7. dubna 2021

Požární odolnost REI120 DP1 pro prvky Schöck Isokorb®

České požárně-technické předpisy jsou přísnější, nebo podrobnější, než ty evropské, a proto je třeba, při deklarování vlastností některých prvků vyrobených v evropské unii, doplnit popis jejich vlastností resp. prováděného detailu o posouzení druhu konstrukce hodnotami DP1, DP2 nebo DP3.

 

Firma Schöck – Wittek coby dovozce prvků Schöck Isokorb® k přerušení tepelného mostu, kde se jako izolantu používá materiálu Neopor®, je dotazována na druh konstrukce a nezbývalo než nechat ověřit k deklarovaným vlastnostem i tuto skutečnost.

Požárně klasifikační osvědčení bylo provedeno za základě zkoušky požární odolnosti, kterou provedla na reprezentativním vzorku požární zkušebna PAVUS, a.s. Vzorek byl vyroben jako detail vykonzolované konstrukce obvodového pláště, který je opatřen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s užitím minerální vlny jako tepelně-izolační vrstvy. Výsledkem je klasifikování prvků Isokorb®, modelů XT a T jako REI120 DP1.

Schock-Wittek požární odolnost

 

SCHÖCK - WITTEK S.R.O.

člen Centra pasivního domu


Naši členové
 • LINDAB s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • Josef Bárta
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • Lightway s.r.o
 • Passive Technology s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • CIKO s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Wobau cz s.r.o.
 • KM Beta, a.s.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • CB Building s.r.o.

Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton