Erasmus+

Projekt informuje a vzdělává v oblasti výstavby, rekonstrukce pasivních budov jako vhodného prostředku reakce na klimatickou změnu.

Zvyšuje vzdělanost a změny ve smýšlení "mind-set" nejen majoritní laické populace v oblasti udržitelnosti, výstavby a změny klimatu. Cílí i na odbornou veřejnost - zde je pak velmi důležitá složka veřejné správy, která vydává stavební povolení a zajišťuje administrativu v souladu s platnou legislativou. Právě státní správa má velmi omezený přístup k odborným kurzům a dalším zdrojům vzdělávání zaměřeným především na pasivní stavitelství a udržitelnost.

Program: Erasmus+ vzdělávání dospělých
Klíčová akce: KA2 Spolupráce mezi organizacemi a institucemi - Partnerství pro spolupráci - Partnerství malého rozsahu
Číslo grantové dohody: 2021-2-CZ01-KA210-ADU-000051293
Název projektu: Vzdělávání dospělých jako reakce na změny klimatu
Termín realizace: 1. 5. 2022 - 30. 4. 2023
Garant projektu: Tomáš Vanický, tomas.vanicky@pasivnidomy.cz

CÍLE PROJEKTU

 • prostřednictvím konkrétních vzdělávacích prvků se efektivně a dlouhodobě zvýšit povědomí cílových skupin (CS) o směrování rozvoje stavebnictví, reagujícího na klimatickou změnu;
 • zvýšit povědomí o ochraně životního prostředí a o přínosech realizace opatření směřujících k uhlíkové neutralitě sektoru budov;
 • kvalitně a komplexně uspokojit stále narůstající poptávku po kvalitních a ucelených informacích;
 • informovat a zvyšovat zájem dílčích cílových skupin o problematiku mitigačních a aplikačních opatření v návaznosti na probíhající klimatickou změnu a stimuluje je k environmentální angažovanosti;
 • motivovat a aktivizovat cílové skupiny k realizaci udržitelných opatření směrem k budovám, ale i životnímu prostředí a cyklu obecně;
 • zvýšit informovanost CS o problematice budov s nízkou uhlíkovou stopou, která povede k rozšíření výstavby pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, a jejich aktivní energetické bilanci, tj. energeticky soběstačnosti;
 • motivovat k rozšíření zdravého způsobu života a také významné snížení spotřeby energie v terciálním sektoru (tj. domácnosti a veřejného sektoru), a tím k snížení emisí skleníkových plynů.

CÍLOVÉ SKUPINY

 • odborná veřejnost

• architekti, projektanti, energetičtí specialisté;
• studenti a pedagogové VŠ, SŠ

 • laická veřejnost

• investoři, zejména mladé rodiny, které se chystají nově stavět či rekonstruovat;
• lidé v předdůchodovém věku, kteří připravují nemovitost pro důchodový věk

 • veřejná správa

• města a obce;
• krajská pracoviště – odbory investic a správy majetku;
• zadavatelé veřejných zakázek, pro které jsou vypisované projekty a operační programy

POSTUP ŘEŠENÍ

Projekt je realizován prostřednictvím následujících klíčových aktivit (KA):

 • KA 1: Tvorba/aktualizace vzdělávacích materiálů pro laickou/ odbornou veřejnost a státní správu
 • KA 2: Přenos dobré praxe se zahraničními partnery
 • KA 3: Vznik virtuální knihovny a vzdělávacích online prostor
 • KA 4: Mezinárodní konference

VÝSTUPY PROJEKTU

 • edukační materiály
 • videa
 • online knihovna

Veškeré výstupy vzniknou výměnou dobré praxe s partnerem ze Slovenské republiky, konkrétně iEDP.
 

EU

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém
 • Isocell GmbH & Co KG
 • Evora Design s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Protronix s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • SUNWORK, s.r.o.
 • Evora CZ, s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • INTOZA s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Glass
 • Ing. arch. Ivan Kraus

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství