2. dubna 2020

Bezpečná ochrana proti kročejovému zvuku

Klid je základní lidskou potřebou. Právě v dnešní době plné spěchu a hluku touží lidé stále častěji po klidu a relaxaci. Zvuková izolace v budovách proto není v žádném případě zbytečným luxusem, nýbrž naprostou nutností.

 

 

Ochrana proti kročejovému zvuku jako důsledek poptávky trhu

Obyvatelstvo průmyslových zemí je v dnešní době vystaveno stále se stupňujícímu časovému tlaku, shonu a hluku z nejrůznějších zdrojů. Téměř každý pátý obyvatel EU vnímá ve svém bytě zvuky od sousedů nebo z ulice. Z tohoto důvodu je téma ochrany proti hluku stále důležitější jak pro investory, tak i pro obyvatele bytů. Domov je koneckonců preferovaným místem relaxace, kde si chceme důkladně odpočinout od každodenního stresu a načerpat nové síly.

Přitom nás může rušit všelicos. Důsledkem vysoké kvality moderních staveb se stále lepší akustickou izolací eliminující hluk zvenčí nabývají interní rušivé faktory na významu. Vlivem snížení základní hladiny akustického tlaku zvuku je hluk uvnitř budovy vnímán mnohem intenzivněji než dříve. Tím se zpřísňují požadavky na ochranu proti kročejovému zvuku pro schodiště.

Akustická izolace v budovách není v žádném případě zbytečným luxusem, nýbrž naprostou nutností. Obzvláště u schodišť v bytových domech by měli projektanti tomuto problému věnovat zvýšenou pozornost, protože hluk je zde častým či dokonce každodenním předmětem sporů.

schöck_04_20_1

Nové elastomerové ložisko pro optimální izolaci proti kročejovému zvuku

Již více než 30 let vyvíjí společnost Schöck moderní systémy pro kročejovou izolaci schodišťových ramen a podest. Zásadní důraz je přitom kladen na maximální sloučení inovace a kvality. Jen tak lze trvale přispět k zajištění klidného bydlení.

Velmi důležitou součástí systému Schöck Tronsole® je elastomerové ložisko Schöck Elodur® vyvinuté speciálně pro schodiště. Vedle složení materiálu hraje také tvar ložiska důležitou roli pro jeho vynikající zvukově-izolační vlastnosti. Kvalita má nejen svou cenu, ale také (což je zde rozhodující) svou hodnotu.

Systém Schöck Tronsole® Vám zaručí spolehlivou ochranu proti kročejovému zvuku – v projektu, během zabudování a po dobu životnosti stavby. Ve srovnání s produkty ostatních výrobců dosahuje systém Schöck Tronsole® zhruba o 10 dB vyššího útlumu kročejového zvuku. To odpovídá snížení subjektivně vnímané hlasitosti zvuku přibližně na polovinu. Poslechněte si ten rozdíl na www.schoeck-wittek.cz/cs/tronsole.

schöck_04_20_2

Účinná akustická izolace pro kvalitnější bydlení - spolehlivý útlum kročejového zvuku se systémem Schöck Tronsole®

U kročejového zvuku platí: čím méně, tím lépe

Účinná akustická izolace musí odpovídat nejen požadavkům na minimální ochranu proti hluku dle platných norem, nýbrž také obecně uznávaným stavebně-technickým pravidlům a přáním investorů. Je to koneckonců jeden z klíčových předpokladů pro dosažení očekávané kvality bydlení, jež má významný vliv na hodnotu nemovitosti.

Splnění minimálních požadavků normy často nestačí

Požadavky na ochranu proti hluku jsou v Rakousku definovány v normě ÖNORM B 8110-2 část 2 a směrnici č. 5 stavebně-technického ústavu OIB (nejpřísnější požadavky v Evropě). U schodišť v bytových domech se požaduje vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L’nT, w ≤ 50 dB, u schodišť v řadových domech L’nT, w ≤ 43 dB (dle ČSN 73 0532 se požaduje v bytových domech ≤ 55 dB a v řadových domech ≤ 48 dB). Tyto minimální hodnoty jsou relevantní pro byty, jejichž realizace má být co nejlevnější. U bytů v osobním vlastnictví se vychází z toho, že je třeba splnit alespoň požadavky na zvýšenou ochranu proti hluku dle ÖNORM B 8115 část 2. U schodišť v bytových domech se pak požaduje splnění podmínky L’nT, w ≤ 45 dB

schöck_04_20_3

Zaručené hodnoty díky zkouškám dle DIN 7396

Projektanti a architekti musí mít k dispozici hodnoty, které se co nejvíce přibližují reálným podmínkám. Proto se naše produkty zkouší dle DIN 7396 s reálnou schodišťovou geometrií a za běžného zatížení při jasně definovaných okrajových podmínkách, takže naměřený útlum kročejového zvuku lze převzít do projektu – jako realistické a přesné hodnoty, na kterých lze stavět. DIN 7396 je první normou v Evropě, která se zabývá zkouškami prvků pro izolaci proti kročejovému zvuku, čímž umožňuje jednotné zkoušení a srovnání různých produktů mezi sebou.

Posouzení při zvýšených požadavcích na ochranu proti hluku

Posouzením dle ÖNORM B 8115 část 4 lze pro systém Schöck Tronsole® bez problémů doložit splnění zvýšených požadavků na ochranu proti hluku. Pokud jsou požadavky ještě přísnější, lze provést posouzení dle EN ISO 12354-2.

schöck_04_20_4

Schöck-Wittek s.r.o.

Ať již se jedná o novostavby nebo o sanace: Společnost Schöck nabízí progresivní stavební řešení a systémy, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního.

 

Webové stránky

 

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • REFAGLASS s.r.o.
 • Stanislav Martínek
 • Evora CZ, s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • BACHL, spol. s r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Glass
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • WIPPRO GmbH
 • WOBAU STAVBY s.r.o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • SLAVONA, s.r.o.
 • PORSENNA ENERGY s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • CB Building s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství