví obcí," uvedl ke změně podmínek pro bytové domy ministr životního prostředí Petr Hladík.

Už jen pasivní novostavby

V oblasti novostaveb budou už podpořeny pouze stavby v nejvyšším energetickém standardu, výše dotace bude navýšena na 535 tisíc korun. U pasivních domů došlo ke zmírnění požadavků na měrnou potřebu tepla na vytápění na úroveň 20 kWh/m2 za rok, která reaguje na legislativní a normativní úpravy výpočetních vztahů. Zůstává zachován důraz na promyšlený architektonický koncept kompaktního tvarového řešení a správné orientace vůči světovým stranám. Současně platí požadavek na vyšší zapojení obnovitelných zdrojů. 

Nové podmínky programu zachovávají podporu novostaveb v energeticky pasivním standardu. Jde o velmi úsporné domy s promyšlenou architektonickou koncepcí, kompaktním tvarem a správnou orientací vůči světovým stranám. Do budoucna předpokládám zvyšování požadavků na pokrytí spotřeby energie obnovitelnými zdroji a možná i zvýhodnění projektů s nižší celkovou uhlíkovou stopou, zohledňující i energii zabudovanou ve stavebních materiálech.

Státní fond životního prostředí dlouhodobě podporuje tento trvale udržitelný směr výstavby a ukazuje tak cestu, kterou by se stavebníci měli ubírat. U pasivních domů došlo ke zmírnění požadavků na měrnou potřebu tepla na vytápění na úroveň 20 kWh/m2 za rok, která reaguje na legislativní a normativní úpravy výpočetních vztahů. Zůstává zachován důraz na promyšlený architektonický koncept kompaktního tvarového řešení a správné orientace vůči světovým stranám. Současně platí požadavek na vyšší zapojení obnovitelných zdrojů. 

Možnost kombinovat podporu zůstává

V nové etapě programu zůstane možnost kombinovat podporu na více různých opatření v rámci jedné žádosti. Nemění se ani motivační bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci. Program bude i nadále bonifikovat projekty na území znevýhodněných krajů – Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, zcela nově pak zvýhodní i projekty mimo tyto znevýhodněné kraje, které budou realizovány na území obce s rozšířenou působností z regionů podporovaných státem.

Tepelné čerpadlo místo starého plynového kotle a stejná podpora fotovoltaiky 

Podpora výměny zdrojů energie se rozšíří o možnost výměny starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo. Instalace tepelných čerpadel bude dotována v budovách, jejichž obálka odpovídá minimálně klasifikaci D v průkazu energetické náročnosti. V takových budovách lze provozovat tepelné čerpadlo s optimální účinností i životností a rozumnými provozními náklady. V nezměněné výši zůstane podpora fotovoltaiky.

Podmínky nové etapy programu Nová zelená úsporám jsou zveřejněny na webu programu v sekci Dokumenty: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/podminky-2023/

Pro více informací

Michal Čejka, konzultant energetických úspor, Centrum pasivního domu, michal.cejka@pasivnidomy.cz, 736 767 344

Pro média: Aneta Drobná, aneta.drobna@pasivnidomy.cz, 722 673 257 

Evora_RD Žabovřesky, Brno

Foto: Autor - člen Centra pasivního domu EVORA CZ, s.r.o., RD Žabovřesky, Brno.jpg

Ke stažení


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Čanda, s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Stanislav Martínek
 • 2MAD s.r.o.
 • Meesenburg s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Ing. arch. Dalibor Borák - BORÁK ARCHITEKTI
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • BACHL, spol. s r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Glass
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • REFAGLASS s.r.o.
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství